Bratislava, Slovakya

Ekonomická univerzita v Bratislave

okul tipi: ekonomik
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia…dille öğrenim Slovakça
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a manažment podniku…dille öğrenim Slovakça
Financie, bankovníctvo a investovanie…dille öğrenim Slovakça
Finančný manažment…dille öğrenim Slovakça
Hospodárska informatika…dille öğrenim Slovakça
Ľudské zdroje a sociálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie…dille öğrenim Slovakça
Medzinárodné ekonomické vzťahy…dille öğrenim Slovakça
Národné hospodárstvo…dille öğrenim Slovakça
Obchodné podnikanie…dille öğrenim Slovakça
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu…dille öğrenim Slovakça
Poisťovníctvo…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov…dille öğrenim Slovakça
Účtovníctvo…dille öğrenim Slovakça
Verejná správa a regionálny rozvoj…dille öğrenim Slovakça
Zahraničnoobchodné podnikanie…dille öğrenim Slovakça

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)…dille öğrenim Almanca
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku)…dille öğrenim İngilizce
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)…dille öğrenim Fransızca
Finans…dille öğrenim Slovakça
Uluslararası Finans…dille öğrenim Slovakça
Aktuárstvo…dille öğrenim Slovakça
Bankovníctvo…dille öğrenim Slovakça
Daňovníctvo a daňové poradenstvo…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a manažment podniku…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika podniku…dille öğrenim Slovakça
Finančné riadenie podniku…dille öğrenim Slovakça
Hospodárska diplomacia…dille öğrenim Slovakça
Hospodárska politika…dille öğrenim Slovakça
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie…dille öğrenim Slovakça
Manažment a ekonomické znalectvo (medziodborové štúdium)…dille öğrenim Slovakça
Manažment cestovného ruchu…dille öğrenim Slovakça
Manažment výroby a logistika…dille öğrenim Slovakça
Marketingový manažment…dille öğrenim Slovakça
Medzinárodný obchod…dille öğrenim Slovakça
Obchodný manažment…dille öğrenim Slovakça
Operačný výskum a ekonometria…dille öğrenim Slovakça
Personálny manažment (medziodborové štúdium)…dille öğrenim Slovakça
Podnikanie v Európskej únii…dille öğrenim Slovakça
Podnikové financie…dille öğrenim Slovakça
Poisťovníctvo…dille öğrenim Slovakça
Sociálny rozvoj a sociálna politika…dille öğrenim Slovakça
Štatistické metódy v ekonómii…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov…dille öğrenim Slovakça
Účtovníctvo a audítorstvo…dille öğrenim Slovakça
Verejná správa a regionálny rozvoj…dille öğrenim Slovakça
Všeobecný manažment…dille öğrenim Slovakça

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonometria a operačný výskum …dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a manažment podniku …dille öğrenim Slovakça
Ekonomika obchodu a služieb …dille öğrenim Slovakça
Finančný manažment podniku …dille öğrenim Slovakça
Hospodárska informatika …dille öğrenim Slovakça
Hospodárska politika …dille öğrenim Slovakça
Kvantitatívne metódy v ekonómii …dille öğrenim Slovakça
Manažment medzinárodného podnikania …dille öğrenim Slovakça
Marketingový a obchodný manažment …dille öğrenim Slovakça
Medzinárodné ekonomické vzťahy …dille öğrenim Slovakça
Poisťovníctvo …dille öğrenim Slovakça
Svetová ekonomika …dille öğrenim Slovakça
Účtovníctvo …dille öğrenim Slovakça
Verejná správa a regionálny rozvoj …dille öğrenim Slovakça
okul www. sitesi:
www.euba.sk

harita

Privacy Policy