Hradec Králové, Çekya

Univerzita Hradec Králové

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví - historie…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnost práce v nevýrobní sféře…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Biologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Digitální historické vědy…dille öğrenim Çekçe
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Filozofie a společenské vědy…dille öğrenim Çekçe
Finanční a pojistná matematika…dille öğrenim Çekçe
Finanční management…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Fyzika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika…dille öğrenim Çekçe
Grafická a intermediální tvorba…dille öğrenim Çekçe
Grafická tvorba - multimedia…dille öğrenim Çekçe
Historické vědy…dille öğrenim Çekçe
Historie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační management…dille öğrenim Çekçe
Informatika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Jazyková a literární kultura…dille öğrenim Çekçe
Literární dokumentaristika a teorie čtenářství…dille öğrenim Çekçe
Management cestovního ruchu…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Náboženská výchova…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport…dille öğrenim Çekçe
Počítačová podpora v archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Prezentace a ochrana kulturního dědictví…dille öğrenim Çekçe
Řízení sboru…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství chrámové hudby…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální komunikace v neziskovém sektoru…dille öğrenim Çekçe
Sociální komunikace ve státní správě…dille öğrenim Çekçe
Sociální patologie a prevence…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce ve veřejné správě…dille öğrenim Çekçe
Sociologie obecná a empirická…dille öğrenim Çekçe
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - intervence…dille öğrenim Çekçe
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sportovní management…dille öğrenim Çekçe
Systematická biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Textilní design…dille öğrenim Çekçe
Textilní tvorba…dille öğrenim Çekçe
Toxikologie a analýza škodlivin…dille öğrenim Çekçe
Transkulturní komunikace…dille öğrenim Çekçe
Učitelství praktického vyučování…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Uměleckořemeslné textilní disciplíny…dille öğrenim Çekçe
Výchovná práce ve speciálních zařízeních…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi…dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics…dille öğrenim İngilizce
Biology and Ecology…dille öğrenim İngilizce
Biology Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Chemistry Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Church Music Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Educational Work in Specialized Institutions…dille öğrenim İngilizce
Financial and Insurance Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Graphic Arts and Intermedia…dille öğrenim İngilizce
Informatics Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Information Management…dille öğrenim İngilizce
Matematics Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Multimedia Graphic Design…dille öğrenim İngilizce
Music Culture Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Physical-Technical Measurement and Computer Technology…dille öğrenim İngilizce
Physical-Technical Measurements and Computer Technology…dille öğrenim İngilizce
Physics Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Playing a Musical Instrument Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Social Pathology and Prevention…dille öğrenim İngilizce
Solo Singing Focused on Education…dille öğrenim İngilizce
Systematic Biology and Ecology…dille öğrenim İngilizce
Textile Design…dille öğrenim İngilizce
Textile Production…dille öğrenim İngilizce
Toxicology and Analysis of Pollutants…dille öğrenim İngilizce
Transcultural Communication…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Informační management…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - vlastivědná a přírodovědná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - fyzika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - hra na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - informatika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - sólový zpěv…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - základy techniky…dille öğrenim Çekçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin…dille öğrenim Çekçe
Datová věda…dille öğrenim Çekçe
Fyzikální měření a modelování…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj a sólový zpět se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol…dille öğrenim Çekçe
Informační management…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami…dille öğrenim Çekçe
Politologie - africká studia…dille öğrenim Çekçe
Politologie - latinskoamerická studia…dille öğrenim Çekçe
Pomocné vědy historické a archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - logopedie…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení…dille öğrenim Çekçe
Systematická biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Transkulturní komunikace…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie a biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky a chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - informatika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - základy techniky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim İngilizce
Felsefe…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics…dille öğrenim İngilizce
Biology and Ecology…dille öğrenim İngilizce
Central European Studies…dille öğrenim İngilizce
Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Early Childhood Education…dille öğrenim İngilizce
Information Management…dille öğrenim İngilizce
Physical Measurements and Modelling…dille öğrenim İngilizce
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Teaching at Basic Artistic Schools…dille öğrenim İngilizce
Social Pedagogy…dille öğrenim İngilizce
Social Work…dille öğrenim İngilizce
Systematic Biology and Ecology…dille öğrenim İngilizce
Teaching at Basic Art Schools - Playing a Musical Instrument and Solo Singing…dille öğrenim İngilizce
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Music Education…dille öğrenim İngilizce
Teaching Biology in Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce
Teaching Chemistry in Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce
Teaching Mathematics in Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce
Teaching Physics in Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Arkeoloji …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi …dille öğrenim Çekçe
Tarih …dille öğrenim Çekçe
Africká studia …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná biologie a ekologie …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika …dille öğrenim Çekçe
Archivnictví …dille öğrenim Çekçe
Biologie a ekologie …dille öğrenim Çekçe
České a československé dějiny …dille öğrenim Çekçe
Didaktika chemie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika fyziky …dille öğrenim Çekçe
Hudební teorie a pedagogika …dille öğrenim Çekçe
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání …dille öğrenim Çekçe
Informační a znalostní management …dille öğrenim Çekçe
Latinskoamerická studia …dille öğrenim Çekçe
Systémové inženýrství a informatika …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny české literatury …dille öğrenim Çekçe
Teorie vzdělávání ve fyzice …dille öğrenim Çekçe
Toxikologie …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi …dille öğrenim İngilizce
African Studies …dille öğrenim İngilizce
Applied Informatics …dille öğrenim İngilizce
Biology and Ecology …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Physics …dille öğrenim İngilizce
Information and Knowledge Management …dille öğrenim İngilizce
Latin American Studies …dille öğrenim İngilizce
System Engineering and Informatics …dille öğrenim İngilizce
okul www. sitesi:
www.uhk.cz
Privacy Policy