Olomouc, Çekya

Univerzita Palackého v Olomouci

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Bilgi Teknolojileri…dille öğrenim Çekçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Coğrafya…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizik…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Gazetecilik…dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Matematik…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Andragogika…dille öğrenim Çekçe
Andragogika v profilaci na personální management…dille öğrenim Çekçe
Anglická filologie…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná chemie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná ekonomická studia…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná statistika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Aplikované pohybové aktivity…dille öğrenim Çekçe
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví…dille öğrenim Çekçe
Bioanorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Biologie a environmentální výchova…dille öğrenim Çekçe
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Biologie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Biologie v ochraně životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie a chemická biologie…dille öğrenim Çekçe
Biotechnologie a genové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Česká filologie…dille öğrenim Çekçe
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Charitativní a sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Chemie - analytik specialista…dille öğrenim Çekçe
Chemie pro víceoborové studium…dille öğrenim Çekçe
Chemie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Čínská filologie…dille öğrenim Çekçe
Dějiny výtvarných umění…dille öğrenim Çekçe
Deskriptivní geometrie…dille öğrenim Çekçe
Deskriptivní geometrie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Digitální a přístrojová optika…dille öğrenim Çekçe
Diskrétní matematika…dille öğrenim Çekçe
Divadelní studia…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Ekochemie…dille öğrenim Çekçe
Ekologie a ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Ekonomicko-manažerská studia…dille öğrenim Çekçe
Environmentální geologie…dille öğrenim Çekçe
Environmentální rizika a klimatická změna…dille öğrenim Çekçe
Environmentální studia a udržitelný rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Etika a kultura v mediální komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Evropská studia a diplomacie…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Filmová věda…dille öğrenim Çekçe
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Fyzika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geografie pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika a geografie…dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Geologie a ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Historické vědy…dille öğrenim Çekçe
Historie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Humanitní studia…dille öğrenim Çekçe
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informační výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Italská filologie…dille öğrenim Çekçe
Japonská filologie…dille öğrenim Çekçe
Japonština pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Judaistika. Židovská a izraelská studia…dille öğrenim Çekçe
Korejština pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Kulturní antropologie…dille öğrenim Çekçe
Latinská filologie…dille öğrenim Çekçe
Lingvistika a Digital Humanities…dille öğrenim Çekçe
Management v chemii…dille öğrenim Çekçe
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví…dille öğrenim Çekçe
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví…dille öğrenim Çekçe
Matematika a její aplikace…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní rozvojová a environmentální studia…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní rozvojová studia…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní sociální a humanitární práce…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní vztahy a bezpečnost…dille öğrenim Çekçe
Migrační studia…dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie…dille öğrenim Çekçe
Molekulární biofyzika…dille öğrenim Çekçe
Muzikologie…dille öğrenim Çekçe
Náboženství se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika…dille öğrenim Çekçe
Nanomateriálová chemie…dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad…dille öğrenim Çekçe
Německá filologie…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Nizozemská filologie…dille öğrenim Çekçe
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu…dille öğrenim Çekçe
Nizozemština pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Obecná fyzika a matematická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika a teorie komunikace…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a podpora zdraví…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a tvorba životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Ochrana obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Optika a optoelektronika…dille öğrenim Çekçe
Optometrie…dille öğrenim Çekçe
Pedagogické asistentství…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika - sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika - veřejná správa…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika volného času se zaměřením na sport…dille öğrenim Çekçe
Pediatrické ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Počítačová fyzika…dille öğrenim Çekçe
Politická komunikace a politický marketing…dille öğrenim Çekçe
Politologie a evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Polská filologie…dille öğrenim Çekçe
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury…dille öğrenim Çekçe
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistence…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Portugalská filologie…dille öğrenim Çekçe
Praktická nizozemská filologie…dille öğrenim Çekçe
Právo ve veřejné správě…dille öğrenim Çekçe
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Přístrojová a počítačová fyzika…dille öğrenim Çekçe
Přístrojová fyzika…dille öğrenim Çekçe
Přístrojová optika…dille öğrenim Çekçe
Radiologická asistence…dille öğrenim Çekçe
Radiologický asistent…dille öğrenim Çekçe
Regionální geografie…dille öğrenim Çekçe
Rekreologie…dille öğrenim Çekçe
Rekreologie - pedagogika volného času…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Řízení vzdělávacích institucí…dille öğrenim Çekçe
Ruská filologie…dille öğrenim Çekçe
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury…dille öğrenim Çekçe
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast…dille öğrenim Çekçe
Školský management…dille öğrenim Çekçe
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sociální a humanitární práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce s dětmi a mládeží…dille öğrenim Çekçe
Španělská filologie…dille öğrenim Çekçe
Speciálně pedagogická andragogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - andragogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - dramaterapie…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - intervence…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - ortokomunikace…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika raného věku…dille öğrenim Çekçe
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovců…dille öğrenim Çekçe
Systematická biologie a ekologie…dille öğrenim Çekçe
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku…dille öğrenim Çekçe
Televizní a rozhlasová studia…dille öğrenim Çekçe
Teologická studia…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teologie…dille öğrenim Çekçe
Teologie a spiritualita zasvěceného života…dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny dramatických umění…dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny výtvarných umění…dille öğrenim Çekçe
Trenérství a sport…dille öğrenim Çekçe
Trenérství a sport - pedagogika volného času…dille öğrenim Çekçe
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Ukrajinská filologie…dille öğrenim Çekçe
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast…dille öğrenim Çekçe
Uměnovědná studia…dille öğrenim Çekçe
Vietnamská filologie…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Výpočetní technika…dille öğrenim Çekçe
Vyšší justiční úředník…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnické záchranářství…dille öğrenim Çekçe
Zdravotnický záchranář…dille öğrenim Çekçe
Deutsche Philologie…dille öğrenim Almanca
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Müzik…dille öğrenim İngilizce
Chinese Philology…dille öğrenim İngilizce
Czech for Foreigners…dille öğrenim İngilizce
English Language for Education…dille öğrenim İngilizce
English Language in Education…dille öğrenim İngilizce
English Philology…dille öğrenim İngilizce
Geoinformatics and Cartography…dille öğrenim İngilizce
Health Education…dille öğrenim İngilizce
Humanities and Social Studies…dille öğrenim İngilizce
International Law, War and Peace…dille öğrenim İngilizce
Jewish and Israeli Studies…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Education…dille öğrenim İngilizce
Mathematics in Education…dille öğrenim İngilizce
Music Culture in Education…dille öğrenim İngilizce
Petroleum Engineering…dille öğrenim İngilizce
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher Training…dille öğrenim İngilizce
Special Education…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - After-school Education…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - Andragogy…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - Drama Therapy…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - Intervention…dille öğrenim İngilizce
Speciaľnaja pedagogika - andragogika…dille öğrenim Rusça
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapija…dille öğrenim Rusça
Speciaľnaja pedagogika - intervencija…dille öğrenim Rusça
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabóta…dille öğrenim Rusça
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadov…dille öğrenim Rusça

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Hukuk…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Katolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Křesťanská výchova…dille öğrenim Çekçe
Logopedie…dille öğrenim Çekçe
Matematika a její aplikace…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe
Zubní lékařství…dille öğrenim Çekçe
Dentistry…dille öğrenim İngilizce
General Medicine…dille öğrenim İngilizce
Primary School Teacher Training in Special Needs Education…dille öğrenim İngilizce
Speech and Language Therapy…dille öğrenim İngilizce
Théologie catholique…dille öğrenim Fransızca

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Analitik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Arkeoloji…dille öğrenim Çekçe
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Biyofizik…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Botanik…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Hidrobiyoloji…dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim Çekçe
Zooloji…dille öğrenim Çekçe
Andragogika…dille öğrenim Çekçe
Anglická filologie…dille öğrenim Çekçe
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad…dille öğrenim Çekçe
Anorganická a bioanorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Aplikace matematiky v ekonomii…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná ekonomická studia…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzioterapie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná informatika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Aplikované pohybové aktivity…dille öğrenim Çekçe
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice…dille öğrenim Çekçe
Asijská studia…dille öğrenim Çekçe
Bioanorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie…dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie a chemická biologie…dille öğrenim Çekçe
Biotechnologie a genové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Česká filologie…dille öğrenim Çekçe
Charitativní a sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Čínská filologie…dille öğrenim Çekçe
Dějiny výtvarných umění…dille öğrenim Çekçe
Digitální a přístrojová optika…dille öğrenim Çekçe
Diskrétní matematika…dille öğrenim Çekçe
Divadelní studia…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Ediční a nakladatelská praxe…dille öğrenim Çekçe
Edukace v kultuře…dille öğrenim Çekçe
Ekologie a ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Environmentální geologie…dille öğrenim Çekçe
Evropská studia a mezinárodní vztahy…dille öğrenim Çekçe
Evropská studia se zaměřením na evropské právo…dille öğrenim Çekçe
Evropská unie…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Filmová věda…dille öğrenim Çekçe
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Fytopatologie…dille öğrenim Çekçe
Fyziologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Historické vědy…dille öğrenim Çekçe
Historie - Starší dějiny…dille öğrenim Çekçe
Intenzivní péče v porodní asistenci…dille öğrenim Çekçe
Italská filologie…dille öğrenim Çekçe
Italština a italská kultura…dille öğrenim Çekçe
Japonská filologie…dille öğrenim Çekçe
Judaistika. Dějiny a kultura Židů…dille öğrenim Çekçe
Katechetika…dille öğrenim Çekçe
Komunikační studia…dille öğrenim Çekçe
Kulturální studia…dille öğrenim Çekçe
Kulturní antropologie…dille öğrenim Çekçe
Latinská filologie…dille öğrenim Çekçe
Management vědy…dille öğrenim Çekçe
Management zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování…dille öğrenim Çekçe
Matematika a její aplikace…dille öğrenim Çekçe
Materiálová chemie…dille öğrenim Çekçe
Mediální studia…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní humanitární a sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní rozvojová a environmentální studia…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní rozvojová studia…dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie…dille öğrenim Çekçe
Molekulární biofyzika…dille öğrenim Çekçe
Muzejní a galerijní pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Muzikologie…dille öğrenim Çekçe
Muzikoterapie…dille öğrenim Çekçe
Nanomateriálová chemie…dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad…dille öğrenim Çekçe
Německá filologie…dille öğrenim Çekçe
Nizozemská filologie…dille öğrenim Çekçe
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk…dille öğrenim Çekçe
Obecná fyzika a matematická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika a teorie komunikace…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a tvorba krajiny…dille öğrenim Çekçe
Ochrana a tvorba životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Odborná francouzština pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Odborná ruština pro hospodářskou praxi…dille öğrenim Çekçe
Optika a optoelektronika…dille öğrenim Çekçe
Optometrie…dille öğrenim Çekçe
Organizace a řízení ve zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v interních oborech…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika - sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika - veřejná správa…dille öğrenim Çekçe
Politická analýza a strategie…dille öğrenim Çekçe
Politologie a evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Polská filologie…dille öğrenim Çekçe
Polština pro překladatele…dille öğrenim Çekçe
Portugalská filologie…dille öğrenim Çekçe
Předškolní pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Regionální geografie…dille öğrenim Çekçe
Rekreologie…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Řízení volnočasových aktivit…dille öğrenim Çekçe
Ruská filologie…dille öğrenim Çekçe
Ruština pro překladatele…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Španělská filologie…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - dramaterapie…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika - poradenství…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Spirituální a křesťanská formace dospělých…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport - Rekreologie…dille öğrenim Çekçe
Televizní a rozhlasová studia…dille öğrenim Çekçe
Teologická studia…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny dramatických umění…dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny výtvarných umění…dille öğrenim Çekçe
Trenérství a management sportu…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geografie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství pro základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství pro ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výpočetní techniky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Ukrajinská filologie…dille öğrenim Çekçe
Veřejné zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Vládnutí a demokracie…dille öğrenim Çekçe
War and Peace Studies…dille öğrenim Çekçe
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice…dille öğrenim Çekçe
Deutsche Philologie…dille öğrenim Almanca
Biyokimya…dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik…dille öğrenim İngilizce
Adapted Physical Activity…dille öğrenim İngilizce
Biotechnology and Genetic Engineering…dille öğrenim İngilizce
Development Studies and Foresight…dille öğrenim İngilizce
Ecology…dille öğrenim İngilizce
English Philology…dille öğrenim İngilizce
Euroculture…dille öğrenim İngilizce
European Studies and International Relations…dille öğrenim İngilizce
Foresight for Environment and Development…dille öğrenim İngilizce
Geoinformatics and Cartography…dille öğrenim İngilizce
Global Development Policy…dille öğrenim İngilizce
International and European Law…dille öğrenim İngilizce
International Development Studies…dille öğrenim İngilizce
Jewish Studies…dille öğrenim İngilizce
Leisure Time Activities Counselling and Management…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental Education…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in English Language…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in Health Education…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Education…dille öğrenim İngilizce
Material Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Nanomaterial chemistry…dille öğrenim İngilizce
Nanotechnology…dille öğrenim İngilizce
Physical Activity and Active Living…dille öğrenim İngilizce
Plant Biology…dille öğrenim İngilizce
Pre-primary Education…dille öğrenim İngilizce
Research and Development in Educational Studies…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Counselling…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - Counselling…dille öğrenim İngilizce
Special Needs Education - Drama Therapy…dille öğrenim İngilizce
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music Education…dille öğrenim İngilizce
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Education…dille öğrenim İngilizce
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual Arts…dille öğrenim İngilizce
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapija…dille öğrenim Rusça
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanije…dille öğrenim Rusça

doktora öğretimidaha fazla »
Analitik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Bilgisayar Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Biyofizik …dille öğrenim Çekçe
Biyokimya …dille öğrenim Çekçe
Botanik …dille öğrenim Çekçe
Çevre Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya …dille öğrenim Çekçe
Hemşirelik …dille öğrenim Çekçe
Klinik Psikoloji …dille öğrenim Çekçe
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Pedagoji …dille öğrenim Çekçe
Psikiyatri …dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi …dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji …dille öğrenim Çekçe
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik …dille öğrenim Çekçe
Zooloji …dille öğrenim Çekçe
Algebra a geometrie …dille öğrenim Çekçe
Anatomie, histologie a embryologie …dille öğrenim Çekçe
Andragogika …dille öğrenim Çekçe
Anglická a americká literatura …dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika …dille öğrenim Çekçe
Asijská studia …dille öğrenim Çekçe
Biblická teologie …dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika a výpočetní biologie …dille öğrenim Çekçe
Česká literatura …dille öğrenim Çekçe
České dějiny …dille öğrenim Çekçe
Český jazyk …dille öğrenim Çekçe
Chirurgie …dille öğrenim Çekçe
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání …dille öğrenim Çekçe
Cultural Anthropology …dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy …dille öğrenim Çekçe
Didaktika chemie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika fyziky …dille öğrenim Çekçe
Didaktika informatiky …dille öğrenim Çekçe
Didaktika informatiky a digitálních technologií …dille öğrenim Çekçe
Didaktika literatury …dille öğrenim Çekçe
Didaktika matematiky …dille öğrenim Çekçe
Ekonomicko-manažerská studia …dille öğrenim Çekçe
Environmentální a rozvojová studia …dille öğrenim Çekçe
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena …dille öğrenim Çekçe
Evropské a mezinárodní právo …dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a patologická fyziologie …dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika a kartografie …dille öğrenim Çekçe
Geologické vědy …dille öğrenim Çekçe
Gynekologie a porodnictví …dille öğrenim Çekçe
Historické vědy …dille öğrenim Çekçe
Hudební teorie a pedagogika …dille öğrenim Çekçe
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie …dille öğrenim Çekçe
Imunofarmakoterapie …dille öğrenim Çekçe
Jazyky a kultura Číny a Japonska …dille öğrenim Çekçe
Katolická teologie …dille öğrenim Çekçe
Kinantropologie …dille öğrenim Çekçe
Klinická a pedagogická psychologie …dille öğrenim Çekçe
Křesťanské myšlení …dille öğrenim Çekçe
Kulturní antropologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská biofyzika …dille öğrenim Çekçe
Lékařská chemie a biochemie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská chemie a klinická biochemie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská farmakologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská genetika …dille öğrenim Çekçe
Lékařská imunologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská mikrobiologie …dille öğrenim Çekçe
Lingvistika a Digital Humanities …dille öğrenim Çekçe
Matematická analýza …dille öğrenim Çekçe
Matematická gramotnost ve vzdělávání …dille öğrenim Çekçe
Mediální a kulturální studia …dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní rozvojová studia …dille öğrenim Çekçe
Migrační studia …dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie …dille öğrenim Çekçe
Nanomateriálová chemie …dille öğrenim Çekçe
Nanotechnologie …dille öğrenim Çekçe
Německá literatura …dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk …dille öğrenim Çekçe
Neurologie …dille öğrenim Çekçe
Neurovědy …dille öğrenim Çekçe
Nizozemská filologie …dille öğrenim Çekçe
Občanské právo …dille öğrenim Çekçe
Obecná fyzika a matematická fyzika …dille öğrenim Çekçe
Obecná jazykověda a teorie komunikace …dille öğrenim Çekçe
Obecné dějiny …dille öğrenim Çekçe
Onkologie …dille öğrenim Çekçe
Optika a optoelektronika …dille öğrenim Çekçe
Organická a bioorganická chemie …dille öğrenim Çekçe
Patologická anatomie a soudní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Patologie a soudní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Pedagogická psychologie …dille öğrenim Çekçe
Pediatrie …dille öğrenim Çekçe
Praktická teologie …dille öğrenim Çekçe
Psychologie práce, organizace a dopravy …dille öğrenim Çekçe
Regionální geografie …dille öğrenim Çekçe
Religionistika …dille öğrenim Çekçe
Románské jazyky …dille öğrenim Çekçe
Románské literatury …dille öğrenim Çekçe
Ruská literatura …dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk …dille öğrenim Çekçe
Sociální a spirituální determinanty zdraví …dille öğrenim Çekçe
Sociální lékařství …dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika …dille öğrenim Çekçe
Správní právo …dille öğrenim Çekçe
Srovnávací slovanská filologie …dille öğrenim Çekçe
Stomatologie …dille öğrenim Çekçe
Studia kulturních průmyslů …dille öğrenim Çekçe
Systematická teologie a křesťanská filozofie …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny hudby …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny hudebního umění …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny výtvarných umění …dille öğrenim Çekçe
Teorie literatury …dille öğrenim Çekçe
Toxikologie …dille öğrenim Çekçe
Trestní právo …dille öğrenim Çekçe
Urologie …dille öğrenim Çekçe
Ústavní právo …dille öğrenim Çekçe
Vnitřní nemoci …dille öğrenim Çekçe
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) …dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) …dille öğrenim Çekçe
Zobrazovací metody …dille öğrenim Çekçe
Analitik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Bilgisayar Bilimleri …dille öğrenim İngilizce
Biyofizik …dille öğrenim İngilizce
Biyokimya …dille öğrenim İngilizce
Botanik …dille öğrenim İngilizce
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya …dille öğrenim İngilizce
Klinik Psikoloji …dille öğrenim İngilizce
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Psikiyatri …dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi …dille öğrenim İngilizce
Sosyoloji …dille öğrenim İngilizce
Tarih …dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim İngilizce
Uygulamalı Matematik …dille öğrenim İngilizce
Zooloji …dille öğrenim İngilizce
Adult Education …dille öğrenim İngilizce
Algebra and Geometry …dille öğrenim İngilizce
Anatomy, Histology and Embryology …dille öğrenim İngilizce
Andragogy …dille öğrenim İngilizce
Applied Physics …dille öğrenim İngilizce
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) …dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics and Computational Biology …dille öğrenim İngilizce
Catholic Theology …dille öğrenim İngilizce
Christian Thought …dille öğrenim İngilizce
Ecology …dille öğrenim İngilizce
Education …dille öğrenim İngilizce
Educational Psychology …dille öğrenim İngilizce
Environmental and Development Studies …dille öğrenim İngilizce
European and International Law …dille öğrenim İngilizce
Experimental Biology …dille öğrenim İngilizce
General Physics and Mathematical Physics …dille öğrenim İngilizce
Geoinformatics and Cartography …dille öğrenim İngilizce
Geological Sciences …dille öğrenim İngilizce
Gynaecology and Obstetrics …dille öğrenim İngilizce
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology …dille öğrenim İngilizce
Imaging Methods …dille öğrenim İngilizce
Immunopharmacoterapy …dille öğrenim İngilizce
Internal Medicine …dille öğrenim İngilizce
International and European Law …dille öğrenim İngilizce
International Development Studies …dille öğrenim İngilizce
Kinanthropology …dille öğrenim İngilizce
Mathematical Analysis …dille öğrenim İngilizce
Medical Biophysics …dille öğrenim İngilizce
Medical Chemistry and Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Medical Genetics …dille öğrenim İngilizce
Medical Immunology …dille öğrenim İngilizce
Medical Microbiology …dille öğrenim İngilizce
Medical Pharmacology …dille öğrenim İngilizce
Molecular and Cell Biology …dille öğrenim İngilizce
Music Theory and Education …dille öğrenim İngilizce
Nanomaterial chemistry …dille öğrenim İngilizce
Nanotechnology …dille öğrenim İngilizce
Neurology …dille öğrenim İngilizce
Neurosciences …dille öğrenim İngilizce
Oncology …dille öğrenim İngilizce
Optics and Optoelectronics …dille öğrenim İngilizce
Organic and Bioorganic Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Paediatrics …dille öğrenim İngilizce
Pathological Anatomy and Forensic Medicine …dille öğrenim İngilizce
Pediatrics …dille öğrenim İngilizce
Physiology and Pathological Physiology …dille öğrenim İngilizce
Religious Studies …dille öğrenim İngilizce
Social and Spiritual Determinants of Health …dille öğrenim İngilizce
Social Medicine …dille öğrenim İngilizce
Special Education …dille öğrenim İngilizce
Stomatology …dille öğrenim İngilizce
Surgery …dille öğrenim İngilizce
Urology …dille öğrenim İngilizce
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology …dille öğrenim İngilizce
Teologia sistematica e filosofia cristiana …dille öğrenim İtalyanca
Speciálnaja pedagogika …dille öğrenim Rusça
Specijálnaja pedagogika …dille öğrenim Rusça
okul www. sitesi:
www.upol.cz

harita

Privacy Policy