České Budějovice, Çekya

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizik…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Çekçe
Ingiliz Dili ve Edebiyatı…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Mekatronik…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Turizm…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Agroekologie…dille öğrenim Çekçe
Agropodnikání…dille öğrenim Çekçe
Analýza v ekonomické a finanční praxi…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Arteterapie…dille öğrenim Çekçe
Biologická chemie…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ochrana zájmových organismů…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ochrana zájmových organizmů…dille öğrenim Çekçe
Biologie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Biomedicínská laboratorní technika…dille öğrenim Çekçe
Biotechnologie využití biomasy…dille öğrenim Çekçe
Bohemistika…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá areálová studia…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Chemie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Ekonomická informatika…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země…dille öğrenim Çekçe
Filosofie…dille öğrenim Çekçe
Filozofie a religionistika…dille öğrenim Çekçe
Finance a účetnictví…dille öğrenim Çekçe
Finanční a pojistná matematika…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Fyzika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Fyzika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Geografie pro veřejnou správu…dille öğrenim Çekçe
Historie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Humanistika…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie a e-learning…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie ve vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk a kultura…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod…dille öğrenim Çekçe
Kulturní studia…dille öğrenim Çekçe
Laboratorní diagnostika…dille öğrenim Çekçe
Management regionálního rozvoje…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Měřicí a výpočetní technika…dille öğrenim Çekçe
Náboženská výchova a etika…dille öğrenim Çekçe
Náboženské vědy…dille öğrenim Çekçe
Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapeut…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapie…dille öğrenim Çekçe
Obchodní podnikání…dille öğrenim Çekçe
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy…dille öğrenim Çekçe
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE…dille öğrenim Çekçe
Ochrana veřejného zdraví…dille öğrenim Çekçe
Ochrana vod…dille öğrenim Çekçe
Pastorační asistence…dille öğrenim Çekçe
Péče o životní prostředí…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika volného času…dille öğrenim Çekçe
Pediatrické ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Podniková informatika…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistence…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí…dille öğrenim Çekçe
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Přírodovědná a ekologická výchova…dille öğrenim Çekçe
Radiologická asistence…dille öğrenim Çekçe
Radiologický asistent…dille öğrenim Çekçe
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Řízení a ekonomika podniku…dille öğrenim Çekçe
Rybářství…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce ve veřejné správě…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Strukturální politika EU pro veřejnou správu…dille öğrenim Çekçe
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Teologie…dille öğrenim Çekçe
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině…dille öğrenim Çekçe
Účetnictví a finanční řízení podniku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Zdravotně-sociální péče…dille öğrenim Çekçe
Zdravotní laborant…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnické záchranářství…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnický záchranář…dille öğrenim Çekçe
Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby…dille öğrenim Çekçe
Zemědělské biotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Zemědělství…dille öğrenim Çekçe
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik…dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics…dille öğrenim İngilizce
Biological Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Economic Informatics…dille öğrenim İngilizce
Nurse…dille öğrenim İngilizce
Rehabilitative Psychosocial Care for Disabled Children, Adult, and Elders…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Pastorační asistence…dille öğrenim Çekçe
Teologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výpočetní techniky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Botanik…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Hayvan Yetiştirme…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Zooloji…dille öğrenim Çekçe
Agroekologie…dille öğrenim Çekçe
Agropodnikání…dille öğrenim Çekçe
Analýza v ekonomické a finanční praxi…dille öğrenim Çekçe
Anglická a americká literatura…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Biologická chemie…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ochrana zájmových organismů…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ochrana zájmových organizmů…dille öğrenim Çekçe
Biologie ekosystémů…dille öğrenim Çekçe
Bohemistika…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá areálová studia…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Civilní nouzová připravenost…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a filozofie umění…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění a vizuální studia…dille öğrenim Çekçe
Ekonomická informatika…dille öğrenim Çekçe
Etika v sociální práci…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie…dille öğrenim Çekçe
Filosofie…dille öğrenim Çekçe
Finance a účetnictví…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Fyzikální měření a modelování…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Italský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Klinická biologie…dille öğrenim Çekçe
Kulturální studia…dille öğrenim Çekçe
Kvalita a zpracování zemědělských produktů…dille öğrenim Çekçe
Kvalita zemědělských produktů…dille öğrenim Çekçe
Literárně-historická studia…dille öğrenim Çekçe
Management sociální práce v organizacích…dille öğrenim Çekçe
Obchodní podnikání…dille öğrenim Çekçe
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v geriatrii…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech…dille öğrenim Çekçe
Parazitologie…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika volného času…dille öğrenim Çekçe
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství anglického jazyka…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství francouzského jazyka…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství španělského jazyka…dille öğrenim Çekçe
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory…dille öğrenim Çekçe
Řízení a ekonomika podniku…dille öğrenim Çekçe
Románská filologie…dille öğrenim Çekçe
Rostlinné biotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Rybářství…dille öğrenim Çekçe
Rybářství a ochrana vod…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Specializace v ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Strukturální politika EU a rozvoj venkova…dille öğrenim Çekçe
Teologie…dille öğrenim Çekçe
Teologie služby…dille öğrenim Çekçe
Účetnictví a finanční řízení podniku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství italského jazyka pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství a etiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství psychologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství španělského jazyka pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol - český jazyk jako cizí jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví…dille öğrenim Çekçe
Zemědělská a dopravní technika…dille öğrenim Çekçe
Zemědělská technika a technologie…dille öğrenim Çekçe
Zemědělské biotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Zemědělské inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Živočišné biotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Botanik…dille öğrenim İngilizce
Zooloji…dille öğrenim İngilizce
Biological Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Commerce and Entrepreneurship…dille öğrenim İngilizce
Ecology…dille öğrenim İngilizce
Ecosystem Biology…dille öğrenim İngilizce
Experimental Biology…dille öğrenim İngilizce
Fishery and Protection of Waters…dille öğrenim İngilizce
Migration and Intercultural Relations…dille öğrenim İngilizce
Multifunctional Agriculture…dille öğrenim İngilizce
Nursing Care in Geriatrics…dille öğrenim İngilizce
Parasitology…dille öğrenim İngilizce
Regional and European Project Management…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Arkeoloji …dille öğrenim Çekçe
Biyofizik …dille öğrenim Çekçe
Biyokimya …dille öğrenim Çekçe
Botanik …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim Çekçe
Entomoloji …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik …dille öğrenim Çekçe
Hidrobiyoloji …dille öğrenim Çekçe
Zooloji …dille öğrenim Çekçe
Agroekologie …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná a krajinná ekologie …dille öğrenim Çekçe
Biologie ekosystémů …dille öğrenim Çekçe
Biologie ekosystémů a ekologie …dille öğrenim Çekçe
České dějiny …dille öğrenim Çekçe
Český jazyk …dille öğrenim Çekçe
Charitativní práce …dille öğrenim Çekçe
Dějiny novější české literatury …dille öğrenim Çekçe
Filosofie …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a vývojová biologie …dille öğrenim Çekçe
Infekční biologie …dille öğrenim Çekçe
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání …dille öğrenim Çekçe
Integrativní biologie …dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie a genetika …dille öğrenim Çekçe
Obecná produkce rostlinná …dille öğrenim Çekçe
Obecná zootechnika …dille öğrenim Çekçe
Ochrana vodních ekosystémů …dille öğrenim Çekçe
Parazitologie …dille öğrenim Çekçe
Pedagogická psychologie …dille öğrenim Çekçe
Pomocné vědy historické …dille öğrenim Çekçe
Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů …dille öğrenim Çekçe
Rehabilitace …dille öğrenim Çekçe
Řízení a ekonomika podniku …dille öğrenim Çekçe
Románské jazyky …dille öğrenim Çekçe
Rybářství …dille öğrenim Çekçe
Speciální produkce rostlinná …dille öğrenim Çekçe
Speciální zootechnika …dille öğrenim Çekçe
Teologická antropologie a etika …dille öğrenim Çekçe
Teologie …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny novější české literatury …dille öğrenim Çekçe
Teorie vzdělávání v matematice …dille öğrenim Çekçe
Teorie vzdělávání ve fyzice …dille öğrenim Çekçe
Theory and History of Modern Czech Literature …dille öğrenim Çekçe
Vzdělávání v biologii …dille öğrenim Çekçe
Zemědělská chemie …dille öğrenim Çekçe
Zemědělská chemie a biotechnologie …dille öğrenim Çekçe
Zemědělské biotechnologie …dille öğrenim Çekçe
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat …dille öğrenim Çekçe
Theologie …dille öğrenim Almanca
Theologische Antropologie und Ethik …dille öğrenim Almanca
Tschechische Geschichte …dille öğrenim Almanca
Arkeoloji …dille öğrenim İngilizce
Biyofizik …dille öğrenim İngilizce
Biyokimya …dille öğrenim İngilizce
Botanik …dille öğrenim İngilizce
Ekonomi-İşletme …dille öğrenim İngilizce
Entomoloji …dille öğrenim İngilizce
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Hemşirelik …dille öğrenim İngilizce
Hidrobiyoloji …dille öğrenim İngilizce
Zooloji …dille öğrenim İngilizce
Ecosystem Biology …dille öğrenim İngilizce
Ecosystem biology and ecology …dille öğrenim İngilizce
Fishery …dille öğrenim İngilizce
History of 19th and 20th Century Literature …dille öğrenim İngilizce
Infection Biology …dille öğrenim İngilizce
Integrative biology …dille öğrenim İngilizce
Limnology …dille öğrenim İngilizce
Management and Business Economics …dille öğrenim İngilizce
Molecular and Cell Biology and Genetics …dille öğrenim İngilizce
Parasitology …dille öğrenim İngilizce
Physiology and Developmental Biology …dille öğrenim İngilizce
Protection of Aquatic Ecosystems …dille öğrenim İngilizce
Theology …dille öğrenim İngilizce
okul www. sitesi:
www.jcu.cz

harita

Privacy Policy