ülke
kent
dallar grubu 
dil 
okul statüsü  
Viyana, Avusturya

Medizinische Universität Wien

okul tipi: Universitäten
statü: devlet

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Medizinische Informatik…dille öğrenim Almanca

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Humanmedizin…dille öğrenim Almanca
Zahnmedizin…dille öğrenim Almanca

doktora öğretimidaha fazla »
Angewandte medizinische Wissenschaft …dille öğrenim İngilizce
Doctor of Philosophy …dille öğrenim İngilizce
okul www. sitesi: www.meduniwien.ac.at

harita


Study in Poland
Privacy Policy