Bydgoszcz, Polonya

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilişsel Bilimler…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Diyetetik…dille öğrenim Lehçe
Dietetyka w sporcie…dille öğrenim Lehçe
Psychodietetyka…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Energia odnawialna…dille öğrenim Lehçe
Fizyczne podstawy kryminalistyki…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczna i zarządzanie kulturą…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery…dille öğrenim Lehçe
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Badanie i projektowanie gier…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo narodowe…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo ekologiczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo ekonomiczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo polityczno-militarne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo społeczne…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa…dille öğrenim Lehçe
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem…dille öğrenim Lehçe
Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji…dille öğrenim Lehçe
Social media marketing…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Edytorstwo…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska (bez znajomości języka)…dille öğrenim Lehçe
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Fizyka w radioterapii i kontrola jakośc…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną…dille öğrenim Lehçe
Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych…dille öğrenim Lehçe
Office manager…dille öğrenim Lehçe
Promocja marki wsi…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Film i teatr…dille öğrenim Lehçe
Moda w kulturze…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego)…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (bez znajomości/ze znajomością j. niemieckiego)…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. niemieckiego i j. rosyjskiego)…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w edukacji ( Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW)…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)…dille öğrenim LehçeDual (ikili) okuma
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Sinologia…dille öğrenim Lehçe
Skandynawistyka…dille öğrenim Lehçe
Socjoinformatyka…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Wojskoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków…dille öğrenim Lehçe

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Malzeme Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria Systemów Bezzałogowych (ISB)…dille öğrenim Lehçe
Mechatronika Przemysłowa i Podukcyjna…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i higiena pracy…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria techniczno-informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Materiały dla zastosowań medycznych…dille öğrenim Lehçe
Rewitalizacja dróg wodnych…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Kultur und Kommunikation…dille öğrenim Almanca
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Coğrafya…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Badania nowoczesnych materiałów…dille öğrenim Lehçe
Fizyczne podstawy kryminalistyki…dille öğrenim Lehçe
Malzeme Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Mekatronik…dille öğrenim Lehçe
Projektowanie mechatroniczne i technologie 3D…dille öğrenim Lehçe
Systemy pomiarowe i diagnostyczne…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami…dille öğrenim Lehçe
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Ogólnopedagogiczna…dille öğrenim Lehçe
Wsparcie dziecka i rodziny…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Badanie i projektowanie gier…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Germanistyka…dille öğrenim Lehçe
Inżynieria techniczno-informatyczna…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Kultura małych ojczyzn…dille öğrenim Lehçe
Kultura popularna…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Matematyka w edukacji ( Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW)…dille öğrenim Lehçe
Ochrona środowiska…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawo w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Proces wydawniczy i praktyka tekstu…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Wychowanie fizyczne…dille öğrenim Lehçe
Instruktor ( w wybranej dyscyplinie sportu)…dille öğrenim Lehçe
Odnowa biologiczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w sporcie i rekreacji…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym…dille öğrenim Lehçe
Obszar systemu bezpieczeństwa i obronności państwa…dille öğrenim Lehçe
Obszar zarządzania kryzysowego…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie sferą publiczną…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Makine Mühendisliği …dille öğrenim Lehçe
Malzeme Bilimi …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Psikoloji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Informatyka techniczna i telekomunikacja …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o Ziemi i środowisku …dille öğrenim Lehçe
Sztuki muzyczne …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Kulturze
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Wydział Pedagogiki
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Psychologii
okul www. sitesi:
www.ukw.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy