Częstochowa, Polonya

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

okul tipi: pedagojik
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Fizik…dille öğrenim İngilizce
Nanotechnology…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Agrobiotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Browarnictwo i napoje fermentowane…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filozofia teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Filozofia z komunikacją społeczną…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Akustyka i realizacja dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Nanotechnologia…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie fizyki i przyrody…dille öğrenim Lehçe
Hemşirelik…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Drug Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Chemia leków…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie chemii i przyrody…dille öğrenim Lehçe
Kozmetoloji…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Analiza danych…dille öğrenim Lehçe
Informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i personalne…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjną…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Malarstwo sztalugowe…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Antropologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyczna…dille öğrenim Lehçe
Historia narodów słowiańskich…dille öğrenim Lehçe
Militarioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Analityka i kreatywność społeczna…dille öğrenim Lehçe
Coaching i procesy doradcze…dille öğrenim Lehçe
Diagnozy i konsulting społeczny…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo państwa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i kultura mediów…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo internetowe…dille öğrenim Lehçe
Media regionalne…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki w obszarach zawodowych…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska. Kształcenie od podstaw…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Edytorsko-redaktorska…dille öğrenim Lehçe
Film i realizacja obrazu filmowego…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego…dille öğrenim Lehçe
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiego…dille öğrenim Lehçe
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermedia…dille öğrenim Lehçe
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika użytkowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Iberoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawcza…dille öğrenim Lehçe
Turystyczna…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstaw…dille öğrenim Lehçe
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim…dille öğrenim Lehçe
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa…dille öğrenim Lehçe
Biometria i informatyka śledcza…dille öğrenim Lehçe
Chemia w kryminalistyce…dille öğrenim Lehçe
Muzyka w przestrzeni publicznej…dille öğrenim Lehçe
Animacja artystyczna…dille öğrenim Lehçe
Muzyka estradowa…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika międzykulturowa z mediacją…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Case management…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych…dille öğrenim Lehçe
Praca z rodziną…dille öğrenim Lehçe
Psychoprofilaktyka…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i podatki…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Obsługa ruchu turystycznego…dille öğrenim Lehçe
Turystyka aktywna i specjalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Software Engineering…dille öğrenim İngilizce
Grafika komputerowa…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria oprogramowania…dille öğrenim Lehçe
Technologie internetowe…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały…dille öğrenim Lehçe
Design i wzornictwo przemysłowe…dille öğrenim Lehçe
Nano- i bioinnowacje w materiałach…dille öğrenim Lehçe
Virtual Prototyping…dille öğrenim Lehçe ve İngilizce…dille öğrenim Lehçe ve İngilizce
Inżynieria multimediów…dille öğrenim Lehçe
Film i montaż obrazu filmowego…dille öğrenim Lehçe
Reżyseria dźwięku…dille öğrenim Lehçe
Reżyseria obrazu…dille öğrenim Lehçe
Produkcja i marketing żywności (po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku)…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Fizyoterapi…dille öğrenim Lehçe
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie…dille öğrenim Lehçe
Psychologia (po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku)…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Fizik…dille öğrenim İngilizce
Nanophysics and Nanomaterials…dille öğrenim İngilizce
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia przemysłowa…dille öğrenim Lehçe
Biotechnologia żywności…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filozofia nowych mediów…dille öğrenim Lehçe
Filozofia teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Akustyka i układy audio…dille öğrenim Lehçe
Nanofizyka i nonomateriały…dille öğrenim Lehçe ve İngilizce…dille öğrenim Lehçe ve İngilizce
Nauczanie chemii i przyrody1…dille öğrenim Lehçe
İnşaat Mühendisliği…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo środowiska…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo techniczne…dille öğrenim Lehçe
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Drug Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Chemia leków…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie chemii i przyrody…dille öğrenim Lehçe
Kozmetoloji…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Coaching kariery z doradztwem…dille öğrenim Lehçe
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Geragogika…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją…dille öğrenim Lehçe
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu…dille öğrenim Lehçe
Resim…dille öğrenim Lehçe
Malarstwo sztalugowe…dille öğrenim Lehçe
Malarstwo w architekturze i urbanistyce…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych…dille öğrenim Lehçe
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego…dille öğrenim Lehçe
Polityka i wielokulturowość…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Antropologia historyczna…dille öğrenim Lehçe
Archiwistyczna…dille öğrenim Lehçe
Historia narodów słowiańskich…dille öğrenim Lehçe
Militarioznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Administracja ochrony i kontroli prawnej…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo militarne…dille öğrenim Lehçe
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i kultura mediów…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo prasowe i radiowe…dille öğrenim Lehçe
Rzecznika prasowy i specjalista PR…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane…dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiego…dille öğrenim Lehçe
Filologia germańska…dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane…dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)…dille öğrenim Lehçe
Tłumaczenia i języki specjalistyczne…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarska…dille öğrenim Lehçe
Edytorsko-redaktorska…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Promocja literatury…dille öğrenim Lehçe
Grafika…dille öğrenim Lehçe
Grafika użytkowa…dille öğrenim Lehçe
Grafika warsztatowa…dille öğrenim Lehçe
Kultura w mediach i komunikacji…dille öğrenim Lehçe
Film i nowe media w komunikacji kulturowej…dille öğrenim Lehçe
Teatr i promocja kultury widowisk…dille öğrenim Lehçe
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Turizm…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie eventami…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Żywienie człowieka i dietetyka…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Sztuki muzyczne …dille öğrenim Lehçe
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

okul www. sitesi:
www.ujd.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy