Cracow, Polonya

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Doktryny polityczne i prawne…dille öğrenim Lehçe
Europa Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Historia chrześcijaństwa…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo…dille öğrenim Lehçe
Digital media – kreatywność, analiza i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketing…dille öğrenim Lehçe
Digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Communication and Media Studies…dille öğrenim İngilizce
E-dziennikarstwo…dille öğrenim Lehçe
Realizacja radiowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Reklama, branding, public relations…dille öğrenim Lehçe
Muzyka kościelna…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Ergoterapi…dille öğrenim Lehçe
Mediacje rodzinne…dille öğrenim Lehçe
Ochrona dóbr kultury…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z osobą starszą…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem…dille öğrenim Lehçe
Studia nad cywilizacjami (w przygotowaniu)…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem…dille öğrenim Lehçe
Turystyka kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacie…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna z psychoterapią…dille öğrenim Lehçe
Psychologia w biznesie i reklamie…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna (w przygotowaniu)…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…dille öğrenim Lehçe
Prawo kanoniczne…dille öğrenim Lehçe
Teologia…dille öğrenim Lehçe
Teologia kapłańska…dille öğrenim Lehçe
Teologia katechetyczno-pastoralna…dille öğrenim Lehçe
Teologia systematyczna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Philosophy, Ethics nad Religion…dille öğrenim İngilizce
Etyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Filozofia i chrześcijaństwo…dille öğrenim Lehçe
Filozofia systematyczna…dille öğrenim Lehçe
Filozofia w nauce…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Tanatopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Digital media – analiza i zarządzanie…dille öğrenim Lehçe
E-content dziennikarski…dille öğrenim Lehçe
Produkcja radiowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations…dille öğrenim Lehçe
Halkla İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie promocyjne…dille öğrenim Lehçe
Reklama i branding…dille öğrenim Lehçe
Muzyka kościelna…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Interwencja kryzysowa…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo rodzinne…dille öğrenim Lehçe
Ochrona dóbr kultury…dille öğrenim Lehçe
Polityka historyczna (w przygotowaniu)…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Organizacja usług społecznych i społeczności lokalnej…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem…dille öğrenim Lehçe
Kultury Azji…dille öğrenim Lehçe
Turystyka kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie …dille öğrenim Lehçe
Nauki o sztuce …dille öğrenim Lehçe
Nauki teologiczne …dille öğrenim Lehçe
Prawo kanoniczne …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
İlahiyat Fakültesi
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk o Komunikacji
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Merkez dışı şubeler
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

okul www. sitesi:
www.upjp2.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy