Avrupa’da üniversiteler

ülke
kent
dallar grubu 
dil 
okul statüsü  
Brno, Çekya

Vysoké učení technické v Brně

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Biyoteknoloji…dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Mekatronik…dille öğrenim Çekçe
Mimarlık…dille öğrenim Çekçe
Angličtina v elektrotechnice a informatice…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika a řízení…dille öğrenim Çekçe
Architektura pozemních staveb…dille öğrenim Çekçe
Audio inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Automatizační a měřicí technika…dille öğrenim Çekçe
Biomedicínská technika a bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie ochrany životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Chemie pro medicínské aplikace…dille öğrenim Çekçe
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů…dille öğrenim Çekçe
Design…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika a procesní management…dille öğrenim Çekçe
Ekonomika podniku…dille öğrenim Çekçe
Elektronika a sdělovací technika…dille öğrenim Çekçe
Energetika, procesy a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Energetika, procesy a životní prostředí…dille öğrenim Çekçe
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Geodézie a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Geodézie, kartografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Informační bezpečnost…dille öğrenim Çekçe
Intermediální a digitální tvorba…dille öğrenim Çekçe
Konstrukce a dopravní stavby…dille öğrenim Çekçe
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost…dille öğrenim Çekçe
Management stavebnictví…dille öğrenim Çekçe
Management v tělesné kultuře…dille öğrenim Çekçe
Manažerská informatika…dille öğrenim Çekçe
Matematické inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody v ekonomice…dille öğrenim Çekçe
Městské inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Mikroelektronika a technologie…dille öğrenim Çekçe
Potravinářská chemie…dille öğrenim Çekçe
Pozemní stavby…dille öğrenim Çekçe
Presionální pilot…dille öğrenim Çekçe
Průmyslový design ve strojírenství…dille öğrenim Çekçe
Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika…dille öğrenim Çekçe
Spotřební chemie…dille öğrenim Çekçe
Stavba strojů a zařízení…dille öğrenim Çekçe
Stavebně materiálové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie…dille öğrenim Çekçe
Teleinformatika…dille öğrenim Çekçe
Účetnictví a daně…dille öğrenim Çekçe
Vodní hospodářství a vodní stavby…dille öğrenim Çekçe
Výrobní technika…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Základy strojního inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Produktionstechnik…dille öğrenim Almanca
Endüstri Tasarımı…dille öğrenim İngilizce
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Mekatronik…dille öğrenim İngilizce
Applied Computer Science and Control…dille öğrenim İngilizce
Automation and Measurement…dille öğrenim İngilizce
Building Constructions…dille öğrenim İngilizce
Building Material Engineering…dille öğrenim İngilizce
Civil Engineering Management…dille öğrenim İngilizce
Electronics and Communication…dille öğrenim İngilizce
Fundamentals of Mechanical Engineering…dille öğrenim İngilizce
Machine and Equipment Construction…dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Technology…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Engineering…dille öğrenim İngilizce
Microelectronics and Technology…dille öğrenim İngilizce
Physical Engineering and Nanotechnology…dille öğrenim İngilizce
Power Electrical and Electronic Engineering…dille öğrenim İngilizce
Power Engineering, Processes and Ecology…dille öğrenim İngilizce
Power Engineering, Processes and Environment…dille öğrenim İngilizce
Professional Pilot…dille öğrenim İngilizce
Quality, Reliability and Safety…dille öğrenim İngilizce
Structures and Traffic Constructions…dille öğrenim İngilizce
Teleinformatics…dille öğrenim İngilizce
Water Management and Water Structures…dille öğrenim İngilizce

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilişim Sistemleri…dille öğrenim Çekçe
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim Çekçe
Mekatronik…dille öğrenim Çekçe
Mimarlık…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika a řízení…dille öğrenim Çekçe
Architektura a rozvoj sídel…dille öğrenim Çekçe
Audio inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Audioengineering…dille öğrenim Çekçe
Automobilní a dopravní inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnost informačních technologií…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika a biocomputing…dille öğrenim Çekçe
Biomedicínské a ekologické inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie ochrany životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Chemie pro medicínské aplikace…dille öğrenim Çekçe
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů…dille öğrenim Çekçe
Design…dille öğrenim Çekçe
Elektroenergetika…dille öğrenim Çekçe
Elektronika a sdělovací technika…dille öğrenim Çekçe
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Energetické inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Expertní inženýrství v dopravě…dille öğrenim Çekçe
Fluidní inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Geodézie a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Informační management…dille öğrenim Çekçe
Inteligentní systémy…dille öğrenim Çekçe
Intermediální a digitální tvorba…dille öğrenim Çekçe
Inženýrská mechanika a biomechanika…dille öğrenim Çekçe
Konstrukce a dopravní stavby…dille öğrenim Çekçe
Konstrukční inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost…dille öğrenim Çekçe
Kybernetika, automatizace a měření…dille öğrenim Çekçe
Letecký provoz…dille öğrenim Çekçe
Management a informační technologie…dille öğrenim Çekçe
Management stavebnictví…dille öğrenim Çekçe
Matematické inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody v informačních technologiích…dille öğrenim Çekçe
Mikroelektronika…dille öğrenim Çekçe
Počítačová grafika a multimédia…dille öğrenim Çekçe
Počítačové a vestavěné systémy…dille öğrenim Çekçe
Počítačové sítě a komunikace…dille öğrenim Çekçe
Podnikové finance a obchod…dille öğrenim Çekçe
Potravinářská chemie a biotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Pozemní stavby…dille öğrenim Çekçe
Přesná mechanika a optika…dille öğrenim Çekçe
Procesní inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Průmyslový design ve strojírenství…dille öğrenim Çekçe
Realitní inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Realizace staveb…dille öğrenim Çekçe
Řízení a ekonomika podniku…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik chemických technologií…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik elektrotechnických zařízení…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik firem a institucí…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik stavebních konstrukcí…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik strojních zařízení…dille öğrenim Çekçe
Řízení rizik v informačních systémech…dille öğrenim Çekçe
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika…dille öğrenim Çekçe
Slévárenská technologie…dille öğrenim Çekçe
Spotřební chemie…dille öğrenim Çekçe
Stavba letadel…dille öğrenim Çekçe
Stavebně materiálové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie…dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie a průmyslový management…dille öğrenim Çekçe
Technika prostředí…dille öğrenim Çekçe
Telekomunikační a informační technika…dille öğrenim Çekçe
Účetnictví a finanční řízení podniku…dille öğrenim Çekçe
Vodní hospodářství a vodní stavby…dille öğrenim Çekçe
Výroba automobilových světel a technických svítidel…dille öğrenim Çekçe
Výrobní stroje, systémy a roboty…dille öğrenim Çekçe
Výrobní systémy…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Bilişim Sistemleri…dille öğrenim İngilizce
Endüstri Tasarımı…dille öğrenim İngilizce
Malzeme Mühendisliği…dille öğrenim İngilizce
Mekatronik…dille öğrenim İngilizce
Mimarlık…dille öğrenim İngilizce
Aeronautical Traffic…dille öğrenim İngilizce
Aircraft Design…dille öğrenim İngilizce
Applied Computer Science and Control…dille öğrenim İngilizce
Automative and Material Handling Engineering…dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics and Biocomputing…dille öğrenim İngilizce
Biomedical and Ecological Engineering…dille öğrenim İngilizce
Building Constructions…dille öğrenim İngilizce
Building Material Engineering…dille öğrenim İngilizce
Civil Engineering Management…dille öğrenim İngilizce
Communications and Informatics…dille öğrenim İngilizce
Computer and Embedded Systems…dille öğrenim İngilizce
Computer Graphics and Multimedia…dille öğrenim İngilizce
Computer Networks and Communication…dille öğrenim İngilizce
Construction Technology…dille öğrenim İngilizce
Cybernetics, Control and Measurements…dille öğrenim İngilizce
Design…dille öğrenim İngilizce
Design of Product Machines and Equipment…dille öğrenim İngilizce
Design of Product Machines nad Equipment…dille öğrenim İngilizce
Electrical Manufacturing and Materials Engineering…dille öğrenim İngilizce
Electronics and Communication…dille öğrenim İngilizce
Engineering Mechanics and Biomechanics…dille öğrenim İngilizce
Environmental Engineering…dille öğrenim İngilizce
European Business and Finance…dille öğrenim İngilizce
Fine Art Practise…dille öğrenim İngilizce
Fluid Engineering…dille öğrenim İngilizce
Foundry Technology…dille öğrenim İngilizce
Information Technology Security…dille öğrenim İngilizce
Intelligent Systems…dille öğrenim İngilizce
Intermedia…dille öğrenim İngilizce
Management and Information Technologies…dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Technology…dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Technology and Management in Industry…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Engineering…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Methods in Information Technology…dille öğrenim İngilizce
Mechanical Engineering Design…dille öğrenim İngilizce
Microelectronics…dille öğrenim İngilizce
Physical Engineering and Nanotechnology…dille öğrenim İngilizce
Power Electrical and Electronic Engineering…dille öğrenim İngilizce
Power Electrical Engineering…dille öğrenim İngilizce
Power Engineering…dille öğrenim İngilizce
Precise Mechanics and Optics…dille öğrenim İngilizce
Process Engineering…dille öğrenim İngilizce
Production of Automotive and Technical Lights…dille öğrenim İngilizce
Produktionssysteme…dille öğrenim İngilizce
Quality, Reliability and Safety…dille öğrenim İngilizce
Structures and Traffic Constructions…dille öğrenim İngilizce
Water Management and Water Structures…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya …dille öğrenim Çekçe
Aplikace přírodních věd …dille öğrenim Çekçe
Aplikované vědy v inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Architektura a urbanismus …dille öğrenim Çekçe
Biomedicínské technologie a bioinformatika …dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie ochrany životního prostředí …dille öğrenim Çekçe
Chemie a technologie potravin …dille öğrenim Çekçe
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů …dille öğrenim Çekçe
Elektrotechnika a komunikační technologie …dille öğrenim Çekçe
Fyzikální a materiálové inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Geodézie a kartografie …dille öğrenim Çekçe
Makromolekulární chemie …dille öğrenim Çekçe
Pokročilé materiály a nanovědy …dille öğrenim Çekçe
Soudní inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Stavební inženýrství …dille öğrenim Çekçe
Stroje a zařízení …dille öğrenim Çekçe
Strojírenská technologie …dille öğrenim Çekçe
Výpočetní technika a informatika …dille öğrenim Çekçe
Výtvarná umění …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya …dille öğrenim İngilizce
İnşaat Mühendisliği …dille öğrenim İngilizce
Advanced Materials and Nanosciences …dille öğrenim İngilizce
Applications of Natural Sciences …dille öğrenim İngilizce
Applied Sciences in Engineering …dille öğrenim İngilizce
Chemistry, Technology and Properties of Materials …dille öğrenim İngilizce
Computer Science and Engineering …dille öğrenim İngilizce
Electrical Engineering and Communication …dille öğrenim İngilizce
Food Chemistry and Technology …dille öğrenim İngilizce
Forensic Engineering …dille öğrenim İngilizce
Machines and Equipment …dille öğrenim İngilizce
Macromolecular Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Manufacturing Engineering …dille öğrenim İngilizce
Physical and Materials Engineering …dille öğrenim İngilizce

fakültelerdaha fazla »
Güzel Sanatlar Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Fakulta chemická
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Přírodovědecká fakulta
okul www. sitesi: www.vutbr.cz

harita


Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy