Koper, Slovenya

Univerza na Primorskem

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Antropologija…dille öğrenim Slovence
Aplikativna kineziologija…dille öğrenim Slovence
Arheologija…dille öğrenim Slovence
Biodiverziteta…dille öğrenim Slovence
Bioinformatika…dille öğrenim Slovence
Biopsihologija…dille öğrenim Slovence
Dediščina Evrope in Sredozemlja…dille öğrenim Slovence
Edukacijske vede…dille öğrenim Slovence
Geografija…dille öğrenim Slovence
Italijanistika…dille öğrenim Slovence
Management…dille öğrenim Slovence
Management turističnih destinacij…dille öğrenim Slovence
Matematika…dille öğrenim Slovence
Matematika v ekonomiji in financah…dille öğrenim Slovence
Mediacija v turizmu…dille öğrenim Slovence
Medijski študiji…dille öğrenim Slovence
Medkulturno jezikovno posredovanje…dille öğrenim Slovence
Predšolska vzgoja…dille öğrenim Slovence
Prehransko svetovanje - dietetika…dille öğrenim Slovence
Računalništvo in informatika…dille öğrenim Slovence
Razredni pouk…dille öğrenim Slovence
Slovenistika…dille öğrenim Slovence
Sredozemsko kmetijstvo…dille öğrenim Slovence
Turizem…dille öğrenim Slovence
Zdravstvena…dille öğrenim Slovence
Zgodovina…dille öğrenim Slovence

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Aplikativna kineziologija…dille öğrenim Slovence
Arheološka dediščina Sredozemlja…dille öğrenim Slovence
Biopsihologija…dille öğrenim Slovence
Dediščinski turizem…dille öğrenim Slovence
Dietetika…dille öğrenim Slovence
Ekonomija in finance…dille öğrenim Slovence
Geografija…dille öğrenim Slovence
Inkluzivna pedagogika…dille öğrenim Slovence
Italijanistika…dille öğrenim Slovence
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere…dille öğrenim Slovence
Jezikovno posredovanje in prevajanje…dille öğrenim Slovence
Komuniciranje in mediji…dille öğrenim Slovence
Kulturni študiji in antropologija…dille öğrenim Slovence
Management…dille öğrenim Slovence
Matematične znanosti…dille öğrenim Slovence
Matematika s finančnim inženiringom…dille öğrenim Slovence
Računalništvo in informatika…dille öğrenim Slovence
Razredni pouk…dille öğrenim Slovence
Slovenistika…dille öğrenim Slovence
Turizem…dille öğrenim Slovence
Upravljanje trajnostnega razvoja…dille öğrenim Slovence
Varstvo narave…dille öğrenim Slovence
Zdravstvena nega…dille öğrenim Slovence
Zgodnje učenje…dille öğrenim Slovence
Zgodovina…dille öğrenim Slovence

doktora öğretimidaha fazla »
Antropologija …dille öğrenim Slovence
Aplikativna kineziologija …dille öğrenim Slovence
Arheologija …dille öğrenim Slovence
Edukacijske vede …dille öğrenim Slovence
Filozofija in teorija vizualne kulture …dille öğrenim Slovence
Geografija …dille öğrenim Slovence
Inovativni turizem …dille öğrenim Slovence
Management …dille öğrenim Slovence
Matematične znanosti …dille öğrenim Slovence
Računalništvo in informatika …dille öğrenim Slovence
Slovenistika …dille öğrenim Slovence
Upravljanje različnosti …dille öğrenim Slovence
Zgodnje učenje …dille öğrenim Slovence
Zgodovina Evrope in Sredozemlja …dille öğrenim Slovence

fakültelerdaha fazla »
Fakulteta za humanistične študije
Fakulteta za management
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Fakulteta za turistične študije
Fakulteta za vede o zdravju
Pedagoška fakulteta
okul www. sitesi:
www.upr.si

harita

Privacy Policy