Cracow, Polonya

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

okul tipi: tarım
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Ekonomika agrobiznesu…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w agrobiznesie…dille öğrenim Lehçe
Ochrona bioróżnorodności…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Agriculture…dille öğrenim İngilizce
Food Processing, Safety and Quality…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie koni…dille öğrenim Lehçe
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych…dille öğrenim Lehçe
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Agrobiologia…dille öğrenim Lehçe
Biogospodarka…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo biosanitarne…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria produkcji pierwotnej…dille öğrenim Lehçe
Ekonomika zrównoważonego rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka i analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Biologia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Browarnictwo i słodownictwo…dille öğrenim Lehçe
Budownictwo…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo i administracja rolnicza…dille öğrenim Lehçe
Etologia i psychologia zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Gastronomia i catering dietetyczny…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodezja rolna i wycena nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Rozwój regionalny…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria mechatroniczna…dille öğrenim Lehçe
Mechatronika w systemach produkcyjnych…dille öğrenim Lehçe
Systemy komputerowe w mechatronice…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria wodna i sanitarna…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agriculture…dille öğrenim İngilizce
Agroekonomia…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo agrotechniczne…dille öğrenim Lehçe
Sztuka ogrodowa…dille öğrenim Lehçe
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Beslenme…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia żywności…dille öğrenim Lehçe
Jakość i bezpieczeństwo żywności…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności…dille öğrenim Lehçe
Transport i logistyka…dille öğrenim Lehçe
Systemy informatyczne w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Transport specjalistyczny i spedycja…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria systemów produkcyjnych…dille öğrenim Lehçe
Organizacja systemów produkcyjnych…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Weterynaria…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Gıda Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Agriculture…dille öğrenim İngilizce
Environmental and Plant Biotechnology…dille öğrenim İngilizce
Interdisciplinary Bioeconomy Studies…dille öğrenim İngilizce
International Master of Horticultural Science…dille öğrenim İngilizce
Renewable Energy Sources and Waste Management…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Analityka biotechnologiczna…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Business Economics…dille öğrenim İngilizce
Ekonomika gospodarki żywnościowej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Bioengineering in Animal Science…dille öğrenim İngilizce
Akwakultura i ochrona środowiska wodnego…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria rozrodu zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Hodowla i użytkowanie zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Żywienie i dietetyka zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Peyzaj Mimarlığı…dille öğrenim Lehçe
Biogospodarka…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria surowców i bioproduktów…dille öğrenim Lehçe
Towaroznawstwo i systemy jakości…dille öğrenim Lehçe
Bioinżynieria zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Biologia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Etologia i psychologia zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i kartografia…dille öğrenim Lehçe
Geodezja rolna i wycena nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Geoinformacja…dille öğrenim Lehçe
Rozwój regionalny i wycena nieruchomości…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria i gospodarka wodna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska…dille öğrenim Lehçe
Infrastruktura obszarów wiejskich…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria sanitarna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria wodna i sanitarna…dille öğrenim Lehçe
Jakość i bezpieczeństwo środowiska…dille öğrenim Lehçe
Analityka środowiskowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie środowiskiem…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia i genetyka w leśnictwie…dille öğrenim Lehçe
Geoinformatyka w leśnictwie…dille öğrenim Lehçe
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych…dille öğrenim Lehçe
Ochrona ekosystemów leśnych…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami leśnymi…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Environment protection…dille öğrenim İngilizce
Monitoring ekologiczny środowiska…dille öğrenim Lehçe
Zagrożenia i ochrona ekosystemów…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odpadami…dille öğrenim Lehçe
Odnawialne źródła energii…dille öğrenim Lehçe
Systemy energetyczne w budynkach…dille öğrenim Lehçe
Ogrodnictwo…dille öğrenim Lehçe
Biyomühendislik…dille öğrenim Lehçe
Agroekologia i ochrona roślin…dille öğrenim Lehçe
Rośliny ozdobne…dille öğrenim Lehçe
Rośliny warzywne…dille öğrenim Lehçe
Sadownictwo i uprawa winorośli…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agriculture…dille öğrenim İngilizce
Agroekonomia…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo agrotechniczne…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo ekologiczne…dille öğrenim Lehçe
Sztuka ogrodowa…dille öğrenim Lehçe
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych…dille öğrenim Lehçe
Technologia żywności i żywienie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Transport i logistyka…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria transportu i spedycja…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Winogrodnictwo i enologia…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i inżynieria produkcji…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria systemów produkcyjnych…dille öğrenim Lehçe
Organizacja systemów produkcyjnych…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Makine Mühendisliği …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria lądowa, geodezja i transport …dille öğrenim Lehçe
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki leśne …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Technologia Żywności i Żywienia …dille öğrenim Lehçe
Weterynaria …dille öğrenim Lehçe
Zootechnika i rybactwo …dille öğrenim Lehçe

mbadaha fazla »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
okul www. sitesi:
urk.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy