Zlín, Çekya

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim Çekçe
Endüstri Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Pazarlama…dille öğrenim Çekçe
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk pro manažerskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Animovaná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná logistika…dille öğrenim Çekçe
Audiovizuální tvorba…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnostní technologie, systémy a management…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie materiálů…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie potravin…dille öğrenim Çekçe
Finance a finanční technologie…dille öğrenim Çekçe
Finanční řízení podniku…dille öğrenim Çekçe
Informační a řídicí technologie…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie v administrativě…dille öğrenim Çekçe
Inteligentní systémy s roboty…dille öğrenim Çekçe
Inženýrství ochrany životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Klasická animovaná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Management a ekonomika…dille öğrenim Çekçe
Management rizik…dille öğrenim Çekçe
Marketingová komunikace…dille öğrenim Çekçe
Marketingové komunikace…dille öğrenim Çekçe
Materiály a technologie…dille öğrenim Çekçe
Multimédia a design…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk pro manažerskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Ochrana obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Ovládání rizik…dille öğrenim Çekçe
Polymerní materiály a technologie…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistence…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Produkce…dille öğrenim Çekçe
Řízení environmentálních rizik…dille öğrenim Çekçe
Řízení výroby a kvality…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Softwarové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Technologická zařízení…dille öğrenim Çekçe
Technologie a hodnocení potravin…dille öğrenim Çekçe
Technologie a řízení v gastronomii…dille öğrenim Çekçe
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů…dille öğrenim Çekçe
Teorie a praxe animované tvorby…dille öğrenim Çekçe
Teorie a praxe audiovizuální tvorby…dille öğrenim Çekçe
Účetnictví a daně…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Veřejná správa a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Zdravotně sociální pracovník…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics in Industrial Automation…dille öğrenim İngilizce
English for Business Administration…dille öğrenim İngilizce
Finance and Financial Technologies…dille öğrenim İngilizce
Information and Control Technologies…dille öğrenim İngilizce
Management and Economics…dille öğrenim İngilizce
Software Engineering…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Učitelství pro 1. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Endüstri Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Finans…dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Animovaná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Arts Management…dille öğrenim Çekçe
Audiovizuální tvorba…dille öğrenim Çekçe
Automatické řízení a informatika…dille öğrenim Çekçe
Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnost společnosti…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnostní technologie, systémy a management…dille öğrenim Çekçe
Biomateriály a kosmetika…dille öğrenim Çekçe
Chemie potravin a bioaktivních látek…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika podniku a podnikání…dille öğrenim Çekçe
Environmentální inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Integrované systémy v budovách…dille öğrenim Çekçe
Inženýrství ochrany životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Inženýrství polymerů…dille öğrenim Çekçe
Konstrukce technologických zařízení…dille öğrenim Çekçe
Management a marketing…dille öğrenim Çekçe
Management ve zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Marketingová komunikace…dille öğrenim Çekçe
Marketingové komunikace…dille öğrenim Çekçe
Materiálové inženýrství a nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Multimédia a design…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Počítačové a komunikační systémy…dille öğrenim Çekçe
Podniková ekonomika…dille öğrenim Çekçe
Předškolní pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Produkce…dille öğrenim Çekçe
Řízení jakosti…dille öğrenim Çekçe
Řízení netržních a sociálních služeb…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky…dille öğrenim Çekçe
Technologie potravin…dille öğrenim Çekçe
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky…dille öğrenim Çekçe
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin…dille öğrenim Çekçe
Teorie a praxe animované tvorby…dille öğrenim Çekçe
Teorie a praxe audiovizuální tvorby…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Veřejná správa a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Výrobní inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim İngilizce
Finans…dille öğrenim İngilizce
İşletme…dille öğrenim İngilizce
Advanced Security Technologies…dille öğrenim İngilizce
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0…dille öğrenim İngilizce
Biomaterials and Cosmetics…dille öğrenim İngilizce
Business Administration and Entrepreneuship…dille öğrenim İngilizce
Chemistry of Food and Bioactive Compounds…dille öğrenim İngilizce
Environmental Engineering…dille öğrenim İngilizce
Food Technology…dille öğrenim İngilizce
Information Technology…dille öğrenim İngilizce
Integrated Systems in Buildings…dille öğrenim İngilizce
Management and Marketing…dille öğrenim İngilizce
Marketing Communication…dille öğrenim İngilizce
Marketing Communications…dille öğrenim İngilizce
Polymer Engineering…dille öğrenim İngilizce
Security Technologies, Systems and Management…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Bilgi Teknolojileri …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim Çekçe
Endüstri Mühendisliği …dille öğrenim Çekçe
Finans …dille öğrenim Çekçe
Pedagoji …dille öğrenim Çekçe
Automatické řízení a informatika …dille öğrenim Çekçe
Bezpečnostní technologie, systémy a management …dille öğrenim Çekçe
Biomateriály a biokompozity …dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie materiálů …dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie ochrany životního prostředí …dille öğrenim Çekçe
Inženýrská informatika …dille öğrenim Çekçe
Management a ekonomika …dille öğrenim Çekçe
Multimédia a design …dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie a pokročilé materiály …dille öğrenim Çekçe
Nástroje a procesy …dille öğrenim Çekçe
Procesní inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Technologie makromolekulárních látek …dille öğrenim Çekçe
Technologie potravin …dille öğrenim Çekçe
Bilgi Teknolojileri …dille öğrenim İngilizce
Endüstri Mühendisliği …dille öğrenim İngilizce
Finans …dille öğrenim İngilizce
Automatic Control and Informatics …dille öğrenim İngilizce
Biomaterials and Biocomposites …dille öğrenim İngilizce
Chemistry and Materials Technology …dille öğrenim İngilizce
Ekonomics and management …dille öğrenim İngilizce
Engineering Informatics …dille öğrenim İngilizce
Environmental Chemistry and Technology …dille öğrenim İngilizce
Food Technology …dille öğrenim İngilizce
Management and Economics …dille öğrenim İngilizce
Multimedia and Design …dille öğrenim İngilizce
Nanotechnology and Advanced Materials …dille öğrenim İngilizce
Process Engineering …dille öğrenim İngilizce
Security Technologies, Systems and Management …dille öğrenim İngilizce
Technology of Macromolecular Compounds …dille öğrenim İngilizce
Technology of Macromolecular Substances …dille öğrenim İngilizce
Tools and Processes …dille öğrenim İngilizce
okul www. sitesi:
www.utb.cz

harita

Privacy Policy