Siedlce, Polonya

Uniwersytet w Siedlcach

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Lojistik…dille öğrenim İngilizce
Information Security…dille öğrenim İngilizce
Information Security in Business Sector…dille öğrenim İngilizce
Information Security in Public Administration…dille öğrenim İngilizce
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo i analityka finansowa dla biznesu…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i audyt…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie chemii i przyrody…dille öğrenim Lehçe
Kozmetoloji…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Logistyka w przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie procesami logistycznymi…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka finansowa i aktuarialna…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w finansach i ekonomii…dille öğrenim Lehçe
Statystyczna analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i personalne…dille öğrenim Lehçe
Opiekun i wychowawca dziecka…dille öğrenim Lehçe
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i biurowość współczesna…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kancelaryjno-archiwalna…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Biznes międzynarodowy…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie finansami i rachunkowość…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Administracja w ochronie zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Analityka z diagnostyką molekularną…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo państwa…dille öğrenim Lehçe
Służby policyjne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe w administracji…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Obrona terytorialna kraju…dille öğrenim Lehçe
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych…dille öğrenim Lehçe
Biologia sądowa…dille öğrenim Lehçe
Filologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi…dille öğrenim Lehçe
Język angielski w biznesie z translatoryką…dille öğrenim Lehçe
Języki obce w zarządzaniu i logistyce…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Kreatywne pisanie i edycje cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odpadami i recykling…dille öğrenim Lehçe
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość…dille öğrenim Lehçe
Instrumentalna analityka chemiczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z audiologią…dille öğrenim Lehçe
Ratownictwo medyczne…dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Mobilne systemy komputerowe…dille öğrenim Lehçe
Programowanie systemów i baz danych…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych…dille öğrenim Lehçe
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna…dille öğrenim Lehçe
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria procesów technologicznych…dille öğrenim Lehçe
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji…dille öğrenim Lehçe
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Agronomi…dille öğrenim Lehçe
Agrobiznes…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska przyrodniczego…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i produkcja żywności…dille öğrenim Lehçe
Zoopsychologia z animaloterapią…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Kierunek lekarski…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Matematik…dille öğrenim İngilizce
Finans Matematiği…dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim İngilizce
Yönetim…dille öğrenim İngilizce
Management in Logistics…dille öğrenim İngilizce
Small and Medium Enterprise Management…dille öğrenim İngilizce
National Security…dille öğrenim İngilizce
Competitive Intelligence…dille öğrenim İngilizce
State Security…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Biologia sądowa…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiska…dille öğrenim Lehçe
Biologia z analityką…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Chemia stosowana…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
E-commerce w logistyce…dille öğrenim Lehçe
Logistyka w transporcie międzynarodowym…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Lehçe
Analityka danych…dille öğrenim Lehçe
Matematyka finansowa…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i coaching kariery…dille öğrenim Lehçe
Edukacja wieku dziecięcego…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność archiwalno-muzealna…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Biznes cyfrowy…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie finansami i rachunkowość…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie procesami biznesowymi…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Administracja w ochronie zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie publiczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni…dille öğrenim Lehçe
Służby bezpieczeństwa wewnętrznego…dille öğrenim Lehçe
Filologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi…dille öğrenim Lehçe
Język angielski w biznesie z translatoryką…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Kreatywne pisanie i copywriting…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Translatoryka i kreacja tekstu…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Gerontologopedia…dille öğrenim Lehçe
Neurologopedia…dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo…dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Zoopsychologia z animaloterapią…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o bezpieczeństwie …dille öğrenim Lehçe
Rolnictwo i ogrodnictwo …dille öğrenim Lehçe
Zootechnika i rybactwo …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Rolniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
okul www. sitesi:
www.uws.edu.pl/

harita

« geri - okullar
Privacy Policy