Wrocław, Polonya

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

okul tipi: tarım
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Biologia człowieka…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bioeconomy…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich…dille öğrenim Lehçe
Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Architektura zieleni we wnętrzach…dille öğrenim Lehçe
Kształtowanie i ochrona krajobrazu…dille öğrenim Lehçe
Adaptacje do zmian klimatu…dille öğrenim Lehçe
Agroinżynieria…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i gospodarka nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Geodezja inżynieryjna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Śródlądowe drogi wodne…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i organizacja produkcji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie jakością i analiza żywności…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Veterinary Medicine…dille öğrenim İngilizce
Weterynaria…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Food Technology…dille öğrenim İngilizce
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Techniki laboratoryjne w biologii…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo produkcji żywności…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich…dille öğrenim Lehçe
Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących…dille öğrenim Lehçe
Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo ekologiczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i higiena pracy…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Architektura zieleni we wnętrzach…dille öğrenim Lehçe
Kształtowanie i ochrona krajobrazu…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne…dille öğrenim Lehçe
Techniki programistyczne w biologii molekularnej…dille öğrenim Lehçe
Biologia człowieka…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodezja inżynieryjna…dille öğrenim Lehçe
Geodezja satelitarna…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Teledetekcja…dille öğrenim Lehçe
Wycena nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Rynek nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie przestrzenią…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria wodna i melioracyjna…dille öğrenim Lehçe
Techniki sanitarne…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Produkcja organiczna…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agronomi…dille öğrenim Lehçe
Agroturystyka…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i organizacja produkcji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie jakością i analiza żywności…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Biyoteknoloji …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lądowa, geodezja i transport …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienia …dille öğrenim Lehçe
Weterynaria …dille öğrenim Lehçe
Zootechnika i rybactwo …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
okul www. sitesi:
www.upwr.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy