Gdańsk, Polonya

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

okul tipi: diğer yüksek okullar
statü: özel

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Ergoterapi…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury z arteterapią…dille öğrenim Lehçe
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika małego dziecka…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika pracy z BHP…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Neuropsychologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia biznesu i zarządzania…dille öğrenim Lehçe
Psychologia cyberzagrożeń…dille öğrenim Lehçe
Psychologia dzieci i młodzieży…dille öğrenim Lehçe
Psychologia emocji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kryminalistyczno-śledcza…dille öğrenim Lehçe
Psychologia pracy z BHP…dille öğrenim Lehçe
Psychologia służb mundurowych…dille öğrenim Lehçe
Psychologia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo morskie…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo portów i przystani morskich…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo turystyki morskiej…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo żeglugi morskiej…dille öğrenim Lehçe
BHP na statkach i obiektach morskich…dille öğrenim Lehçe
Logistyka i transport morski…dille öğrenim Lehçe
Morska Straż Graniczna…dille öğrenim Lehçe
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich…dille öğrenim Lehçe
Ratownictwo morskie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe na morzu…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Antyterroryzm…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo lotnictwa…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
BHP i ochrona przeciwpożarowa…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka z detektywistyką…dille öğrenim Lehçe
Pozamilitarne przygotowanie obronne…dille öğrenim Lehçe
Specjalność policyjna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność wojskowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo zdrowotne…dille öğrenim Lehçe
Ergoterapi…dille öğrenim Lehçe
Asystent medyczny…dille öğrenim Lehçe
BHP i ochrona przeciwpożarowaa…dille öğrenim Lehçe
E-marketing usług medycznych…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i promocja zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Prozdrowotne projektowanie środowiska człowieka…dille öğrenim Lehçe
Psychodietetyka – trener personalny…dille öğrenim Lehçe
Ratownictwo pola walki…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo klimatyczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo militarne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka śledcza…dille öğrenim Lehçe
Obrona terytorialna i obrona cywilna…dille öğrenim Lehçe
Pozamilitarne przygotowanie obronne…dille öğrenim Lehçe
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem…dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
Executive Master of Business Administration …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Merkez dışı şubeler
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

okul www. sitesi:
www.wsb.net.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy