Lublin, Polonya

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim İngilizce
Global Economy…dille öğrenim İngilizce
Regional Studies – Asia and Pacific…dille öğrenim İngilizce
Regional Studies – Central-East Europe…dille öğrenim İngilizce
Business Analytics and Data Science…dille öğrenim İngilizce
Sustainability Management…dille öğrenim İngilizce
Tourism Management…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Archeologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach…dille öğrenim Lehçe
Archeologia Polski i powszechna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia pradziejowa…dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyokimya…dille öğrenim Lehçe
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Bioanalityka…dille öğrenim Lehçe
Biochemia z biologią molekularną…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia ogólna…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Geografia granic…dille öğrenim Lehçe
Geografia w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Geografia zasobów…dille öğrenim Lehçe
Geopomiary w teorii i praktyce…dille öğrenim Lehçe
Geoturystyka…dille öğrenim Lehçe
Globalne zmiany środowiska…dille öğrenim Lehçe
Hydrometeorologia…dille öğrenim Lehçe
Miasta przyszłości…dille öğrenim Lehçe
Monitoring środowiska…dille öğrenim Lehçe
Naturalne zdarzenia ekstremalne…dille öğrenim Lehçe
Opracowanie cyfrowych map tematycznych…dille öğrenim Lehçe
Systemy informacji przestrzennej…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
E-gospodarka…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia menadżerska…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka publiczna i rozwój regionalny…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Analityk finansowy…dille öğrenim Lehçe
Finansowe wsparcie biznesu…dille öğrenim Lehçe
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i sprawozdawczość…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna…dille öğrenim Lehçe
Biofizyka molekularna i medyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna i astrofizyka…dille öğrenim Lehçe
Nanotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analiza żywności…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Analityka i doradztwo polityczne…dille öğrenim Lehçe
Marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Strategie i rywalizacja polityczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Historia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Integracja europejska…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy marketing terytorialny…dille öğrenim Lehçe
Pozaeuropejskie studia regionalne…dille öğrenim Lehçe
Projekty międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej…dille öğrenim Lehçe
Studia regionu Pacyfiku…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İnsan Kaynakları Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
E-biznes…dille öğrenim Lehçe
Menedżer produktu…dille öğrenim Lehçe
Administracja i zarządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Administracja lokalna i regionalna,…dille öğrenim Lehçe
Administracja rządowa…dille öğrenim Lehçe
Analityka gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Multimedialna…dille öğrenim Lehçe
Sceniczna…dille öğrenim Lehçe
Architektura informacji…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Informatyka biurowa i archiwalna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dokumentacją współczesną…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Halkla İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Marketing medialny…dille öğrenim Lehçe
Nowe media…dille öğrenim Lehçe
Specjalność medialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność redaktorska…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo i techniki redakcyjne…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Wydawnictwo…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Muzyka rozrywkowa…dille öğrenim Lehçe
Prowadzenie zespołów…dille öğrenim Lehçe
Ekobiznes…dille öğrenim Lehçe
Europeistyka…dille öğrenim Lehçe
Mobilność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Media i copywriting…dille öğrenim Lehçe
Redaktorsko-medialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Geoarcheologia…dille öğrenim Lehçe
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna…dille öğrenim Lehçe
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalistyczny język niemiecki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Hispanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Italianistyka…dille öğrenim Lehçe
Jazz i muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Produkcja muzyczna…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo instrumentalne…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo wokalne…dille öğrenim Lehçe
Kreatywność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kultura i sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Media i kultura popularna…dille öğrenim Lehçe
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w kulturze…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z audiologią…dille öğrenim Lehçe
Logopedia kliniczna…dille öğrenim Lehçe
Surdologopedia…dille öğrenim Lehçe
Marketing i lobbing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w finansach…dille öğrenim Lehçe
Matematyka ubezpieczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Metody statystyczne w finansach…dille öğrenim Lehçe
Specjalność aktuarialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność statystyczna…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Enterprises in the Global Market…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası Finans…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka i rynki azjatyckie…dille öğrenim Lehçe
Handel zagraniczny…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa ekonomia menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie…dille öğrenim Lehçe
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Koordynator usług społecznych…dille öğrenim Lehçe
Wsparcie rodziny i seniora…dille öğrenim Lehçe
Prawno-administracyjny…dille öğrenim Lehçe
Prawno-biznesowy…dille öğrenim Lehçe
Produkcja medialna…dille öğrenim Lehçe
Multimedia…dille öğrenim Lehçe
Organizacja produkcji medialnej…dille öğrenim Lehçe
Produkcja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Produkcja w branży gier…dille öğrenim Lehçe
