Varşova, Polonya

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

okul tipi: pedagojik
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja kulturowa z edukacją medialną…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczno-kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Edukacja dorosłych…dille öğrenim Lehçe
Edukacja medialna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Psychopedagogika kreatywności…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Socjologia komunikacji społecznej…dille öğrenim Lehçe
Socjologia kultury – badania i marketing…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność artystyczna - arteterapia…dille öğrenim Lehçe
Specjalność artystyczna - media cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna na rzecz rodziny…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna w pomocy społecznej…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia…dille öğrenim Lehçe
Stosowana psychologia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Surdopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Tyflopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i personalne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja zdalna i grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika korekcyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika kultury i media cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w oświacie…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Socjologia mediów…dille öğrenim Lehçe
Socjologia zmiany społecznej…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność artystyczna - arteterapia…dille öğrenim Lehçe
Specjalność artystyczna - media cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem…dille öğrenim Lehçe
Edukacja integracyjna i włączająca…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja)…dille öğrenim Lehçe
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową…dille öğrenim Lehçe
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością…dille öğrenim Lehçe
Surdopedagogika z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji …dille öğrenim Lehçe

okul www. sitesi:
www.aps.edu.pl

harita

YouTube

« geri - okullar
Privacy Policy