Cracow, Polonya

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia z modułem chemia – specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Geografia z przyrodą (nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Geoinformacja…dille öğrenim Lehçe
Geomonitoring…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia przedsiębiorstwa…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia społeczna…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Fizyka z informatyką…dille öğrenim Lehçe
Fizyka z informatyką (nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Gazetecilik…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Logistyka przedsiębiorstw…dille öğrenim Lehçe
Logistyka publiczna…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka uniwersalna…dille öğrenim Lehçe
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika rodziny…dille öğrenim Lehçe
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną…dille öğrenim Lehçe
Specjalność społeczno-opiekuńcza…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Antropologia historyczna (nienauczycielska)…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Architektura informacji…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo zdrowotne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego…dille öğrenim Lehçe
Design…dille öğrenim Lehçe
Digital Design…dille öğrenim Lehçe
Ekoturystyka…dille öğrenim Lehçe
Etyka – mediacje i negocjacje…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowym…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Filologia hiszpańska…dille öğrenim Lehçe
Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo i komunikacja medialna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (polonistyczna)…dille öğrenim Lehçe
Filologia romańska…dille öğrenim Lehçe
Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem angielskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem francuskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem ukraińskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska z językiem włoskim…dille öğrenim Lehçe
Specjalność przekładoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska z językiem francuskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska z językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia włoska…dille öğrenim Lehçe
Język włoski stosowany…dille öğrenim Lehçe
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii…dille öğrenim Lehçe
Geopolityka…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Media…dille öğrenim Lehçe
Organizacje międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja wizualna…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka…dille öğrenim Lehçe
Ochrona ludności i obrona cywilna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z penitencjarystyką…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z readaptacją społeczną…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Asystent rodziny…dille öğrenim Lehçe
Organizator pomocy instytucjonalnej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Studia nad wizualnością – Visual Studies…dille öğrenim Lehçe
Sztuka i edukacja…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Sztuka i media…dille öğrenim Lehçe
Turystyka historyczna i muzealnictwo…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Otel İşletmeciliği…dille öğrenim Lehçe
Animacja w turystyce i rekreacji…dille öğrenim Lehçe
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce…dille öğrenim Lehçe
Turystyka międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w służbach społecznych…dille öğrenim Lehçe
Asystentura medyczna…dille öğrenim Lehçe
Ubezpieczenia społeczne…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Administracja systemami informatycznymi…dille öğrenim Lehçe
Multimedia i technologie internetowe…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo technologii informacyjnych…dille öğrenim Lehçe
Bioinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Edukacja techniczno-informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Informatyka stosowana w technice…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji…dille öğrenim Lehçe
Mechatronika samochodowa…dille öğrenim Lehçe
Technika z informatyką (nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Geodezja i geoinformacja…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich…dille öğrenim Lehçe
Rozwój lokalny i regionalny…dille öğrenim Lehçe
Informatyka stosowana…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia edukacyjna…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Historia – studia nauczycielskie…dille öğrenim Lehçe
Antropologia historyczna (nienauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Nauczyciel biologii i geografii…dille öğrenim Lehçe
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodą…dille öğrenim Lehçe
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Wczesne wspomaganie rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z edukacją techniczną…dille öğrenim Lehçe
Psychologia i biologia zwierząt…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Data science…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia laboratoryjna – specjalność nienauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiskowa – specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)…dille öğrenim Lehçe
Geografia z wiedzą o społeczeństwie…dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i o środowisku…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo finansowo-podatkowe…dille öğrenim Lehçe
Menedżer społeczny…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Fizyka z informatyką…dille öğrenim Lehçe
Gazetecilik…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo społeczne…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo sportowe…dille öğrenim Lehçe
Multimedialny storytelling…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo pracy…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo techniczne…dille öğrenim Lehçe
Lojistik…dille öğrenim Lehçe
Logistyka międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Menedżer logistyki…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Matematyka nauczycielska + drugi etap edukacyjny…dille öğrenim Lehçe
Matematyka uniwersalna…dille öğrenim Lehçe
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja z penitencjarystyką (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Tutoring edukacyjny…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie do życia w rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia i dezorganizacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Socjologia biznesu z elementami design thinking…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska (uprawnienia do nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska: antropologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Administracja sektora prywatnego…dille öğrenim Lehçe
E-administracja…dille öğrenim Lehçe
Koordynator polityk publicznych…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Art & design…dille öğrenim Lehçe
Art…dille öğrenim Lehçe
Design…dille öğrenim Lehçe
Art & science…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacyjne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo militarne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością…dille öğrenim Lehçe
Biolingwistyka z komunikacją kliniczną…dille öğrenim Lehçe
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego…dille öğrenim LehçeOnline öğretim
Dyplomacja publiczna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja techniczno-informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Informatyka stosowana w technice…dille öğrenim Lehçe
Technika z informatyką (nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Technologie internetowe i multimedia…dille öğrenim Lehçe
Etyka – mediacje i negocjacje…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznym…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nienauczycielska – przekład w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Filologia hiszpańska…dille öğrenim Lehçe
Przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe (nienauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Menedżer i animator kultury…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzanie wizerunkiem…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Filologia romańska…dille öğrenim Lehçe
Język francuski stosowany: copywriting…dille öğrenim Lehçe
Literatury romańskie w świecie…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność przekładoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Filologia włoska…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Geopolityka…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka przestrzenna…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach…dille öğrenim Lehçe
Coaching medialny…dille öğrenim Lehçe
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne…dille öğrenim Lehçe
Menedżer i animator kultury…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Media content & creative writing…dille öğrenim Lehçe
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Koordynator pomocy postpenitencjarnej…dille öğrenim Lehçe
Organizator usług społecznych…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną…dille öğrenim Lehçe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie…dille öğrenim Lehçe
Sztuka i edukacja…dille öğrenim Lehçe
Animacja kultury…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna (specjalność nauczycielska)…dille öğrenim Lehçe
Sztuka współczesna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Turystyka biznesowa…dille öğrenim Lehçe
Turystyka kulturowa…dille öğrenim Lehçe
Turystyka przygodowa…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w turystyce…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie ochroną środowiska…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w służbach społecznych…dille öğrenim Lehçe
Aktywizacja i readaptacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysem w rodzinie…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kryzysowe i readaptacja społeczna…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o bezpieczeństwie …dille öğrenim Lehçe
Nauki o komunikacji społecznej i mediach …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o sztuce …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
okul www. sitesi:
www.uken.krakow.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy