ülke
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Çekya  
okul statüsü  
Pardubice, Çekya

Univerzita Pardubice

okul tipi: university type
statü: devlet

İletişim:

Studentská 95
532 10 Pardubice
Phone: 466 036 111
467 306 111
fax: 466 036 361

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk pro odbornou praxi…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk- specializace v pedagogice…dille öğrenim Çekçe
Anorganické materiály…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika v dopravě…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technická chemie…dille öğrenim Çekçe
Dopravní infrastruktura…dille öğrenim Çekçe
Dopravní management, marketing a logistika…dille öğrenim Çekçe
Dopravní prostředky…dille öğrenim Çekçe
Dopravní stavitelství…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a provoz podniku…dille öğrenim Çekçe
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě…dille öğrenim Çekçe
Farmakochemie a medicinální materiály…dille öğrenim Çekçe
Historicko-literární studia…dille öğrenim Çekçe
Hodnocení a analýza potravin…dille öğrenim Çekçe
Humanitní studia…dille öğrenim Çekçe
Informační a bezpečnostní systémy…dille öğrenim Çekçe
Informatika ve veřejné správě…dille öğrenim Çekçe
Klinická biologie a chemie…dille öğrenim Çekçe
Komunikační a mikroprocesorová technika…dille öğrenim Çekçe
Kulturní dějiny…dille öğrenim Çekçe
Management elektronických komunikací a poštovních služeb…dille öğrenim Çekçe
Management finančních rizik…dille öğrenim Çekçe
Management ochrany podniku a společnosti…dille öğrenim Çekçe
Management podniku…dille öğrenim Çekçe
Management, marketing a logistika ve spojích…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk pro odbornou praxi…dille öğrenim Çekçe
Ochrana hmotných památek…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Polygrafie…dille öğrenim Çekçe
Polymerní materiály a kompozity…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů…dille öğrenim Çekçe
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktur…dille öğrenim Çekçe
Radiologický asistent…dille öğrenim Çekçe
Regionální a informační management…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech…dille öğrenim Çekçe
Řízení procesů…dille öğrenim Çekçe
Slavistická studia zemí Evropské unie…dille öğrenim Çekçe
Sociální antropologie…dille öğrenim Çekçe
Spisová a archivní služba…dille öğrenim Çekçe
Technologie a řízení dopravy…dille öğrenim Çekçe
Veřejná ekonomika a správa…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Zdravotně-sociální pracovník…dille öğrenim Çekçe
Zdravotní laborant…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnický záchranář…dille öğrenim Çekçe
Applied Informatics in Transport…dille öğrenim İngilizce
English for Education…dille öğrenim İngilizce
Regional and Information Management…dille öğrenim İngilizce
Transport Means…dille öğrenim İngilizce

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Analitik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik…dille öğrenim Çekçe
Kimya Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Analýza biologických materiálů…dille öğrenim Çekçe
Anglická filologie…dille öğrenim Çekçe
Anorganická a bioanorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Anorganická technologie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika v dopravě…dille öğrenim Çekçe
Bioanalytik…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů…dille öğrenim Çekçe
Dopravní infrastruktura…dille öğrenim Çekçe
Dopravní management, marketing a logistika…dille öğrenim Çekçe
Dopravní prostředky…dille öğrenim Çekçe
Dopravní stavitelství…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a management podniku…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika veřejného sektoru…dille öğrenim Çekçe
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě…dille öğrenim Çekçe
Hodnocení a analýza potravin…dille öğrenim Çekçe
Informatika ve veřejné správě…dille öğrenim Çekçe
Komunikační a řídicí technologie…dille öğrenim Çekçe
Kulturní dějiny…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Organické povlaky a nátěrové hmoty…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v interních oborech…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (se zaměřením na onkologii)…dille öğrenim Çekçe
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví…dille öğrenim Çekçe
Pojistné inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Polygrafie…dille öğrenim Çekçe
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktur…dille öğrenim Çekçe
Regionální a informační management…dille öğrenim Çekçe
Regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Resocializační pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury…dille öğrenim Çekçe
Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách…dille öğrenim Çekçe
Řízení procesů…dille öğrenim Çekçe
Sociální antropologie…dille öğrenim Çekçe
Technická a fyzikální chemie…dille öğrenim Çekçe
Technologie a řízení dopravy…dille öğrenim Çekçe
Technologie organických specialit…dille öğrenim Çekçe
Technologie výroby a zpracování polymerů…dille öğrenim Çekçe
Teorie a technologie výbušin…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka…dille öğrenim Çekçe
Vlákna a textilní chemie…dille öğrenim Çekçe
İngilizce Öğretmenliği…dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics in Transport…dille öğrenim İngilizce
Regional and Information Management…dille öğrenim İngilizce
Regional Development and Governance…dille öğrenim İngilizce
Transport Means…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Analitik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya …dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik …dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika …dille öğrenim Çekçe
Chemické a procesní inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Chemie a chemické technologie …dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie materiálů …dille öğrenim Çekçe
Elektrotechnika a informatika …dille öğrenim Çekçe
Historické vědy …dille öğrenim Çekçe
Hospodářská politika a správa …dille öğrenim Çekçe
Specializace ve zdravotnictví …dille öğrenim Çekçe
Systémové inženýrství a informatika …dille öğrenim Çekçe
Technika a technologie v dopravě a spojích …dille öğrenim Çekçe
Analitik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya …dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics …dille öğrenim İngilizce
Chemical and Process Engineering …dille öğrenim İngilizce
Chemistry and Chemical Technology …dille öğrenim İngilizce
Chemistry and Technology of Materials …dille öğrenim İngilizce
Economic Policy and Administration …dille öğrenim İngilizce
Electrical Engineering and Informatics …dille öğrenim İngilizce
Historical Sciences …dille öğrenim İngilizce
System Engineering and Informatics …dille öğrenim İngilizce
Technique and Technology in Transport and Communications …dille öğrenim İngilizce

fakültelerdaha fazla »
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta filozofická
Fakulta restaurování
Fakulta zdravotnických studií
okul www. sitesi: www.upce.cz
Privacy Policy