Lublin, Polonya

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim İngilizce
Global Economy…dille öğrenim İngilizce
Regional Studies – Asia and Pacific…dille öğrenim İngilizce
Regional Studies – Central-East Europe…dille öğrenim İngilizce
Tourism Management…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Archeologia Polski i powszechna…dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyokimya…dille öğrenim Lehçe
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Bioanalityka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Geografia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska…dille öğrenim Lehçe
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Biznes międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo i komunikacja w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Filozofia teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Bankowość i rynki finansowe…dille öğrenim Lehçe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna…dille öğrenim Lehçe
Biofizyka molekularna i medyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka doświadczalna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna i astrofizyka…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia podstawowa i stosowana…dille öğrenim Lehçe
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków…dille öğrenim Lehçe
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Integracja europejska…dille öğrenim Lehçe
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej…dille öğrenim Lehçe
Studia regionu Pacyfiku…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İnsan Kaynakları Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
E-przedsiębiorczość…dille öğrenim Lehçe
Menadżer produktu…dille öğrenim Lehçe
Administracja i zarządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Administracja lokalna i regionalna…dille öğrenim Lehçe
Administracja rządowa…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Specjalność multimedialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność sceniczna…dille öğrenim Lehçe
Architektura informacji…dille öğrenim Lehçe
Architektura systemów informacyjnych…dille öğrenim Lehçe
Publikowanie cyfrowe i sieciowe…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Informatyka biurowa i archiwalna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dokumentacją współczesną…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Marketing medialny…dille öğrenim Lehçe
Specjalność medialna…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo i techniki redakcyjne…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Wydawnictwo…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Fotografia…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Rzeźba i formy przestrzenne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Prowadzenie zespołów…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Ekobiznes…dille öğrenim Lehçe
Europeistyka…dille öğrenim Lehçe
Mobilność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność redaktorsko-medialna…dille öğrenim Lehçe
Studium teatralne…dille öğrenim Lehçe
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalistyczny język niemiecki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Hispanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Italianistyka…dille öğrenim Lehçe
Jazz i muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo instrumentalne…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo wokalne…dille öğrenim Lehçe
Kreatywność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Antropologia i socjologia kultury…dille öğrenim Lehçe
Judaistyka…dille öğrenim Lehçe
Krytyka i animacja sztuki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność medialna…dille öğrenim Lehçe
Teatrologia i filmoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z audiologią…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w finansach…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka i rynki azjatyckie…dille öğrenim Lehçe
Handel zagraniczny…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie fizyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie…dille öğrenim Lehçe
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna w środowisku wielokulturowym…dille öğrenim Lehçe
Wsparcie rodziny seniora…dille öğrenim Lehçe
Prawno-administracyjny…dille öğrenim Lehçe
Prawno-biznesowy…dille öğrenim Lehçe
Produkcja medialna…dille öğrenim Lehçe
Organizacja produkcji medialnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność multimedialna…dille öğrenim Lehçe
Public Relations i zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie mediami społecznościowymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie wizerunkiem…dille öğrenim Lehçe
Romanistyka…dille öğrenim Lehçe
Język francuski (jako podstawowy)…dille öğrenim Lehçe
Język włoski (jako podstawowy)…dille öğrenim Lehçe
Rusycystyka…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego…dille öğrenim Lehçe
Społeczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
E-przedsiębiorczość1…dille öğrenim Lehçe
Elektroniczna administracja…dille öğrenim Lehçe
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne…dille öğrenim Lehçe
Technologie cyfrowe w animacji kultury…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Otel İşletmeciliği…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach…dille öğrenim Lehçe
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego…dille öğrenim Lehçe
Rekreacja ruchowa i zdrowotna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami turystycznymi…dille öğrenim Lehçe
Ukrainistyka…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w politykach publicznych…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Technical Physics…dille öğrenim İngilizce
Computational Physics…dille öğrenim İngilizce
Medical Physics…dille öğrenim İngilizce
Modern Materials and Measurement Techniques…dille öğrenim İngilizce
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Geografia uwarunkowania obronności…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Planowanie przestrzenne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie przestrzenią…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria nowoczesnych materiałów…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i neuropsychologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia rodziny…dille öğrenim Lehçe
Psychologia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Sztuka mediów cyfrowych…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Materials Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim İngilizce
