Liberec, Çekya

Technická univerzita v Liberci

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Makine Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Makine Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Matematik…dille öğrenim Çekçe
Mekatronik…dille öğrenim Çekçe
Mimarlık…dille öğrenim Çekçe
Turizm…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geografie…dille öğrenim Çekçe
Aplikované vědy v inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Architektura a urbanismus…dille öğrenim Çekçe
Bioinženýrství…dille öğrenim Çekçe
Biomedicínská technika…dille öğrenim Çekçe
Česká filologie pro praxi…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemická technologie textilní…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Dějepis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Design prostředí…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a management mezinárodního obchodu…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a management služeb…dille öğrenim Çekçe
Elektronické informační a řídicí systémy…dille öğrenim Çekçe
Filozofie humanitních věd…dille öğrenim Çekçe
Fyzika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geografie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Historická a muzeologická studia…dille öğrenim Çekçe
Historie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační management…dille öğrenim Çekçe
Informatika a logistika…dille öğrenim Çekçe
Informatika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Kulturněhistorická a muzeologická studia…dille öğrenim Çekçe
Management obchodu s oděvy…dille öğrenim Çekçe
Manažerská informatika…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Mechanická textilní technologie…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní ekonomické vztahy…dille öğrenim Çekçe
Modelování a informatika…dille öğrenim Çekçe
Nanomateriály…dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Návrhářství…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Netkané textilie…dille öğrenim Çekçe
Netkané textitlie a nanovlákna…dille öğrenim Çekçe
Pedagogická studia…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika volného času…dille öğrenim Çekçe
Podniková ekonomika…dille öğrenim Çekçe
Pojišťovnictví…dille öğrenim Çekçe
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Radiologická asistence…dille öğrenim Çekçe
Rekreologie…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce a penitenciární péče…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro vychovatele…dille öğrenim Çekçe
Sport se zaměřením na zdravý životní styl…dille öğrenim Çekçe
Technické textilie…dille öğrenim Çekçe
Technologie a řízení oděvní výroby…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Textilní a oděvní návrhářství…dille öğrenim Çekçe
Textilní marketing…dille öğrenim Çekçe
Textilní materiály a zkušebnictví…dille öğrenim Çekçe
Textilní technologie, materiály a nanomateriály…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Vizuální komunikace…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výroba oděvů a management obchodu s oděvy…dille öğrenim Çekçe
Výroba oděvů a technické konfekce…dille öğrenim Çekçe
Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru…dille öğrenim Çekçe
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnické záchranářství…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnický záchranář…dille öğrenim Çekçe
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
İşletme…dille öğrenim İngilizce
Makine Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Clothing Production and Management of Clothing Trade…dille öğrenim İngilizce
Design…dille öğrenim İngilizce
Information and Communication Management…dille öğrenim İngilizce
Production of Clothing and Technical Products…dille öğrenim İngilizce
Textile and Fashion Design…dille öğrenim İngilizce
Textile Marketing…dille öğrenim İngilizce
Textile Technologies, Materials and Nanomaterials…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Tekstil Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná mechanika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Tekstil Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Applied Mechanics…dille öğrenim İngilizce

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Biyomedikal Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Endüstri Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Mekatronik…dille öğrenim Çekçe
Mimarlık…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Tekstil Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná mechanika…dille öğrenim Çekçe
Aplikované vědy v inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Automatické řízení a inženýrská informatika…dille öğrenim Çekçe
Automobilové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Bioinženýrství…dille öğrenim Çekçe
Design prostředí…dille öğrenim Çekçe
Energetika…dille öğrenim Çekçe
Hospodářská politika v globálním prostředí…dille öğrenim Çekçe
Inovační a průmyslové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Inovační inženyŕství…dille öğrenim Çekçe
Konstrukce strojů a zařízení…dille öğrenim Çekçe
Management jakosti…dille öğrenim Çekçe
Manažerská informatika…dille öğrenim Çekçe
Matematické modely a jejich aplikace…dille öğrenim Çekçe
Materiály a technologie…dille öğrenim Çekçe
Nanomateriály…dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Netkané a nanovlákenné materiály…dille öğrenim Çekçe
Oděvní a textilní technologie…dille öğrenim Çekçe
Podniková ekonomika…dille öğrenim Çekçe
Pojišťovnictví…dille öğrenim Çekçe
Přírodovědné inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Produktové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Produktový management…dille öğrenim Çekçe
Regionální studia…dille öğrenim Çekçe
Řízení jakosti…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie a materiály…dille öğrenim Çekçe
Systémové inženýrství a informatika…dille öğrenim Çekçe
Technologie plastů a kompozitů…dille öğrenim Çekçe
Textilní a oděvní technologie…dille öğrenim Çekçe
Textilní materiálové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Vizuální komunikace - digitální média…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výrobní systémy a procesy…dille öğrenim Çekçe
Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru…dille öğrenim Çekçe
Biyomühendislik…dille öğrenim İngilizce
Endüstri Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
İşletme…dille öğrenim İngilizce
Mekatronik…dille öğrenim İngilizce
Mimarlık…dille öğrenim İngilizce
Tekstil Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Aplikovaná mechanika…dille öğrenim İngilizce
Applied Mechanics…dille öğrenim İngilizce
Automatizované systémy řízení ve strojírenství…dille öğrenim İngilizce
Clothing and Textile Engineering…dille öğrenim İngilizce
Energetics…dille öğrenim İngilizce
Engineering of Interactive Systems…dille öğrenim İngilizce
Engineering Technology and Materials…dille öğrenim İngilizce
Information Technology…dille öğrenim İngilizce
Innovation and Industrial Engineering…dille öğrenim İngilizce
Innovation Engineering…dille öğrenim İngilizce
International Management…dille öğrenim İngilizce
Konstrukce strojů a zařízení…dille öğrenim İngilizce
Machines and Equipment Design…dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Systems and Processes…dille öğrenim İngilizce
Materials and Technology…dille öğrenim İngilizce
Nonwoven and Nanomaterials…dille öğrenim İngilizce
Polymers and Composites Technology…dille öğrenim İngilizce
Product Engineering…dille öğrenim İngilizce
Quality Control…dille öğrenim İngilizce
Strojírenská technologie…dille öğrenim İngilizce
Výrobní systémy…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Endüstri Mühendisliği …dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği …dille öğrenim Çekçe
Tekstil Mühendisliği …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná mechanika …dille öğrenim Çekçe
Aplikované vědy v inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Architektura a urbanismus …dille öğrenim Çekçe
Ekonomická informatika …dille öğrenim Çekçe
Environmentální inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Fyzikální inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Konstrukce strojů a zařízení …dille öğrenim Çekçe
Matematické modely a jejich aplikace …dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie …dille öğrenim Çekçe
Organizace a řízení podniku …dille öğrenim Çekçe
Podniková ekonomika a management …dille öğrenim Çekçe
Pojišťovnictví …dille öğrenim Çekçe
Přírodovědné inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Řízení a ekonomika podniku …dille öğrenim Çekçe
Stavba strojů a zařízení …dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie …dille öğrenim Çekçe
Systémové inženýrství a informatika …dille öğrenim Çekçe
Technická kybernetika …dille öğrenim Çekçe
Technologie a materiály …dille öğrenim Çekçe
Textilní materiálové inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Textilní technika …dille öğrenim Çekçe
Textilní technika a materiálové inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Výrobní systémy a procesy …dille öğrenim Çekçe
Výtvarná umění …dille öğrenim Çekçe
Tekstil Mühendisliği …dille öğrenim İngilizce
Applied Mechanics …dille öğrenim İngilizce
Applied Sciences in Engineering …dille öğrenim İngilizce
Business Administration and Management …dille öğrenim İngilizce
Business Economics and Management …dille öğrenim İngilizce
Economics and Informatics …dille öğrenim İngilizce
Engineering Technology …dille öğrenim İngilizce
Environmental Engineering …dille öğrenim İngilizce
Machines and Equipment Design …dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Systems and Processes …dille öğrenim İngilizce
Material Engineering …dille öğrenim İngilizce
System Engineering and Informatics …dille öğrenim İngilizce
Technical Cybernetics …dille öğrenim İngilizce
Technologies and Materials …dille öğrenim İngilizce
Textile Technics and Materials Engineering …dille öğrenim İngilizce
okul www. sitesi:
www.tul.cz

harita

Privacy Policy