Cracow, Polonya

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

okul tipi: diğer yüksek okullar
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Filologia angielska…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Komunikacja międzynarodowa w biznesie…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Nauczanie języka angielskiego…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Redakcja tekstów anglojęzycznych…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Etyka i coaching…dille öğrenim Lehçe
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja kreująca…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Public Relations i marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Administracja i polityka publiczna…dille öğrenim Lehçe
Administration and Public Policy in the European Union…dille öğrenim İngilizce
Administracja publiczna i służby państwowe…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo audiowizualne…dille öğrenim Lehçe
Redagowanie tekstów dziennikarskich…dille öğrenim Lehçe
Kognitywistyka informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Cyberkultura i media…dille öğrenim Lehçe
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja…dille öğrenim Lehçe
Sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Prawo i doradztwo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Doradca w sytuacjach kryzysowych…dille öğrenim Lehçe
HR Business Partner…dille öğrenim Lehçe
Prawnik w organizacji…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Turystyka biznesowa i kwalifikowana…dille öğrenim Lehçe
Turystyka międzynarodowa i regionalna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej…dille öğrenim Lehçe
Infobrokering i zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w instytucjach kościelnych…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychokryminologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia zarządzania…dille öğrenim Lehçe
Wspomaganie rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Filologia angielska…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Nauczanie języka angielskiego…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe…dille öğrenim İngilizce ve Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z komunikacją społęczną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej…dille öğrenim Lehçe
Administracja i polityka publiczna…dille öğrenim Lehçe
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa i rozwój lokalny…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kapitałem ludzkim…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia z twórczą resocjalizacją…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych…dille öğrenim Lehçe
E-biznes i nowoczesny marketing…dille öğrenim Lehçe
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Eğitim Fakültesi
Wydział Filozoficzny

okul www. sitesi:
www.ignatianum.edu.pl

harita

YouTube

« geri - okullar
Privacy Policy