Produkcja wydarzenia multimedialnego…dille öğrenim Lehçe
Realizacja filmowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Public Relations i zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie mediami społecznościowymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie wizerunkiem…dille öğrenim Lehçe
Romanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język francuski biznesu…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Rusycystyka…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Socjologia cyfrowa…dille öğrenim Lehçe
Społeczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
E-przedsiębiorczość…dille öğrenim Lehçe
Elektroniczna administracja…dille öğrenim Lehçe
Strategiczne studia wschodnioeuropejskie…dille öğrenim Lehçe
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej…dille öğrenim Lehçe
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)…dille öğrenim Lehçe
Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Europa Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Studia miejskie…dille öğrenim Lehçe
Menedżer miasta lub miasta przyszłości…dille öğrenim Lehçe
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektami…dille öğrenim Lehçe
Technologie cyfrowe w animacji kultury…dille öğrenim Lehçe
Gry wideo w przemysłach kreatywnych…dille öğrenim Lehçe
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego…dille öğrenim Lehçe
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Otel İşletmeciliği…dille öğrenim Lehçe
E-marketing usług turystycznych…dille öğrenim Lehçe
Marketing i zarządzanie w turystyce…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach…dille öğrenim Lehçe
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji…dille öğrenim Lehçe
Reakcja ruchowa i zdrowotna…dille öğrenim Lehçe
Rekreacja i turystyka aktywna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami turystycznymi…dille öğrenim Lehçe
Ukrainistyka…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyce…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w politykach publicznych…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Technical Physics…dille öğrenim İngilizce
Computational Physics…dille öğrenim İngilizce
Medical Physics…dille öğrenim İngilizce
Modern Materials and Measurement Techniques…dille öğrenim İngilizce
Bezpieczeństwo radiacyjne…dille öğrenim Lehçe
Monitoring i ochrona radiologiczna…dille öğrenim Lehçe
Zastosowanie promieniowania jonizującego…dille öğrenim Lehçe
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Geograficzne uwarunkowania obronności…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka regionalna…dille öğrenim Lehçe
Planowanie przestrzenne…dille öğrenim Lehçe
Polityka przestrzenna i urbanistyka…dille öğrenim Lehçe
Strategiczne zarządzanie przestrzenią…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria druku 3D…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria nowoczesnych materiałów…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria polimerów…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria światłowodowa…dille öğrenim Lehçe
Materiałoznawstwo fotoniczne…dille öğrenim Lehçe
Technologie światłowodowe…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i neuropsychologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Geoarcheologia…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Sztuka mediów cyfrowych…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Materials Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Business Analytics and Data Science…dille öğrenim İngilizce
Graphic Arts…dille öğrenim İngilizce
Grafik Tasarımı…dille öğrenim İngilizce
Print Marketing…dille öğrenim İngilizce
Intercultural Communication in Education and the Workplace…dille öğrenim İngilizce
International Political Communication…dille öğrenim İngilizce
AI and New Media International Political Communication…dille öğrenim İngilizce
Strategic Communication…dille öğrenim İngilizce
IT Cyber Security…dille öğrenim İngilizce
Public History in International Relations…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Archeologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach…dille öğrenim Lehçe
Archeologia Polski i powszechna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia pradziejowa…dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyokimya…dille öğrenim Lehçe
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Bioanalityka…dille öğrenim Lehçe
Biochemia z biologią molekularną…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia ogólna…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Klimatologia i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem gospodarczym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie środowiskiem…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Business Sercices Sector…dille öğrenim İngilizce
Ekonomia startupu…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Controlling i rewizja finansowa…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Finanse zrównoważone…dille öğrenim Lehçe
FinTech…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna…dille öğrenim Lehçe
Biofizyka molekularna i medyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna i astrofizyka…dille öğrenim Lehçe
Nanotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analiza żywności…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia materiałowa…dille öğrenim Lehçe
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Analityka i doradztwo polityczne…dille öğrenim Lehçe
Marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Strategie i rywalizacja polityczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Historia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Integracja europejska…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy marketing terytorialny…dille öğrenim Lehçe
Pozaeuropejskie studia regionalne…dille öğrenim Lehçe
Projekty międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej…dille öğrenim Lehçe
Studia regionu Pacyfiku…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Specjalność menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Systemy informacyjne w administracji i biznesie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie e-biznesem…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami ludzkimi II…dille öğrenim Lehçe
Analityka gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Multimedialna…dille öğrenim Lehçe
Sceniczna…dille öğrenim Lehçe
Architektura informacji…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Halkla İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Marketing medialny…dille öğrenim Lehçe
Nowe media…dille öğrenim Lehçe
Specjalność medialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność redaktorska…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo i techniki redakcyjne…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Wydawnictwo…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Muzyka rozrywkowa…dille öğrenim Lehçe
Prowadzenie zespołów…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Media i copywriting…dille öğrenim Lehçe
Redaktorsko-medialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalistyczny język niemiecki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka regionalna…dille öğrenim Lehçe
Planowanie przestrzenne…dille öğrenim Lehçe
Polityka przestrzenna i urbanistyka…dille öğrenim Lehçe
Strategiczne zarządzanie przestrzenią…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Hispanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria nowoczesnych materiałów…dille öğrenim Lehçe
Jazz i muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Produkcja muzyczna…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo instrumentalne…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo wokalne…dille öğrenim Lehçe
Kreatywność i projektowanie społeczne…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kadra kierownicza organów ochrony prawa…dille öğrenim Lehçe
Kurator…dille öğrenim Lehçe
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwa…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kultura i sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Media i kultura popularna…dille öğrenim Lehçe
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w kulturze…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z audiologią…dille öğrenim Lehçe
Logopedia kliniczna…dille öğrenim Lehçe
Surdologopedia…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w finansach…dille öğrenim Lehçe
Matematyka ubezpieczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Metody statystyczne w finansach…dille öğrenim Lehçe
Specjalność aktuarialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność statystyczna…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Enterprises in the Global Market…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası Finans…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka i rynki azjatyckie…dille öğrenim Lehçe
Handel zagraniczny…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa ekonomia menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Migracje i mobilność…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Nowe media…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja wizerunkowa…dille öğrenim Lehçe
Social media…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Portugalistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowaaa…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie usługami społecznymi…dille öğrenim Lehçe
Prawno-administracyjny…dille öğrenim Lehçe
Administracja skarbowa i gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Administracja w procesach globalizacji…dille öğrenim Lehçe
Służba cywilna…dille öğrenim Lehçe
Prawno-menedżerski…dille öğrenim Lehçe
Specjalność biznesowa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Prawo międzynarodowe i prawo UE…dille öğrenim Lehçe
Prawo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Prawo Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Produkcja medialna…dille öğrenim Lehçe
Multimedia…dille öğrenim Lehçe
Organizacja produkcji medialnej…dille öğrenim Lehçe
Produkcja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Produkcja w branży gier…dille öğrenim Lehçe
Produkcja wydarzenia multimedialnego…dille öğrenim Lehçe
Realizacja filmowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Romanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język francuski biznesu…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Rozwój zasobów ludzkich…dille öğrenim Lehçe
Coaching z elementami psychologii…dille öğrenim Lehçe
Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Rusycystyka…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Społeczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
E-przedsiębiorczość…dille öğrenim Lehçe
Elektroniczna administracja…dille öğrenim Lehçe
Strategiczne studia wschodnioeuropejskie…dille öğrenim Lehçe
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej…dille öğrenim Lehçe
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)…dille öğrenim Lehçe
Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Europa Wschodnia…dille öğrenim Lehçe
Technologie cyfrowe w animacji kultury…dille öğrenim Lehçe
Gry wideo w przemysłach kreatywnych…dille öğrenim Lehçe
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego…dille öğrenim Lehçe
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Otel İşletmeciliği…dille öğrenim Lehçe
E-marketing usług turystycznych…dille öğrenim Lehçe
Marketing i zarządzanie w turystyce…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach…dille öğrenim Lehçe
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji…dille öğrenim Lehçe
Reakcja ruchowa i zdrowotna…dille öğrenim Lehçe
Rekreacja i turystyka aktywna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami turystycznymi…dille öğrenim Lehçe
Ukrainistyka…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyce…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne…dille öğrenim Lehçe
Translatoryczna polsko-rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Translatoryczna polsko-ukraińska…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Arkeoloji …dille öğrenim Lehçe
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji publicznej …dille öğrenim Lehçe
Nauki o zarządzaniu i jakości …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Sztuki muzyczne …dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Ekonomi Fakültesi
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Merkez dışı şubeler
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
okul www. sitesi:
www.umcs.pl

harita

YouTube

« geri - okullar
Privacy Policy