Košice, Slovakya

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

İletişim:

Šrobárova 2
041 80 Košice
Telefón: +421(0)55 / 234 1100

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Biyoloji…dille öğrenim Slovakça
Coğrafya…dille öğrenim Slovakça
Felsefe…dille öğrenim Slovakça
Fizik…dille öğrenim Slovakça
Fizyoterapi…dille öğrenim Slovakça
Hemşirelik…dille öğrenim Slovakça
Hukuk…dille öğrenim Slovakça
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Slovakça
Kimya…dille öğrenim Slovakça
Matematik…dille öğrenim Slovakça
Psikoloji…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Tarih…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná etika…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Slovakça
Britské a americké štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Ekonomická a finančná matematika…dille öğrenim Slovakça
Environmentálna chémia…dille öğrenim Slovakça
Európska verejná správa…dille öğrenim Slovakça
Informatika…dille öğrenim Slovakça
Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými…dille öğrenim Slovakça
Masmediálne štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Rodové štúdiá a kultúra…dille öğrenim Slovakça
Sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
šport a rekreácia…dille öğrenim Slovakça
Verejné zdravotníctvo…dille öğrenim Slovakça
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií…dille öğrenim Slovakça

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Analitik Kimya…dille öğrenim Slovakça
Biyokimya…dille öğrenim Slovakça
Coğrafya…dille öğrenim Slovakça
Felsefe…dille öğrenim Slovakça
Fizik…dille öğrenim Slovakça
Fizyoterapi…dille öğrenim Slovakça
Hukuk…dille öğrenim Slovakça
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Slovakça
Matematik…dille öğrenim Slovakça
Psikoloji…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Tarih…dille öğrenim Slovakça
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku…dille öğrenim Slovakça
Anorganická chémia…dille öğrenim Slovakça
Biofyzika…dille öğrenim Slovakça
Botanika a fyziológia rastlín…dille öğrenim Slovakça
Britské a americké štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Ekonomická a finančná matematika…dille öğrenim Slovakça
Fyzika kondenzovaných látok…dille öğrenim Slovakça
Genetika a molekulárna cytológia…dille öğrenim Slovakça
Informatická matematika…dille öğrenim Slovakça
Informatika…dille öğrenim Slovakça
Jadrová a subjadrová fyzika…dille öğrenim Slovakça
Manažérska matematika…dille öğrenim Slovakça
Masmediálne štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Organická chémia…dille öğrenim Slovakça
Sociálna práca…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo biológie…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo chémie…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo etickej výchovy…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo fyziky…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo geografie…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo histórie…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo informatiky…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo matematiky…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo predmetu psychológia…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry…dille öğrenim Slovakça
Učiteľstvo výchovy k občianstvu…dille öğrenim Slovakça
Verejné zdravotníctvo…dille öğrenim Slovakça
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií…dille öğrenim Slovakça
Zoológia a fyziológia živočíchov…dille öğrenim Slovakça

doktora öğretimidaha fazla »
Všeobecné lekárstvo …dille öğrenim Slovakça
Zubné lekárstvo …dille öğrenim Slovakça

fakültelerdaha fazla »
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
okul www. sitesi:
www.upjs.sk

harita

Privacy Policy