Varşova, Polonya

Collegium Humanum

okul tipi: ekonomik
statü: özel

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Yönetim…dille öğrenim İngilizceOnline öğretim
Finans…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Uluslararası Finans…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Audyt i kontrola finansowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bankowość i doradztwo inwestycyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Controlling inwestycyjny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse publiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryptowaluty…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Podatki, kadry i płace…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Rachunkowość zarządcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie ryzykiem w finansach…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagoji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Andragogika, mentoring i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo zawodowe i HR…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Edukacja medialna i technologie informatyczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Grywalizacja w edukacji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Innowacyjne metody kształcenia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i resocjalizacja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Opieka żłobkowa i przedszkolna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika opiekuńcza osób starszych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika turystyki i rekreacji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Profilaktyka i interwencja kryzysowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Resocjalizacja oraz socjoterapia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Yönetim…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pazarlama…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Biznes i marketing międzynarodowy…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo zawodowe i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Marketing i zarządzanie sprzedażą…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Mobile & Digital Marketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Neuromarketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Przywództwo w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia biznesu i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Transport, logistyka i spedycja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie w administracji publicznej…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kamu Yönetimi…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja celna i skarbowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja dyplomatyczno-konsularna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja i zarządzanie nieruchomościami…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja samorządowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo pracy (BHP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
E-administracja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prawo pracy i polityka zatrudnienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prawo w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zamówienia publiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo energetyczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo i porządek publiczny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Obrona cywilna i terytorialna kraju…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona obiektów, osób i mienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Detektywistyka i kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo śledcze…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i resocjalizacja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia penitencjarna-kuratorska…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia policyjna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia sądowo-penitencjarna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia wiktymologiczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona osób i mienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Patologie społeczne i ochrona ofiar…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prewencja kryminalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prewencja przestępczości i polityka socjalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Przestępczość i patologie społeczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychokryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychokryminologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Media…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Animacja i efekty specjalne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Badania i analityka w mediach i reklamie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Content writing and copywriting…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Digital marketing i reklama internetowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo prasowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo online…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniami…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystyczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Game design…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Grafika, design i multimedia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Media planning, kampanie marketingowe i reklama…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia mediów i reklamy…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Public relations (PR) i media relations…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Social media i influencer marketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Praca socjalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim İngilizceOnline öğretim
Hukuk…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psikoloji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Klinik Psikoloji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Neuromarketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Neuropsychologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychodietetyka i suplementacja w sporcie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia biznesu i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia dla psychoterapeutów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia dzieci i młodzieży…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia kryminalistyczno-śledcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia międzykulturowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia reklamy i mediów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia rodziny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sądowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sądowo-penitencjarna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia społeczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sportu…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia uzależnień…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia zdrowia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia zwierząt…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychoseksuologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychoterapia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychotraumatologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dla licencjatów lub magistrów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prawo - dla licencjatów i magistrów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia dla licencjatów i magistrów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Klinik Psikoloji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Neuromarketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Neuropsychologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychodietetyka i suplementacja w sporcie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia biznesu i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia dzieci i młodzieży…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia kryminalistyczno-śledcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia międzykulturowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia reklamy i mediów…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia rodziny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sądowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sądowo-penitencjarna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia społeczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia sportu…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia szkolna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia uzależnień…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia zdrowia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia zwierząt…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychoseksuologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychoterapia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychotraumatologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Yönetim…dille öğrenim İngilizceOnline öğretim
Finans…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Uluslararası Finans…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Audyt i kontrola finansowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bankowość i doradztwo inwestycyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Controlling inwestycyjny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Finanse publiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryptowaluty…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Podatki, kadry i płace…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Rachunkowość zarządcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie ryzykiem w finansach…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagoji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Andragogika, mentoring i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo zawodowe i HR…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i resocjalizacja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Opieka żłobkowa i przedszkolna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika opiekuńcza osób starszych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika turystyki i rekreacji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Profilaktyka i interwencja kryzysowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Resocjalizacja oraz socjoterapia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Yönetim…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Pazarlama…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Biznes i marketing międzynarodowy…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Doradztwo zawodowe i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Marketing i zarządzanie sprzedażą…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Mobile & Digital Marketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Przywództwo w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia biznesu i coaching…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Transport, logistyka i spedycja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie w administracji publicznej…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kamu Yönetimi…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja celna i skarbowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja dyplomatyczno-konsularna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja i zarządzanie nieruchomościami…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja samorządowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo pracy (BHP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
E-administracja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prawo pracy i polityka zatrudnienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prawo w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zamówienia publiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo energetyczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo i porządek publiczny…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Obrona cywilna i terytorialna kraju…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona obiektów, osób i mienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Detektywistyka i kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo śledcze…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i kryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia i resocjalizacja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia penitencjarna-kuratorska…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia policyjna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia sądowo-penitencjarna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Kryminologia wiktymologiczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ochrona osób i mienia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Patologie społeczne i ochrona ofiar…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prewencja kryminalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Prewencja przestępczości i polityka socjalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Przestępczość i patologie społeczne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychokryminalistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychokryminologia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Media…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Animacja i efekty specjalne…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Badania i analityka w mediach i reklamie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Content writing and copywriting…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Digital marketing i reklama internetowa…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo prasowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastowe…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo online…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesie…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniami…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystyczna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Game design…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Grafika, design i multimedia…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Media planning, kampanie marketingowe i reklama…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Psychologia mediów i reklamy…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Public relations (PR) i media relations…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Social media i influencer marketing…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Praca socjalna…dille öğrenim LehçeOnline öğretim

mbadaha fazla »
Doctor of Business Administration (DBA) …dille öğrenim Lehçe
Executive Master of Business Administration (MBA) …dille öğrenim Lehçe
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne …dille öğrenim Lehçe
Master of Business Administration (MBA) – Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem …dille öğrenim Lehçe
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem …dille öğrenim Lehçe
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym …dille öğrenim Lehçe
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia …dille öğrenim Lehçe

Merkez dışı şubeler
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieSzczecin
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuWrocław
okul www. sitesi:
humanum.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy