Banská Bystrica, Slovakya

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Hukuk…dille öğrenim Slovakça
Matematik…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Turizm…dille öğrenim Slovakça
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná geológia…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a manažment podniku…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku…dille öğrenim Slovakça
Environmentálna chémia…dille öğrenim Slovakça
Environmentálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Financie, bankovníctvo a investovanie…dille öğrenim Slovakça
Geografia a krajinná ekológia…dille öğrenim Slovakça
Regionálny rozvoj a verejná správa…dille öğrenim Slovakça
Systémová ekológia…dille öğrenim Slovakça
Verejná ekonomika a služby…dille öğrenim Slovakça

1. derece mühendislik öğretimi
eğitim
Financie, bankovníctvo a investovanie…dille öğrenim İngilizce
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu…dille öğrenim İngilizce
Marketingový manažment podniku…dille öğrenim İngilizce
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika a správa území…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika podnikov cestovného ruchu…dille öğrenim Slovakça
Ekonomika verejných služieb…dille öğrenim Slovakça
Financie, bankovníctvo a investovanie…dille öğrenim Slovakça
Marketingový manažment podniku…dille öğrenim Slovakça

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Medzinárodné vzťahy…dille öğrenim İngilizce
Hukuk…dille öğrenim Slovakça
Matematik…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná geológia…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Slovakça
Environmentálna chémia…dille öğrenim Slovakça
Environmentálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Európske štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Geografia a krajinná ekológia…dille öğrenim Slovakça
Systémová ekológia…dille öğrenim Slovakça

doktora öğretimidaha fazla »
Matematická analýza …dille öğrenim İngilizce
Pravdepodobnosť a matematická štatistika …dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler …dille öğrenim Slovakça
Didaktika technických odborných predmetov …dille öğrenim Slovakça
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana …dille öğrenim Slovakça
Matematická analýza …dille öğrenim Slovakça
Pravdepodobnosť a matematická štatistika …dille öğrenim Slovakça
Teória politiky …dille öğrenim Slovakça
Teória vyučovania matematiky …dille öğrenim Slovakça
okul www. sitesi:
www.umb.sk

harita

Privacy Policy