Varşova, Polonya

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

okul tipi: tarım
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Yönetim…dille öğrenim İngilizce
Food Science – Technology and Nutrition…dille öğrenim İngilizce
Organic Agriculture and Food Production…dille öğrenim İngilizce
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności…dille öğrenim Lehçe
Informatyka i ekonometria…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoteknoloji…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Mimarlık…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo żywności…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Gastronomia i hotelarstwo…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria ekologiczna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria systemów biotechnicznych…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Meblarstwo…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Technologia biomedyczna…dille öğrenim Lehçe
Technologia drewna…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Technologie energii odnawialnej…dille öğrenim Lehçe
Towaroznawstwo i marketing żywności…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Żywienie człowieka i ocena żywności…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Veterinary Medicine…dille öğrenim İngilizce
Weterynaria…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Civil Engineering (Engineering Infrastructure)…dille öğrenim İngilizce
Environmental Engineering (Modern Engineering in Water Management)…dille öğrenim İngilizce
Environmental Protection (Restoration and Management of Environment)…dille öğrenim İngilizce
Finance and Accounting…dille öğrenim İngilizce
Forest Information Technology…dille öğrenim İngilizce
Informatics and Econometrics (Big Data Analytics)…dille öğrenim İngilizce
Sustainable Horticulture…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Mimarlık…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich…dille öğrenim Lehçe
Informatyka i ekonometria…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria ekologiczna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Technologia drewna…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Technologie energii odnawialnej…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Żywienie człowieka i ocena żywności…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Makine Mühendisliği …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Informatyka techniczna i telekomunikacja …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lądowa, geodezja i transport …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki leśne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o zarządzaniu i jakości …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienia …dille öğrenim Lehçe
Weterynaria …dille öğrenim Lehçe
Zootechnika i rybactwo …dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
Zarządzanie w agrobiznesie …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Ekonomi Fakültesi
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolnictwa i Ekologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka
okul www. sitesi:
www.sggw.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy