Białystok, Polonya

Uniwersytet w Białymstoku

okul tipi: üniversiteler
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim İngilizce
Philology…dille öğrenim İngilizce
English Philology…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Biologia i zdrowie człowieka…dille öğrenim Lehçe
Biologia molekularna i eksperymentalna…dille öğrenim Lehçe
Biologia środowiska…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Finans…dille öğrenim Lehçe
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1…dille öğrenim Lehçe
Ekonomia e-przedsiębiorstwa…dille öğrenim Lehçe
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionu…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Fizyka gier komputerowych i robotów…dille öğrenim Lehçe
Fizyka medyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka o profilu ogólnym…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia (o profilu ogólnym)…dille öğrenim Lehçe
Chemia kosmetyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia medyczna…dille öğrenim Lehçe
Chemia nanomateriałów…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo informacji…dille öğrenim Lehçe
Matematyka finansowa…dille öğrenim Lehçe
Matematyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Historia wojskowa…dille öğrenim Lehçe
Moduł regionalistyczny…dille öğrenim Lehçe
Moduł źródłoznawczy…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo międzynarodowe…dille öğrenim Lehçe
Ścieżka amerykanistyczna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowej…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie sprzedażą…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i prawo…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja publiczna…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja kreatywna…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja kulturalna w nowych mediach…dille öğrenim Lehçe
Marketing polityczny i public relations…dille öğrenim Lehçe
Ekobiznes…dille öğrenim Lehçe
Ekspert bioróżnorodności…dille öğrenim Lehçe
Filologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z językiem rosyjskim…dille öğrenim Lehçe
Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracji…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediach…dille öğrenim Lehçe
Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy…dille öğrenim Lehçe
Język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo cyfrowe…dille öğrenim Lehçe
Miasto i region – praktyki kulturowe…dille öğrenim Lehçe
Ścieżka edytorska…dille öğrenim Lehçe
Współczesne bibliotekoznawstwo i informacja naukowa…dille öğrenim Lehçe
Filozofia i etyka…dille öğrenim Lehçe
Jakość i bezpieczeństwo środowiska…dille öğrenim Lehçe
Kierunek ekonomiczno-prawny…dille öğrenim Lehçe
Sektor prywatny…dille öğrenim Lehçe
Sektor publiczny…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Media i komunikowanie…dille öğrenim Lehçe
Reklama i public relations…dille öğrenim Lehçe
Lingwistyka stosowana…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiego…dille öğrenim Lehçe
Język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiego…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Prawo i podatki w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnie…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wieku…dille öğrenim Lehçe
Studia nad Azją…dille öğrenim Lehçe
Wschodoznawstwo i nowe media…dille öğrenim Lehçe
Twórcze pisanie…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Hukuk…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika specjalna…dille öğrenim Lehçe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim İngilizce
Internet and Mobile Technologies…dille öğrenim İngilizce
Applied Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Philology…dille öğrenim İngilizce
English Philology…dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Lehçe
Grafika komputerowa i multimedia…dille öğrenim Lehçe
Technologie internetowe i mobilne…dille öğrenim Lehçe
Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Moleküler Biyoloji…dille öğrenim Lehçe
Mikrobiologia z biotechnologią…dille öğrenim Lehçe
Monitoring środowiska…dille öğrenim Lehçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Lehçe
Ekonomi…dille öğrenim Lehçe
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka globalna…dille öğrenim Lehçe
Gospodarka rozwoju zrównoważonego…dille öğrenim Lehçe
Rachunkowość i podatki…dille öğrenim Lehçe
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Fizik…dille öğrenim Lehçe
Fizyka doświadczalna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka medyczna…dille öğrenim Lehçe
Fizyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Kimya…dille öğrenim Lehçe
Analitik Kimya…dille öğrenim Lehçe
Chemia bioorganiczna i makromolekularna…dille öğrenim Lehçe
Synteza i analiza związków organicznych…dille öğrenim Lehçe
Matematik…dille öğrenim Lehçe
Matematyka finansowa…dille öğrenim Lehçe
Matematyka teoretyczna…dille öğrenim Lehçe
Sosyoloji…dille öğrenim Lehçe
Badanie opinii i zachowań rynkowych…dille öğrenim Lehçe
Coaching z elementami psychologii społecznej…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja i socjologia kognitywna…dille öğrenim Lehçe
Nowe praktyki kulturowe…dille öğrenim Lehçe
Tarih…dille öğrenim Lehçe
Historia nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Historia w ujęciu naukowym…dille öğrenim Lehçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Lehçe
Analityka międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe
Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowej…dille öğrenim Lehçe
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim…dille öğrenim Lehçe
Yönetim…dille öğrenim Lehçe
İşletme…dille öğrenim Lehçe
Psychologia w zarządzaniu…dille öğrenim Lehçe
Administracja…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo i prawo…dille öğrenim Lehçe
Chemia kryminalistyczna i sądowa…dille öğrenim Lehçe
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa…dille öğrenim Lehçe
Dyplomacja publiczna i promocja regionu…dille öğrenim Lehçe
Historia wschodniego pogranicza…dille öğrenim Lehçe
Polska w świecie…dille öğrenim Lehçe
Turystyka regionalna…dille öğrenim Lehçe
Filologia…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska z elementami translatoryki…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Filologia obca nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Filologia rosyjska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska…dille öğrenim Lehçe
Filologia polska nauczycielska…dille öğrenim Lehçe
Kognitywistyka i komunikacja…dille öğrenim Lehçe
Kryminalistyka…dille öğrenim Lehçe
Kryminologia…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Filmoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Komunikowanie w mediach cyfrowych…dille öğrenim Lehçe
Kultura i natura Podlasia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza…dille öğrenim Lehçe
Praca socjalna…dille öğrenim Lehçe
Studia wschodnie…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo państwa w warunkach wielokulturowości…dille öğrenim Lehçe
Geopolityka i geostrategia państw euroazjatyckich…dille öğrenim Lehçe
Twórcza resocjalizacja z arteterapią…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Lehçe
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Fizik …dille öğrenim Lehçe
Hukuk …dille öğrenim Lehçe
Matematik …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Tarih …dille öğrenim Lehçe
Językoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Literaturoznawstwo …dille öğrenim Lehçe
Nauki biologiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki chemiczne …dille öğrenim Lehçe
Nauki socjologiczne …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Hukuk Fakültesi
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historii
Wydział Informatyki
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Socjologii
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Kulturowych
Wydział Zarządzania
okul www. sitesi:
uwb.edu.pl

harita

« geri - okullar
Privacy Policy