Prešov, Slovakya

Prešovská univerzita v Prešove

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

İletişim:

Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
Tel: +421(0)51-7563110

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Biyoloji…dille öğrenim Slovakça
Çevre Bilimleri…dille öğrenim Slovakça
Felsefe…dille öğrenim Slovakça
Psikoloji…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Tarih…dille öğrenim Slovakça
Yönetim…dille öğrenim Slovakça
Andragogika…dille öğrenim Slovakça
Angličtina pre interkultúrnu prax…dille öğrenim Slovakça
Archívnictvo…dille öğrenim Slovakça
Environmentálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Estetika…dille öğrenim Slovakça
Etika…dille öğrenim Slovakça
Etika – sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
Geografia v regionálnom rozvoji…dille öğrenim Slovakça
Jazykovo-komunikačné štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Katechetika…dille öğrenim Slovakça
Katolícka teológia…dille öğrenim Slovakça
Masmediálne štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Pedagogika mentálne postihnutých…dille öğrenim Slovakça
Predškolská a elementárna pedagogika…dille öğrenim Slovakça
Religionistika…dille öğrenim Slovakça
Ruský jazyk a kultúra…dille öğrenim Slovakça
Slovenský jazyk a literatúra…dille öğrenim Slovakça
Sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
Stredoeurópske štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Teológia…dille öğrenim Slovakça
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov…dille öğrenim Slovakça

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Biyoloji…dille öğrenim Slovakça
Çevre Bilimleri…dille öğrenim Slovakça
Felsefe…dille öğrenim Slovakça
Psikoloji…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Tarih…dille öğrenim Slovakça
Yönetim…dille öğrenim Slovakça
Angličtina pre interkultúrnu prax…dille öğrenim Slovakça
Archívnictvo…dille öğrenim Slovakça
Estetika…dille öğrenim Slovakça
Etika…dille öğrenim Slovakça
Etika – sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
Geografia v regionálnom rozvoji…dille öğrenim Slovakça
Katolícka teológia…dille öğrenim Slovakça
Masmediálne štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Pedagogika mentálne postihnutých…dille öğrenim Slovakça
Predškolská pedagogika…dille öğrenim Slovakça
Religionistika…dille öğrenim Slovakça
Ruský jazyk a kultúra…dille öğrenim Slovakça
Slovenský jazyk a literatúra…dille öğrenim Slovakça
Sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
Teológia…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie…dille öğrenim Slovakça

fakültelerdaha fazla »
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
okul www. sitesi:
www.unipo.sk

harita

Privacy Policy