Central & Eastern Europe Studies…dille öğrenim İngilizce
Economic Diplomacy…dille öğrenim İngilizce
International Institutions…dille öğrenim İngilizce
International Place Branding…dille öğrenim İngilizce
Data Science…dille öğrenim İngilizce
Graphic Arts…dille öğrenim İngilizce
Grafik Tasarımı…dille öğrenim İngilizce
Printmaking…dille öğrenim İngilizce
International Communication in Education and the Workplace…dille öğrenim İngilizce
IT Cyber Security…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Archeologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Archeologia pradziejowa…dille öğrenim Lehçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Deweloper…dille öğrenim Lehçe
Tester/analityk/wdrożeniowiec…dille öğrenim Lehçe
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyokimya…dille öğrenim Lehçe
Bioanalityka…dille öğrenim Lehçe
Biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Biotechnologia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia ogólna…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Klimatologia i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem gospodarczym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie środowiskiem…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Ekonomika i zarządzanie miastem…dille öğrenim Lehçe
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludności…dille öğrenim Lehçe
Systemy ekonomiczne…dille öğrenim Lehçe
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Audyt i rachunkowość zarządcza…dille öğrenim Lehçe
Doradca finansowy…dille öğrenim Lehçe
Inwestycje kapitałowe…dille öğrenim Lehçe
Menedżer finansowy…dille öğrenim Lehçe
Podatki i finanse publiczne…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia materiałowa…dille öğrenim Lehçe
Chemia podstawowa i stosowana…dille öğrenim Lehçe
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków…dille öğrenim Lehçe
Technologie fotoniczne i światłowodowe…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Specjalność finansowa i ubezpieczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność ogólna…dille öğrenim Lehçe
Statystyczna analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Lehçe
Analityka i doradztwo polityczne…dille öğrenim Lehçe
Marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Dziedzictwo historyczne regionu…dille öğrenim Lehçe
Historia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy marketing terytorialny…dille öğrenim Lehçe
Pozaeuropejskie studia regionalne…dille öğrenim Lehçe
Projekty międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Specjalność menadżersko-prawna…dille öğrenim Lehçe
Systemy informacyjne w administracji i biznesie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kapitałem społecznym…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy…dille öğrenim Lehçe
Administracja i zarządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Analityka gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Anglistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Architektura informacji…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Informatyka biurowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dokumentacją współczesną…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność administracyjna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Halkla İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Nowe media…dille öğrenim Lehçe
Specjalność redaktorska…dille öğrenim Lehçe
E-edytorstwo i techniki redakcyjne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność medioznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność teatrologiczno-filmoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność wydawnicza…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalistyczny język niemiecki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka regionalna…dille öğrenim Lehçe
Polityka przestrzenna i urbanistyka…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Hispanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria nowoczesnych materiałów…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kadra kierownicza organów ochrony prawa…dille öğrenim Lehçe
Kurator…dille öğrenim Lehçe
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwa…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Antropologia i etnologia…dille öğrenim Lehçe
Media i kultura popularna…dille öğrenim Lehçe
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w kulturze…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z audiologią…dille öğrenim Lehçe
Logopedia kliniczna…dille öğrenim Lehçe
Surdologopedia…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w finansach…dille öğrenim Lehçe
Metody aktuarialne…dille öğrenim Lehçe
Metody statystyczne w finansach…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie fizyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie matematyki i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawno-administracyjny…dille öğrenim Lehçe
Administracja skarbowa i gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Administracja w procesach globalizacji…dille öğrenim Lehçe
Służba cywilna…dille öğrenim Lehçe
Prawno-menedżerski…dille öğrenim Lehçe
Specjalność biznesowa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Prawo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Prawo Unii Europejskiej…dille öğrenim Lehçe
Produkcja medialna…dille öğrenim Lehçe
Produkcja w branży gier…dille öğrenim Lehçe
Produkcja wydarzenia multimedialnego…dille öğrenim Lehçe
Realizacja filmowo-telewizyjna…dille öğrenim Lehçe
Romanistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Rusycystyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe
Społeczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
Technologie cyfrowe w animacji kultury…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji…dille öğrenim Lehçe
Turystyka dzieci i młodzieży…dille öğrenim Lehçe
Turystyka zdrowotna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w hotelarstwie…dille öğrenim Lehçe
Ukrainistyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność tłumaczeniowa…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o zarządzaniu i jakości …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Ekonomi Fakültesi
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Merkez dışı şubeler
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
okul www. sitesi:
www.umcs.pl

harita

YouTube

« geri - okullar
Privacy Policy