Olsztyn, Polonya

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie biologii…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analityka i diagnostyka chemiczna…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka stosowana i analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja kulturalna i coaching społeczny…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Analityka i zrządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Analiza i kreowanie trendów…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dokumentalistyka medialna…dille öğrenim Lehçe
Nowe media…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska w zakresie nauczania języka…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka polskiego…dille öğrenim Lehçe
Wiedza o kulturze…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Coaching i tutoring rodzinny…dille öğrenim Lehçe
Mediacja rodzinna…dille öğrenim Lehçe
Politologia i stosunki międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Położnictwo…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Ratownictwo medyczne…dille öğrenim Lehçe
Sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Environmental Engineering…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Data science i artificial intelligence w praktyce…dille öğrenim Lehçe
Informatyka ogólna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria systemów informatycznych…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Enerji…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Chów i hodowla zwierząt amatorskich…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Hodowla koni i jeździectwo…dille öğrenim Lehçe
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Gastronomia – sztuka kulinarna…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i geomatyka…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i szacowanie nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Zdalne systemy pomiarowe…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo na rynku nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Planowanie i inżynieria przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Ichtiologia i akwakultura…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria komunalna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka leśna…dille öğrenim Lehçe
Mechanika i budowa maszyn…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Kształtowanie środowiska…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agrobiznes…dille öğrenim Lehçe
Produkcja rolnicza…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Beslenme…dille öğrenim Lehçe
Technologia mięsa…dille öğrenim Lehçe
Technologia mleczarska…dille öğrenim Lehçe
Technologia produktów roślinnych…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie innowacjami…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Medicine…dille öğrenim İngilizce
Veterinary Medicine…dille öğrenim İngilizce
Fizyoterapi…dille öğrenim Lehçe
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia wychowawcza i szkolna…dille öğrenim Lehçe
Kierunek lekarski…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Teologia…dille öğrenim Lehçe
Formacja kapłańska…dille öğrenim Lehçe
Muzyka sakralna…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie religii…dille öğrenim Lehçe
Weterynaria…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Data Science w praktyce…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Ekspertyzy przyrodnicze…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie biologii…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia farmaceutyczna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia molekularna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia przemysłowa…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe…dille öğrenim Lehçe
Finanse, bankowość i ubezpieczenia…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia w hodowli zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych…dille öğrenim Lehçe
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia stosowana - nowe materiały i procesy…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Modelowanie matematyczne i analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Kształtowanie i ochrona krajobrazu…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Business Management…dille öğrenim İngilizce
Logistic…dille öğrenim İngilizce
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Marketing i zarządzanie produktem…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i zarządzanie finansami…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie biznesem…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja skarbowa…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym…dille öğrenim Lehçe
Analityka i zrządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Analiza i kreowanie trendów…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Budowle i konstrukcje inżynierskie…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo energooszczędne…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria drogowa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja wizerunkowa…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Edukacja muzyczna szkolna…dille öğrenim Lehçe
Muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska w zakresie nauczania języka…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo tekstów…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka polskiego…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Gastronomia – sztuka kulinarna…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodesy and Geoinformatics…dille öğrenim İngilizce
Geodezja i technologie informatyczne…dille öğrenim Lehçe
Geodezja inżynieryjna…dille öğrenim Lehçe
Technologie satelitarne w geomatyce…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie przestrzenią…dille öğrenim Lehçe
Interdyscyplinarne studia strategiczne…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim İngilizce
Environmental Biotechnology…dille öğrenim İngilizce
Process Engineering and Environmental Protection…dille öğrenim İngilizce
Inżynieria sanitarna i wodna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Nowe trendy w leśnictwie…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Mechanika i budowa maszyn…dille öğrenim Lehçe
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn…dille öğrenim Lehçe
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Nauki o rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny…dille öğrenim Lehçe
Mediacja rodzinna…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ochrona i kształtowanie środowiska…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii…dille öğrenim Lehçe
Politologia i stosunki międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z penitencjarystyką…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Bitki Koruma…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie produkcją…dille öğrenim Lehçe
Sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria żywności…dille öğrenim Lehçe
Menedżer produktów żywnościowych…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Makine Mühendisliği …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lądowa, geodezja i transport …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki medyczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki teologiczne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienia …dille öğrenim Lehçe
Weterynaria …dille öğrenim Lehçe
Zootechnika i rybactwo …dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
Master of Business Administration …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
İlahiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki

Merkez dışı şubeler
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk

okul www. sitesi:
www.uwm.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy