Gdańsk, Polonya

Uniwersytet Gdański

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Criminology and Criminal Justice…dille öğrenim İngilizce
Cultural Communication…dille öğrenim İngilizce
International Business…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Biznes elektroniczny…dille öğrenim Lehçe
Biznes online…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi biznesu…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia biznesu…dille öğrenim Lehçe
Ekonomika transportu i logistyka…dille öğrenim Lehçe
Finanse i audyt przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjność w gospodarce…dille öğrenim Lehçe
Podstawy biznesu…dille öğrenim Lehçe
Podstawy teorii przedsiębiorczości i innowacyjności…dille öğrenim Lehçe
Podstawy transportu, spedycji i logistyki…dille öğrenim Lehçe
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo – finanse i rynek…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo w innowacyjnej gospodarce…dille öğrenim Lehçe
Transport i mobilność…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Financial Analyst…dille öğrenim İngilizce
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka ogólna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Antropologia i socjologia kultury…dille öğrenim Lehçe
Socjologia życia publicznego…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją…dille öğrenim Lehçe
Historia w przestrzeni medialnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Diagnostyka molekularno-biochemiczna…dille öğrenim Lehçe
Neurobiologia…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Administracja bezpieczeństwa publicznego…dille öğrenim Lehçe
Administracja biznesu i finansów…dille öğrenim Lehçe
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Administracja wymiaru sprawiedliwości…dille öğrenim Lehçe
Akwakultura – biznes i technologia…dille öğrenim Lehçe
Amerykanistyka…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja publiczna…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Etnofilologia kaszubska…dille öğrenim Lehçe
Etnologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność biznesowo-gospodarcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia klasyczna…dille öğrenim Lehçe
Cywilizacja śródziemnomorska…dille öğrenim Lehçe
Wiedza o literaturze, książce i teatrze…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)…dille öğrenim Lehçe
Kultura i media…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Fizyka medyczna…dille öğrenim Lehçe
Genetyka i biologia eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Geologia…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód…dille öğrenim Lehçe
Iberystyka…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia międzydziedzinowe…dille öğrenim Lehçe
Informatyka i ekonometria…dille öğrenim Lehçe
Informatyka, profil ogólnoakademicki…dille öğrenim Lehçe
Informatyka, profil praktyczny…dille öğrenim Lehçe
Japonistyka…dille öğrenim Lehçe
Krajoznawstwo i turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Krytyka i popularyzacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Język angielski z językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Język angielski z językiem polskim jako obcym…dille öğrenim Lehçe
Język angielski z językiem włoskim…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Biznes międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Finanse międzynarodowe i bankowość…dille öğrenim Lehçe
Marketing międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Menedżer w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa ekonomia menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy transport i handel morski…dille öğrenim Lehçe
Obsługa transakcji w handlu zagranicznym…dille öğrenim Lehçe
Podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej…dille öğrenim Lehçe
Podstawy transakcji w handlu zagranicznym…dille öğrenim Lehçe
Projekty w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Transport morski w obsłudze handlu zagranicznego…dille öğrenim Lehçe
Modelowanie matematyczne i analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach…dille öğrenim Lehçe
Matematyka ekonomiczna…dille öğrenim Lehçe
Modelowanie zjawisk fizycznych…dille öğrenim Lehçe
Niemcoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Specjalność biznesowo-turystyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność historyczno-filologiczna…dille öğrenim Lehçe
Oceanografia…dille öğrenim Lehçe
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ochrona zasobów przyrodniczych…dille öğrenim Lehçe
Podatki i doradztwo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Asystent rodzin…dille öğrenim Lehçe
Asystent seniora…dille öğrenim Lehçe
Produkcja form audiowizualnych…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie gier historycznych…dille öğrenim Lehçe
Religioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Rosjoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Sinologia…dille öğrenim Lehçe
Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowa…dille öğrenim Lehçe
Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowa…dille öğrenim Lehçe
Slawistyka…dille öğrenim Lehçe
Studia bałkańskie…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnie…dille öğrenim Lehçe
Sztuka kreatywnego pisania…dille öğrenim Lehçe
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej…dille öğrenim Lehçe
Wiedza o teatrze…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie instytucjami artystycznymi…dille öğrenim Lehçe
Specjalność menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biznes chemiczny…dille öğrenim Lehçe
Hydrografia morska…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Naurobiopsychologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia dzieci i młodzieży…dille öğrenim Lehçe
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu…dille öğrenim Lehçe
Psychologia pracy i biznesu…dille öğrenim Lehçe
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych…dille öğrenim Lehçe
Psychoseksuologia…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Global Studies…dille öğrenim İngilizce
International Business…dille öğrenim İngilizce
Logistics and Mobility…dille öğrenim İngilizce
Marine Biotechnology…dille öğrenim İngilizce
Quantum Information Technology…dille öğrenim İngilizce
Tourism and Hospitality…dille öğrenim İngilizce
Arkeoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Analityka biznesowa w przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe
Biznes elektroniczny…dille öğrenim Lehçe
Business intelligence w otwartej gospodarce…dille öğrenim Lehçe
Doskonalenie procesów gospodarczych…dille öğrenim Lehçe
E-commerce…dille öğrenim Lehçe
Finanse w przedsiębiorstwach…dille öğrenim Lehçe
Gospodarowanie finansami…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjne technologie informacyjne…dille öğrenim Lehçe
Logistyka i transport…dille öğrenim Lehçe
Morskie sektory offshore…dille öğrenim Lehçe
Sprawozdawczość i audyt…dille öğrenim Lehçe
Strategie rozwoju biznesu…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Financial Analyst…dille öğrenim İngilizce
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Digital Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka finansowa…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Sanat Tarihi…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Europeistyka i przemiany globalne…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki polityczne…dille öğrenim Lehçe
Specjalność ustrojowo-samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska – historia i WOS…dille öğrenim Lehçe
Współczesne muzeum…dille öğrenim Lehçe
Tıbbi Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim İngilizce
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Amerykanistyka…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo państwa…dille öğrenim Lehçe
Służby specjalne i graniczne…dille öğrenim Lehçe
Biznes chemiczny…dille öğrenim Lehçe
Biznes i technologia ekologiczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Fotografia medialna i reklamowa…dille öğrenim Lehçe
Reklama i public relations…dille öğrenim Lehçe
Etnologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Język, literatura, edukacja…dille öğrenim Lehçe
Przetwarzanie języka naturalnego…dille öğrenim Lehçe
Translatoryka…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia klasyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Filologia romańska i iberystyka…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność translatoryczna…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Moduł literacko-kulturowy…dille öğrenim Lehçe
Moduł medialno-komunikacyjny…dille öğrenim Lehçe
Moduł translatoryczno-językoznaczy…dille öğrenim Lehçe
Fizyka medyczna…dille öğrenim Lehçe
Geografia fizyczna z geoinformacją…dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Indywidualne studia międzydziedzinowe…dille öğrenim Lehçe
Informatyka i ekonometria…dille öğrenim Lehçe
İşletme Enformatiği…dille öğrenim İngilizce
Informatyka, profil ogólnoakademicki…dille öğrenim Lehçe
Krajoznawstwo i turystyka historyczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kryminologiczna…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kultura audiowizualna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kulturą…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze…dille öğrenim Lehçe
Globalne usługi finansowe…dille öğrenim Lehçe
Handel zagraniczny…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa ekonomia menedżerska…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowe strategie marketingowe…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowy transport i handel morski…dille öğrenim Lehçe
Projekty w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Społeczna odpowiedzialność biznesu…dille öğrenim Lehçe
Strategie w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Transport morski w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Wyzwania w biznesie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Modelowanie matematyczne i analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Oceanografia…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Podatki i doradztwo podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawo w administracji i gospodarce…dille öğrenim Lehçe
Religioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Skandynawistyka…dille öğrenim Lehçe
Slawistyka…dille öğrenim Lehçe
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne…dille öğrenim Lehçe
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Arkeoloji …dille öğrenim Lehçe
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki medyczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o sztuce …dille öğrenim Lehçe
Nauki o zarządzaniu i jakości …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
Executive MBA …dille öğrenim İngilizce

fakültelerdaha fazla »
Ekonomi Fakültesi
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
okul www. sitesi:
ug.edu.pl

harita


« geri - okullar
Privacy Policy