Częstochowa, Polonya

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Ekonomi…dille öğrenim İngilizce
Economics of Public Sector (ESP)…dille öğrenim İngilizce
Entrepreneuship and Development of Own Business Activity (PiRWDG)…dille öğrenim İngilizce
Felsefe…dille öğrenim İngilizce
Theoretical Pholosophy…dille öğrenim İngilizce
Fizik…dille öğrenim İngilizce
Acoustics and Audio Systems…dille öğrenim İngilizce
Nanophysics and Nanomaterials…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Drug Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Resim…dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi…dille öğrenim İngilizce
European…dille öğrenim İngilizce
Social and Political…dille öğrenim İngilizce
Music in Public Space…dille öğrenim İngilizce
Instrumental Performing…dille öğrenim İngilizce
Musical Arts Animation…dille öğrenim İngilizce
Publicly Performed Music…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Agrobiotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia środowiska…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia sektora publicznego…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filozofia teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Akustyka i realizacja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Nanotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie fizyki…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia leków…dille öğrenim Lehçe
Chemia w kryminalistyce…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie chemii…dille öğrenim Lehçe
Kozmetoloji…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Matematyczne metody informatyki…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i personalne…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Polityka integracji i społeczeństwa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność europejska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność społeczno-polityczna…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Specjalność archiwistyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kulturoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Analityka i kreatywność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Coaching i procesy doradcze…dille öğrenim Lehçe
Diagnozy i konsulting społeczny…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo państwa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i kultura mediów…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo internetowe…dille öğrenim Lehçe
Media regionalne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem francuskim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem rosyjskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Film i realizacja obrazu filmowego…dille öğrenim Lehçe
Specjalność edytorsko-redaktorska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika artystyczna i projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika użytkowa…dille öğrenim Lehçe
Iberoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kulturoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność turystyczna…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa…dille öğrenim Lehçe
Biometria i informatyka śledcza…dille öğrenim Lehçe
Chemia w kryminalistyce…dille öğrenim Lehçe
Muzyka w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Animacja artystyczna…dille öğrenim Lehçe
Muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Wykonawstwo instrumentalne…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chhorych…dille öğrenim Lehçe
Praca z rodziną…dille öğrenim Lehçe
Psychoprofilaktyka…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i podatki…dille öğrenim Lehçe
Ratownictwo medyczne…dille öğrenim Lehçe
Studia polskoznawcze…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie…dille öğrenim Lehçe
Konflikty militarne w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku…dille öğrenim Lehçe
Kultura i sztuka Europy Wschodniej i Bałkanów…dille öğrenim Lehçe
Stosunki międzynarodowe i dyplomacja obszaru Europy Wschodniej i Bałkanów…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego…dille öğrenim Lehçe
Turystyka aktywna i specjalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Software Engineering…dille öğrenim İngilizce
Grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria oprogramowania…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Biometria i informatyka śledcza…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Nanotechnologia…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Virtual prototyping…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Inżynieria multimediów…dille öğrenim Lehçe
Akustyka i realizacja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Produkcja i marketing żywności…dille öğrenim Lehçe
Agrobiznes…dille öğrenim Lehçe
Logistyka w łańcuchu żywnościowym…dille öğrenim Lehçe
Przetwórstwo żywności…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Fizyoterapi…dille öğrenim Lehçe
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychologia kliniczna i zdrowia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia rodziny i wychowania…dille öğrenim Lehçe
Farmacja…dille öğrenim Lehçe
Kierunek lekarski…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim İngilizce
Creating Computer Games…dille öğrenim İngilizce
Programming…dille öğrenim İngilizce
Fizik…dille öğrenim İngilizce
Acoustics and Audio Systems…dille öğrenim İngilizce
Nanophysics and Nanomaterials…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Drug Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Resim…dille öğrenim İngilizce
Medical Engineering…dille öğrenim İngilizce
Artificial Intelligence in Medical Diagnostic…dille öğrenim İngilizce
Biomechanics…dille öğrenim İngilizce
Specialized English for Business…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Programowanie…dille öğrenim Lehçe
Tworzenie gier komputerowych…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia przemysłowa…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia żywności…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filozofia teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Akustyka i realizacja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Nanotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie fizyki…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo techniczne…dille öğrenim Lehçe
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia leków…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie chemii…dille öğrenim Lehçe
Kozmetoloji…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Specjalność archiwistyczna…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kulturoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja ochrony i kontroli prawnej…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo militarne…dille öğrenim Lehçe
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Obrona i ochrona interesów państwa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i kultura mediów…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo radiowe i prasowe…dille öğrenim Lehçe
Rzecznik prasowy i specjalista PR…dille öğrenim Lehçe
Specjalność edytorsko-redaktorska…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane…dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem francuskim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem rosyjskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane…dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność dziennikarska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność edytorsko-redaktorska…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika artystyczna i projektowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika użytkowa…dille öğrenim Lehçe
Iberoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Specjalność kulturoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Specjalność turystyczna…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria medyczna …dille öğrenim Lehçe
Biomechanika…dille öğrenim Lehçe
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej…dille öğrenim Lehçe
Muzyka w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Animacja artystyczna…dille öğrenim Lehçe
Muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Turizm…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie eventami…dille öğrenim Lehçe
Usługi społeczne…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Specjalność nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Żywienie człowieka i dietetyka…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o bezpieczeństwie …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze fizycznej …dille öğrenim Lehçe
Nauki o zdrowiu …dille öğrenim Lehçe
Sztuki muzyczne …dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Collegium Medicum im. dra W. Biegańskiego
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

okul www. sitesi:
www.ujd.edu.pl/

harita

« geri - okullar
Privacy Policy