Wrocław, Polonya

Uniwersytet Wrocławski

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoteknoloji…dille öğrenim İngilizce
Businness and Administration…dille öğrenim İngilizce
Finans…dille öğrenim İngilizce
Business…dille öğrenim İngilizce
Governance…dille öğrenim İngilizce
Criminal Justice…dille öğrenim İngilizce
Culture, Thought and Humanity…dille öğrenim İngilizce
English for Knowledge, Culture and Innovation…dille öğrenim İngilizce
European Cultures…dille öğrenim İngilizce
International and European Environmental Law…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia człowieka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia innowacji…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka światowa…dille öğrenim Lehçe
Prawo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Prawo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Ekonofizyka…dille öğrenim Lehçe
Fizyka doświadczalna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Matematyka aktuarialno-finansowa…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w ekonomii…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Edukacja dorosłych i marketing społeczny…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z terapią…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Comparative Politics…dille öğrenim İngilizce
Europe in the World…dille öğrenim İngilizce
Global Security…dille öğrenim İngilizce
Media and Politics…dille öğrenim İngilizce
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Media i dziennikarstwo…dille öğrenim Lehçe
Przywództwo polityczne…dille öğrenim Lehçe
Służby zagraniczne…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Amerykanistyka…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją…dille öğrenim Lehçe
Dokumentalistyka konserwatorska…dille öğrenim Lehçe
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z historią…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z wos…dille öğrenim Lehçe
Turizm…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Global Studies…dille öğrenim İngilizce
Gospodarka i biznes międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Służby zagraniczne…dille öğrenim Lehçe
Studia europejskie…dille öğrenim Lehçe
Studia niemieckie…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja europejska…dille öğrenim Lehçe
Administracja sektora publicznego…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Samorząd terytorialny…dille öğrenim Lehçe
Analityka społeczna…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Globalne kultury i odmiany języka angielskiego…dille öğrenim Lehçe
Język angielski w komunikacji profesjonalnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia pisemne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia ustne…dille öğrenim Lehçe
Astronomia…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Biologia człowieka…dille öğrenim Lehçe
Chemia i toksykologia sądowa…dille öğrenim Lehçe
Chemia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja europejska…dille öğrenim Lehçe
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie…dille öğrenim Lehçe
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo audiowizualne…dille öğrenim Lehçe
Media content creation…dille öğrenim Lehçe
Twórcze pisanie (creative writign): film – teatr – telewizja…dille öğrenim Lehçe
Etnologia i antropologia kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Etyka…dille öğrenim Lehçe
Europeistyka…dille öğrenim Lehçe
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym…dille öğrenim Lehçe
Filologia chorwacka z językiem serbskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia czeska…dille öğrenim Lehçe
Filologia francuska…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce…dille öğrenim Lehçe
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska…dille öğrenim Lehçe
Literatura i media krajów niemieckojęzycznych…dille öğrenim Lehçe
Filologia hiszpańska…dille öğrenim Lehçe
Filologia indyjska…dille öğrenim Lehçe
Hindi…dille öğrenim Lehçe
Sanskryt…dille öğrenim Lehçe
Filologia klasyczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo…dille öğrenim Lehçe
Komunikologia…dille öğrenim Lehçe
Retoryka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (język polski)…dille öğrenim Lehçe
Teatrologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska z językiem angielskim…dille öğrenim Lehçe
Ukrainistyka…dille öğrenim Lehçe
Genetyka i biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Geologia…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia międzydziedzinowe…dille öğrenim Lehçe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Italianistyka…dille öğrenim Lehçe
Judaistyka…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja wizerunkowa…dille öğrenim Lehçe
Branding…dille öğrenim Lehçe
Communication Design (projektowanie komunikacji)…dille öğrenim Lehçe
Koreanistyka…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Ekologie kultury…dille öğrenim Lehçe
Kultura filmowa…dille öğrenim Lehçe
Studia miejskie i globalne…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Militarioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Animacja odtwórstwa historycznego…dille öğrenim Lehçe
Popularyzacja wiedzy o militariach…dille öğrenim Lehçe
Muzykologia…dille öğrenim Lehçe
Niderlandystyka…dille öğrenim Lehçe
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawo e-biznesu…dille öğrenim Lehçe
Publikowanie cyfrowe i sieciowe…dille öğrenim Lehçe
Sinologia…dille öğrenim Lehçe
Socjologia ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Studia śródziemnomorskie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie migracjami…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie projektami społecznymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym…dille öğrenim Lehçe
Zielona chemia…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria geologiczna…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia biznesu i organizacji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia międzydziedzinowe…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Medyczna biotechnologia molekularna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Astrofizik…dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim İngilizce
Administration in International Organizations…dille öğrenim İngilizce
Communication Management…dille öğrenim İngilizce
Culture, Thought and Humanity…dille öğrenim İngilizce
Data Science…dille öğrenim İngilizce
Eastern European Jewish Studies…dille öğrenim İngilizce
Global communication…dille öğrenim İngilizce
Media and/for development…dille öğrenim İngilizce
Public Diplomacy…dille öğrenim İngilizce
Public Relations and Corporate Communication…dille öğrenim İngilizce
International and European Law…dille öğrenim İngilizce
Madia Content Creation…dille öğrenim İngilizce
Medical Biotechnology…dille öğrenim İngilizce
Public History…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Archeologia powszechna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Inteligentne przetwarzanie danych…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Integrative Biodiversity…dille öğrenim İngilizce
Biologia człowieka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna i mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Ekologia i różnorodność biologiczna…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Tourism and Hospitality…dille öğrenim İngilizce
Analizy lokalne i regionalne…dille öğrenim Lehçe
Geoekologia…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka światowa…dille öğrenim Lehçe
Prawo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Prawo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nauki…dille öğrenim Lehçe
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Fizyka doświadczalna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Fizyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Advanced Synthesis In Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analityka instrumentalna…dille öğrenim Lehçe
Chemia fizyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii…dille öğrenim Lehçe
Chemia nieorganiczna i kataliza…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Matematyka aktuarialno-finansowa…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w ekonomii…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczno-kulturalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja dorosłych i marketing społeczny…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z terapią…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo rodzinne…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim İngilizce
Central and East European Studies…dille öğrenim İngilizce
Democracy and Development in Europe and Caucasus…dille öğrenim İngilizce
Political Communication…dille öğrenim İngilizce
Public Policy…dille öğrenim İngilizce
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Intercultural Mediation…dille öğrenim İngilizce
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Amerykanistyka…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją…dille öğrenim Lehçe
Dokumentalistyka konserwatorska…dille öğrenim Lehçe
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska – historia…dille öğrenim Lehçe
Turizm…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Global Studies…dille öğrenim İngilizce
Dyplomacja publiczna i media…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka i biznes międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Studia niemieckie…dille öğrenim Lehçe
Studia regionalne i rozwojowe…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnie…dille öğrenim Lehçe
Współczesne służby dyplomatyczne…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego…dille öğrenim Lehçe
Administracja penitencjarna i służba kuratorska…dille öğrenim Lehçe
Administracja usług publicznych…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo podatkowe i podatki…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja elektroniczna…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Antropologia literatury, teatru i filmu…dille öğrenim Lehçe
Astronomia…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Chemia i toksykologia sądowa…dille öğrenim Lehçe
Chemia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja europejska…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Kultura polityczna i media…dille öğrenim Lehçe
Polityka zagraniczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo audiowizualne…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Fotografia i film…dille öğrenim Lehçe
Media relations…dille öğrenim Lehçe
Etnologia i antropologia kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Etyka…dille öğrenim Lehçe
Europeistyka…dille öğrenim Lehçe
EU Politics…dille öğrenim İngilizce
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce…dille öğrenim Lehçe
Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i Śląska…dille öğrenim Lehçe
Translatoryka…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo…dille öğrenim Lehçe
Filmoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Krytyka literacka i artystyczna…dille öğrenim Lehçe
Lider i animator społeczny…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka polskiego jako obcego…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (język polski)…dille öğrenim Lehçe
Genetyka i biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Geologia…dille öğrenim Lehçe
Applied Geoscience…dille öğrenim İngilizce
Geochemia środowiska i gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Geologia poszukiwawcza…dille öğrenim Lehçe
Hydrogeologia…dille öğrenim Lehçe
Petrologia i meneralogia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Historia w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka cyfrowa…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo…dille öğrenim Lehçe
Interpretacje historii…dille öğrenim Lehçe
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Pamięć i polityka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Popularyzacja…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia międzydziedzinowe…dille öğrenim Lehçe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Cyfrowe dziedzictwo kultury…dille öğrenim Lehçe
Infobrokering…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Interdyscyplinarne studia europejski…dille öğrenim Lehçe
Judaistyka…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja wizerunkowa…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia prawnicza…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kultura i media…dille öğrenim Lehçe
Kulturowa krytyka sztuki…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Muzykologia…dille öğrenim Lehçe
Niderlandystyka…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Analityka środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Ocena oddziaływania na środowisko…dille öğrenim Lehçe
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie mediów…dille öğrenim Lehçe
Publikowanie cyfrowe i sieciowe…dille öğrenim Lehçe
Digitaizacja i publikowanie zbiorów…dille öğrenim Lehçe
Instruction designer – projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych…dille öğrenim Lehçe
Slawistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Filologia chorwacka z językiem serbskim…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Filologia czeska…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Filologia rosyjska…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Filologia ukraińska z językiem angielskim…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Ukrainistyka…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Socjologia ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Studia romanistyczne…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatorska…dille öğrenim Lehçe
Studia śródziemnomorskie i klasyczne…dille öğrenim Lehçe
Filologia klasyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność włoska i arabska…dille öğrenim Lehçe
Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Analityka danych…dille öğrenim Lehçe
Cyfrowe dziedzictwo kultury…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie projektami społecznymi…dille öğrenim Lehçe
Analityk społeczny…dille öğrenim Lehçe
Komunikator w projektach społecznych…dille öğrenim Lehçe
Lider projektów społecznych…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Arkeoloji …dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri …dille öğrenim Lehçe
Biyomedikal Mühendisliği …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Astronomia …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki medyczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o bezpieczeństwie …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o sztuce …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
okul www. sitesi:
uni.wroc.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy