ülke
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Çekya  
okul statüsü  
Ostrava, Çekya

Ostravská univerzita v Ostravě

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Coğrafya…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizik…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Ingiliz Dili ve Edebiyatı…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Matematik…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Andragogika…dille öğrenim Çekçe
Angličtina ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Animovaná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Aplikace matematiky v ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná ekologie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim ÇekçeOnline öğretim
Bohemistika v praxi…dille öğrenim Çekçe
Cembalo…dille öğrenim Çekçe
České a československé dějiny…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění a památková péče…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky…dille öğrenim Çekçe
Ekonomická geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie…dille öğrenim Çekçe
Fagot…dille öğrenim Çekçe
Fisioterapia…dille öğrenim Çekçe
Flétna…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Francouzština ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie…dille öğrenim Çekçe
Geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Grafika…dille öğrenim Çekçe
Hoboj…dille öğrenim Çekçe
Housle…dille öğrenim Çekçe
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie ve vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Intermediální umění…dille öğrenim Çekçe
Investiční poradenství…dille öğrenim Çekçe
Kartografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Klarinet…dille öğrenim Çekçe
Klavír…dille öğrenim Çekçe
Komunitní rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Kontrabas…dille öğrenim Çekçe
Kresba…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a kultura…dille öğrenim Çekçe
Lesní roh…dille öğrenim Çekçe
Malba…dille öğrenim Çekçe
Management v neziskovém sektoru…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Němčina ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapeut…dille öğrenim Çekçe
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a tvorba krajiny…dille öğrenim Çekçe
Ochrana veřejného zdraví…dille öğrenim Çekçe
Ortotik a protetik…dille öğrenim Çekçe
Politická a kulturní geografie…dille öğrenim Çekçe
Polský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Polština ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Poradenství v sociální práci…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Pozoun…dille öğrenim Çekçe
Radiologický asistent…dille öğrenim Çekçe
Rekreologie…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Ruština ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Saxofon…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sochařství - volná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika - prevence a resocializace…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Španělština ve sféře podnikání…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací…dille öğrenim Çekçe
Systematická biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Trubka…dille öğrenim Çekçe
Tvůrčí fotografie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Viola…dille öğrenim Çekçe
Violoncello…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Zdravotně sociální pracovník…dille öğrenim Çekçe
Zdravotní laborant…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnický záchranář…dille öğrenim Çekçe
Zpěv…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Ingiliz Dili ve Edebiyatı…dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim İngilizce
Economic Geography and Regional Development…dille öğrenim İngilizce
General Nurse…dille öğrenim İngilizce
Political and Cultural Geography…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Bilişim Sistemleri…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Ingiliz Dili ve Edebiyatı…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Analytická chemie pevné fáze…dille öğrenim Çekçe
Angličtina pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Aplikace matematiky v ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Cembalo…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Ekonomická geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie…dille öğrenim Çekçe
Fagot…dille öğrenim Çekçe
Flétna…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Francouzština pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie…dille öğrenim Çekçe
Geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Grafika…dille öğrenim Çekçe
Historie a ochrana průmyslového dědictví…dille öğrenim Çekçe
Hoboj…dille öğrenim Çekçe
Hospodářské a sociální dějiny novověku…dille öğrenim Çekçe
Housle…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie ve vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Intenzivní péče…dille öğrenim Çekçe
Intermediální umění…dille öğrenim Çekçe
Klarinet…dille öğrenim Çekçe
Klavír…dille öğrenim Çekçe
Komunitní péče v porodní asistenci…dille öğrenim Çekçe
Kontrabas…dille öğrenim Çekçe
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče…dille öğrenim Çekçe
Kresba…dille öğrenim Çekçe
Kulturní dějiny…dille öğrenim Çekçe
Lesní roh…dille öğrenim Çekçe
Malba…dille öğrenim Çekçe
Management organizací služeb sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Matematická informatika…dille öğrenim Çekçe
Modelování v environmentální geografii…dille öğrenim Çekçe
Němčina pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a tvorba krajiny…dille öğrenim Çekçe
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v geriatrii…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v pediatrii…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Politická a kulturní geografie…dille öğrenim Çekçe
Polský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Polština pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Pozoun…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Ruština pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Saxofon…dille öğrenim Çekçe
Sochařství - volná tvorba…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika - prevence a resocializace…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce s poradenským zaměřením…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Španělština pro překladatelskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Systematická biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Trubka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škola a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geografie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství historie pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství historie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství psychologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství základů společenských věd pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Viola…dille öğrenim Çekçe
Violoncello…dille öğrenim Çekçe
Zpěv…dille öğrenim Çekçe
Ingiliz Dili ve Edebiyatı…dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim İngilizce
Economic Geography and Regional Development…dille öğrenim İngilizce
Political and Cultural Geography…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Analitik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Bilgisayar Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Biyoloji …dille öğrenim Çekçe
Coğrafya …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik …dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika …dille öğrenim Çekçe
Filologie …dille öğrenim Çekçe
Historické vědy …dille öğrenim Çekçe
Hudební umění …dille öğrenim Çekçe
Kinantropologie …dille öğrenim Çekçe
Sociální politika a sociální práce …dille öğrenim Çekçe
Specializace v pedagogice …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny literatury …dille öğrenim Çekçe
Veřejné zdravotnictví …dille öğrenim Çekçe
Historische Wissenschaften …dille öğrenim Almanca
Coğrafya …dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik …dille öğrenim İngilizce
Philology …dille öğrenim İngilizce
Social Policy and Social Work …dille öğrenim İngilizce

fakültelerdaha fazla »
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fakulta sociálních studií
Fakulta umění
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
okul www. sitesi: www.osu.cz
Privacy Policy