Trenčín, Slovakya

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vTrenčíne

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Fizyoterapi…dille öğrenim Slovakça
Hemşirelik…dille öğrenim Slovakça
Kamu Yönetimi…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike…dille öğrenim Slovakça
Európske a globálne štúdiá…dille öğrenim Slovakça
Kvalita produkcie strojárskej techniky…dille öğrenim Slovakça
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve…dille öğrenim Slovakça
Ľudské zdroje a personálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Materiálová technológia…dille öğrenim Slovakça
Materiálové inžinierstvo…dille öğrenim Slovakça
Mechanizmy špeciálnej techniky…dille öğrenim Slovakça
Počítačová podpora materiálového inžinierstva…dille öğrenim Slovakça
Regionálna ekonomika a rozvoj…dille öğrenim Slovakça
Servis a opravy automobilov…dille öğrenim Slovakça
Špeciálna strojárska technika…dille öğrenim Slovakça
Textilná technológia a návrhárstvo…dille öğrenim Slovakça

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Hemşirelik…dille öğrenim Slovakça
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Slovakça
Chémia a technológia anorganických materiálov a skla…dille öğrenim Slovakça
Ľudské zdroje a personálny manažment…dille öğrenim Slovakça
Materiálové inžinierstvo…dille öğrenim Slovakça
Špeciálna strojárska technika…dille öğrenim Slovakça
Údržba špeciálnej mobilnej techniky…dille öğrenim Slovakça

doktora öğretimidaha fazla »
Anorganické technológie a nekovové materiály …dille öğrenim Slovakça
Materiály …dille öğrenim Slovakça
Strojárske technológie a materiály …dille öğrenim Slovakça

fakültelerdaha fazla »
Fakulta priemyselných technológii
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špecialnej techniky
Fakulta zdravotníctva
okul www. sitesi:
www.tnuni.sk

harita

Privacy Policy