Chełm, Polonya

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

okul tipi: meslek yüksek okulları
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z elementami arteterapii…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia matematyczna…dille öğrenim Lehçe
Informatyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Amerykanistyka…dille öğrenim Lehçe
Translatoryka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Filologia słowiańska translatoryczna – język rosyjski z językiem ukraińskim…dille öğrenim Lehçe
Ruch graniczny i administracja celna…dille öğrenim Lehçe
Położnictwo…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Elektrik Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria elektryczna lotnisk…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria pojazdów elektrycznych…dille öğrenim Lehçe
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo ogólne…dille öğrenim Lehçe
Drogi i ulice…dille öğrenim Lehçe
Instalacje budowlane…dille öğrenim Lehçe
Dietetyka i żywienie zbiorowe…dille öğrenim Lehçe
Dietetyka i doradztwo żywieniowe…dille öğrenim Lehçe
Żywienie zbiorowe…dille öğrenim Lehçe
Mechanika i budowa maszyn…dille öğrenim Lehçe
Automatyka i robotyka przemysłowa…dille öğrenim Lehçe
Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie…dille öğrenim Lehçe
Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy…dille öğrenim Lehçe
Mechanika lotnicza…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agrobiznes…dille öğrenim Lehçe
Agroturystyka…dille öğrenim Lehçe
Mechanizacja rolnictwa…dille öğrenim Lehçe
Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych…dille öğrenim Lehçe
Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika środowiskowa i praca z rodziną…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z interwencją kryzysową…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym…dille öğrenim Lehçe
Obrona terytorialna…dille öğrenim Lehçe
Mechanika i budowa maszyn…dille öğrenim Lehçe
Eksploatacja i obsługa statków powietrznych…dille öğrenim Lehçe
Techniki informatyczne w inżynierii mechanicznej…dille öğrenim Lehçe
okul www. sitesi:
panschelm.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy