Chorzów, Polonya

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

okul tipi: ekonomik
statü: özel

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Yönetim…dille öğrenim İngilizce
İnsan Kaynakları Yönetimi…dille öğrenim İngilizce
Project Manager…dille öğrenim İngilizce
Business English…dille öğrenim İngilizce
Business English with German…dille öğrenim İngilizce
Business English with Spanish…dille öğrenim İngilizce
International Business…dille öğrenim İngilizce
Język angielski w biznesie…dille öğrenim İngilizce
Business English with German – angielski biznesu z niemieckim…dille öğrenim İngilizce
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskim…dille öğrenim İngilizce
Business Translation - tłumaczenia biznesowe…dille öğrenim İngilizce
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowych…dille öğrenim İngilizce
International Business – biznes międzynarodowy…dille öğrenim İngilizce
Marketing and Sales…dille öğrenim İngilizce
Innovative Marketing…dille öğrenim İngilizce
Sales Strategies and Techniques…dille öğrenim İngilizce
Finans…dille öğrenim Lehçe
Bankowość i usługi finansowe…dille öğrenim Lehçe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA…dille öğrenim Lehçe
Podatki i finanse publiczne…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Administracja celno-skarbowa…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Pracownik cywilny w służbach mundurowych…dille öğrenim Lehçe
Terenowa administracja rządowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi…dille öğrenim Lehçe
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İnsan Kaynakları Yönetimi…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
İşletme…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Gospodarowanie nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
International Business…dille öğrenim Lehçe
Marketing i zarządzanie sprzedażą…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie produkcją…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie projektami…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie projektami IT…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia z elementami kryminalistyki…dille öğrenim Lehçe
Pracownik cywilny w służbach mundurowych…dille öğrenim Lehçe
Służby policyjne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi…dille öğrenim Lehçe
Marketing i sprzedaż…dille öğrenim Lehçe
Content marketing – tworzenie treści marketingowych…dille öğrenim Lehçe
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem…dille öğrenim Lehçe
E-handel i sprzedaż w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjny marketing…dille öğrenim Lehçe
Marketing i nowe media…dille öğrenim Lehçe
Public relations i nowoczesna komunikacja…dille öğrenim Lehçe
Strategie i techniki sprzedaży…dille öğrenim Lehçe
Prawo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Negocjacje, arbitraż i mediacje…dille öğrenim Lehçe
Prawo i finanse…dille öğrenim Lehçe
Prawo i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Wierzytelności, windykacja i egzekucja…dille öğrenim Lehçe
Psychologia w biznesie…dille öğrenim Lehçe
HR Business Partner i rozwój biznesu…dille öğrenim Lehçe
Negocjacje, arbitraż i mediacje…dille öğrenim Lehçe
Psychologia menedżera…dille öğrenim Lehçe
Psychologia pozytywna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Otel İşletmeciliği…dille öğrenim Lehçe
Menedżer sportu…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu lotniczego…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek…dille öğrenim Lehçe
Turystyka międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych Śląska…dille öğrenim Lehçe
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie gastronomią i dietetyką…dille öğrenim Lehçe
Finanse i rachunkowość…dille öğrenim Ukraynaca
Marketing i sprzedaż…dille öğrenim Ukraynaca
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Ukraynaca
Zarządzanie…dille öğrenim Ukraynaca

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Lojistik…dille öğrenim İngilizce
Logistics and International Forwarding…dille öğrenim İngilizce
Logistics of Trade and Distribution…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Administrator baz danych…dille öğrenim Lehçe
Cloud Developer…dille öğrenim Lehçe
Frontend developer…dille öğrenim Lehçe
Multimedia i grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Programowanie…dille öğrenim Lehçe
Programowanie urządzeń mobilnych…dille öğrenim Lehçe
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych…dille öğrenim Lehçe
Tester oprogramowania…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Inteligentne systemy logistyczne…dille öğrenim Lehçe
Logistyka handlu i dystrybucji…dille öğrenim Lehçe
Logistyka i spedycja międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Logistyka produkcji…dille öğrenim Lehçe
Logistyka transportu…dille öğrenim Lehçe
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie usługami logistycznymi…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria zarządzania…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i higiena pracy…dille öğrenim Lehçe
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe
Eksploatacja systemów technicznych…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria jakości w produkcji i usługach…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria zarządzania środowiskiem…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi…dille öğrenim Lehçe
Informatyka…dille öğrenim Ukraynaca
Inżynieria zarządzania…dille öğrenim Ukraynaca
Logistyka…dille öğrenim Ukraynaca

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Yönetim…dille öğrenim İngilizce
Marketing and Sales Manager…dille öğrenim İngilizce
Project Manager…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Internet rzeczy i sieci przyszłości…dille öğrenim Lehçe
Programista Python…dille öğrenim Lehçe
Zaawansowane systemy baz danych…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Bankowość i innowacje finansowe…dille öğrenim Lehçe
Controlling…dille öğrenim Lehçe
Finanse publiczne i podatki…dille öğrenim Lehçe
Kadry i płace…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Sprawozdawczość i rewizja finansowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Lean Logistics…dille öğrenim Lehçe
Menedżer TSL…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja i socjoterapia…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Coaching i szkolenia biznesowe…dille öğrenim Lehçe
Gospodarowanie nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Handel zagraniczny…dille öğrenim Lehçe
Menedżer BHP…dille öğrenim Lehçe
Menedżer e-biznesu…dille öğrenim Lehçe
Menedżer HR…dille öğrenim Lehçe
Menedżer logistyki…dille öğrenim Lehçe
Menedżer marketingu i sprzedaży…dille öğrenim Lehçe
Menedżer produkcji i lean manufacturing…dille öğrenim Lehçe
Menedżer projektu…dille öğrenim Lehçe
Menedżer przedsiębiorstwa…dille öğrenim Lehçe
Menedżer sportu i turystyki…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Zarządzanie projektami…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie projektem – junior project manager…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia z elementami kryminalistyki…dille öğrenim Lehçe
Służby mundurowe i specjalne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Biznes i administracja…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Nowoczesna polityka ekologiczna…dille öğrenim Lehçe
Prawo i inwestycje…dille öğrenim Lehçe
Prawo w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Marketing i sprzedaż…dille öğrenim Lehçe
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Digital marketing…dille öğrenim Lehçe
Marketing w cyfrowej transformacji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia sprzedaży…dille öğrenim Lehçe
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
Master of Business Administration …dille öğrenim Lehçe

Merkez dışı şubeler
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarşova
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
okul www. sitesi:
www.wsb.pl/chorzow/

harita

« geri - okullar
Privacy Policy