Varşova, Polonya

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

okul tipi: pedagojik
statü: devlet

İletişim:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelaria

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczno-kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej…dille öğrenim Lehçe
Edukacja medialna…dille öğrenim Lehçe
Psychopedagogika kreatywności…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Socjologia komunikacji społecznej…dille öğrenim Lehçe
Socjologia kultury – badania i marketing…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność artystyczna…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika zdolności i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna w środowisku lokalnym…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia…dille öğrenim Lehçe
Stosowana psychologia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchu – surdopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – tyflopedagogika…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Masters in Children’s Rights and Childhood Studies…dille öğrenim İngilizce
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Edukacja muzyczna i teatralna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja zdalna i grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Edukacyjny content design w mediach…dille öğrenim Lehçe
Opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią…dille öğrenim Lehçe
Trener grupowy i animator zmiany społecznej…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Socjologia mediów…dille öğrenim Lehçe
Socjologia zmiany społecznej…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych – nienauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika zdolności i informatyki…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej…dille öğrenim Lehçe
Mediacje rodzinne i społeczne…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji …dille öğrenim Lehçe

okul www. sitesi:
www.aps.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy