Cracow, Polonya

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim İngilizce
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Europa Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Historia chrześcijaństwa…dille öğrenim Lehçe
Historia doktryn politycznych i prawnych…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo…dille öğrenim Lehçe
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketing…dille öğrenim Lehçe
Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
E-dziennikarstwo…dille öğrenim Lehçe
Realizacja radiowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Reklama, branding, public relations…dille öğrenim Lehçe
Muzyka kościelna…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Ergoterapi…dille öğrenim Lehçe
Mediacje rodzinne…dille öğrenim Lehçe
Ochrona dóbr kultury…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z osobami starszymi…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia duchowości i formacji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia edukacji i coachingu…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna z psychoterapią…dille öğrenim Lehçe
Psychologia w biznesie i reklamie…dille öğrenim Lehçe
Prawo kanoniczne…dille öğrenim Lehçe
Teologia…dille öğrenim Lehçe
Teologia kapłańska…dille öğrenim Lehçe
Teologia katechetyczno-pastoralna/ teologia systematyczna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim İngilizce
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim İngilizce
Coaching i doradztwo filozoficzne…dille öğrenim Lehçe
Etyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Filozofia a chrześcijaństwo…dille öğrenim Lehçe
Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny…dille öğrenim Lehçe
Filozofia systematyczna…dille öğrenim Lehçe
Filozofia w nauce…dille öğrenim Lehçe
Filozofia z elementami psychologii…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja połączona z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Tanatopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Badanie rynku i opinii publicznej…dille öğrenim Lehçe
Organizacja i analiza przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Europa Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Historia chrześcijaństwa…dille öğrenim Lehçe
Historia doktryn politycznych i prawnych…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Digital media – analiza i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
E-content dziennikarski…dille öğrenim Lehçe
Produkcja radiowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR…dille öğrenim Lehçe
Halkla İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie promocyjne…dille öğrenim Lehçe
Reklama i branding…dille öğrenim Lehçe
Muzyka kościelna…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Interwencja kryzysowa…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo rodzinne…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Kuratela społeczna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym…dille öğrenim Lehçe
Kultury Azji…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki teologiczne …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
İlahiyat Fakültesi
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Merkez dışı şubeler
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

okul www. sitesi:
www.upjp2.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy