Prag, Çekya

Univerzita Karlova

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Finans Matematiği…dille öğrenim Çekçe
Fizik…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Gazetecilik…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Adiktologie…dille öğrenim Çekçe
Andragogika a personální řízení…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Angličtina pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geografie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archeologie pravěku a středověku…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Asijská studia…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Biologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Blízkovýchodní studia…dille öğrenim Çekçe
Bohemistika pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá studia…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Chemie a fyzika materiálů…dille öğrenim Çekçe
Chemie a fyzika speciálních materiálů…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemie v přírodních vědách…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Dánská studia…dille öğrenim Çekçe
Dějepis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověku…dille öğrenim Çekçe
Dějiny antické civilizace…dille öğrenim Çekçe
Dějiny evropské kultury…dille öğrenim Çekçe
Dějiny křesťanského umění…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Demografie…dille öğrenim Çekçe
Demografie s ekonomií…dille öğrenim Çekçe
Demografie se sociální geografií…dille öğrenim Çekçe
Demografie se sociologií…dille öğrenim Çekçe
Dentální hygiena…dille öğrenim Çekçe
Dentální hygienistka…dille öğrenim Çekçe
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Egypt a Přední východ ve starověku…dille öğrenim Çekçe
Ekologická a evoluční biologie…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Etnologie a kulturní antropologie…dille öğrenim Çekçe
Etnologie se specializací indonesistika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie se specializací vietnamistika…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice…dille öğrenim Çekçe
Finská studia…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Francouzština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Fyzika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Fyzika zaměřená na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geografie a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Geografie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geologie…dille öğrenim Çekçe
Geologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Germánská a severoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika a židovská studia…dille öğrenim Çekçe
Hispanistika…dille öğrenim Çekçe
Historie - evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Historie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hospodaření s přírodními zdroji…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s filozofií…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou…dille öğrenim Çekçe
Hydrologie a hydrogeologie…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerická kultura…dille öğrenim Çekçe
Indologie…dille öğrenim Çekçe
Indonesistika…dille öğrenim Çekçe
Informační studia a knihovnictví…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Íránistika…dille öğrenim Çekçe
Italianistika…dille öğrenim Çekçe
Japonská studia…dille öğrenim Çekçe
Jazyky a komunikace neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Jihovýchodoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Judaistika…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Klinická a toxikologická analýza…dille öğrenim Çekçe
Komunikační studia…dille öğrenim Çekçe
Kondiční trenér…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Kulturologie…dille öğrenim Çekçe
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Management tělesné výchovy a sportu…dille öğrenim Çekçe
Marketingová komunikace a public relations…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody informační bezpečnosti…dille öğrenim Çekçe
Matematické modelování…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro informační technologie…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika zaměřená na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Mediální studia…dille öğrenim Çekçe
Medicinální chemie…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčina…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělština…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Molekulární biologie a biochemie organismů…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Němčina pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Nizozemský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Norská studia…dille öğrenim Çekçe
Novořecká filologie…dille öğrenim Çekçe
Novořečtina…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapeut…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapie…dille öğrenim Çekçe
Obecná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Obecná informatika…dille öğrenim Çekçe
Obecná jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Obecná matematika…dille öğrenim Çekçe
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Ortotik - protetik…dille öğrenim Çekçe
Ortotik-protetik…dille öğrenim Çekçe
Pastorační a sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Pediatrické ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Politologie a mezinárodní vztahy…dille öğrenim Çekçe
Politologie a veřejná politika…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistence…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Portugalistika…dille öğrenim Çekçe
Povrchová a podzemní voda…dille öğrenim Çekçe
Praktická geobiologie…dille öğrenim Çekçe
Pravěká a raně středověká archeologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Programování…dille öğrenim Çekçe
Programování a softwarové systémy…dille öğrenim Çekçe
Psychologie a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku…dille öğrenim Çekçe
Řecká a latinská studia…dille öğrenim Çekçe
Řecká antická filologie…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ruština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství chrámové hudby…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Školský management…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociologicko-ekonomická studia…dille öğrenim Çekçe
Sociologie a sociální antropologie…dille öğrenim Çekçe
Sociologie a sociální politika…dille öğrenim Çekçe
Softwarové a datové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Soudobé dějiny…dille öğrenim Çekçe
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Španělština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika/Logopedie…dille öğrenim Çekçe
Správa počítačových systémů…dille öğrenim Çekçe
Srovnávací jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Starořečtina…dille öğrenim Çekçe
Středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Studium humanitní vzdělanosti…dille öğrenim Çekçe
Švédská studia…dille öğrenim Çekçe
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teologie křesťanských tradic…dille öğrenim Çekçe
Teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Tibetanistika…dille öğrenim Çekçe
Trenér…dille öğrenim Çekçe
Turkologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Vědy o Zemi…dille öğrenim Çekçe
Veřejná správa a spisová služba…dille öğrenim Çekçe
Veřejné zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Vojenská tělovýchova…dille öğrenim Çekçe
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Zdravotní laborant…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá studia…dille öğrenim Almanca
Deutsch-Tschechische Studien…dille öğrenim Almanca
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch…dille öğrenim Almanca
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch…dille öğrenim Almanca
Bilgisayar Bilimleri…dille öğrenim İngilizce
Biyokimya…dille öğrenim İngilizce
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim İngilizce
Finans Matematiği…dille öğrenim İngilizce
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Ancient Egypt and the Near East…dille öğrenim İngilizce
Applied Geobiology…dille öğrenim İngilizce
Applied Physics…dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics…dille öğrenim İngilizce
Chemistry and Physics of Special Materials…dille öğrenim İngilizce
Chemistry Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Choir Conducting Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Clinical and Toxicological Analysis…dille öğrenim İngilizce
Coach…dille öğrenim İngilizce
Comparative Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Demography and Economics…dille öğrenim İngilizce
Demography and Social Geography…dille öğrenim İngilizce
Demography and Sociology…dille öğrenim İngilizce
Earth Sciences…dille öğrenim İngilizce
Ecological and Evolutionary Biology…dille öğrenim İngilizce
English Language Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Environmental Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Environmental Protection…dille öğrenim İngilizce
Fitness Coach…dille öğrenim İngilizce
General Computer Science…dille öğrenim İngilizce
General Mathematics…dille öğrenim İngilizce
General Physics…dille öğrenim İngilizce
Geography and Cartography…dille öğrenim İngilizce
Geology…dille öğrenim İngilizce
Geotechnology…dille öğrenim İngilizce
History and Area Studies…dille öğrenim İngilizce
Hydrology and hydrogeology…dille öğrenim İngilizce
Liberal Arts and Humanities…dille öğrenim İngilizce
Management of Natural Resources…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Methods of Information Security…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Modelling…dille öğrenim İngilizce
Mathematics for Information Technologies…dille öğrenim İngilizce
Mathematics Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Medicinal Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms…dille öğrenim İngilizce
Music Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Musical Instrument Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Physical Education and Sport…dille öğrenim İngilizce
Physics Directed Towards Education…dille öğrenim İngilizce
Politics, Philosophy and Economics…dille öğrenim İngilizce
Programming and Software Systems…dille öğrenim İngilizce
Protestant Theology…dille öğrenim İngilizce
Russian Language Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Social Sciences…dille öğrenim İngilizce
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice…dille öğrenim İngilizce
Software and Data Engineering…dille öğrenim İngilizce

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Hukuk…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Dánština…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Egyptologie…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Farmacie…dille öğrenim Çekçe
Filmová věda…dille öğrenim Çekçe
Finština…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzština…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie - psychosociální studia…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s filozofií…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou…dille öğrenim Çekçe
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilština…dille öğrenim Çekçe
Italština…dille öğrenim Çekçe
Katolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Komparatistika…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Kulturologie…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Lingvistika a fonetika…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Maďarština…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Němčina…dille öğrenim Çekçe
Nizozemština…dille öğrenim Çekçe
Norština…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Portugalština…dille öğrenim Çekçe
Právo a právní věda…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - němčina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - ruština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - španělština…dille öğrenim Çekçe
Psychologie a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Řečtina…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Rumunština…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika…dille öğrenim Çekçe
Slovakistika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Španělština…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Švédština…dille öğrenim Çekçe
Učitelství na speciálních školách…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství, etiky a filozofie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Vojenská farmacie…dille öğrenim Çekçe
Vojenské všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe
Vojenské zubní lékařství…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika…dille öğrenim Çekçe
Zubní lékařství…dille öğrenim Çekçe
Hukuk…dille öğrenim İngilizce
Dentistry…dille öğrenim İngilizce
General Medicine…dille öğrenim İngilizce
Law and Jurisprudence…dille öğrenim İngilizce
Pharmacy…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian Language…dille öğrenim İngilizce

2. derece mastır öğretimi
eğitim
Analitik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Botanik…dille öğrenim Çekçe
Çevre Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Gazetecilik…dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Çekçe
Zooloji…dille öğrenim Çekçe
Adiktologie…dille öğrenim Çekçe
Americká studia…dille öğrenim Çekçe
Anatomie a fyziologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Andragogika a management vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Andragogika a personální řízení…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Anglofonní literatury a kultury…dille öğrenim Çekçe
Antropologická studia…dille öğrenim Çekçe
Antropologie a genetika člověka…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná etika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzioterapie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geologie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Aplikované sportovní vědy…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archeologie pravěku a středověku…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Asijská studia…dille öğrenim Çekçe
Astronomie a astrofyzika…dille öğrenim Çekçe
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnostní studia…dille öğrenim Çekçe
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Biofyzika a chemická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Biofyzikální chemie…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Blízkovýchodní studia…dille öğrenim Çekçe
Bohemistika pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Buněčná a vývojová biologie…dille öğrenim Çekçe
Buněčná biologie…dille öğrenim Çekçe
Částicová a jaderná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk - specializační studium…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk-specializační studium…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Chemie a fyzika materiálů…dille öğrenim Çekçe
Chemie a fyzika speciálních materiálů…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny antické civilizace…dille öğrenim Çekçe
Dějiny evropské kultury…dille öğrenim Çekçe
Dějiny křesťanského umění…dille öğrenim Çekçe
Dějiny moderní evropské kultury…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Demografie…dille öğrenim Çekçe
Diskrétní modely a algoritmy…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví…dille öğrenim Çekçe
Egypt a Přední východ ve starověku…dille öğrenim Çekçe
Egyptologie…dille öğrenim Çekçe
Ekonomický výzkum…dille öğrenim Çekçe
Elektronická kultura a sémiotika…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie pro dospělé…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Etnologie a kulturní antropologie…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Evoluční biologie…dille öğrenim Çekçe
Evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Evropské kulturní a duchovní dějiny…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Filosofie v kontextu humanitních věd…dille öğrenim Çekçe
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice…dille öğrenim Çekçe
Finanční a pojistná matematika…dille öğrenim Çekçe
Finská filologie…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie…dille öğrenim Çekçe
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie…dille öğrenim Çekçe
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů…dille öğrenim Çekçe
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí…dille öğrenim Çekçe
Fyzika povrchů a plazmatu…dille öğrenim Çekçe
Fyziologie živočichů…dille öğrenim Çekçe
Genderová studia…dille öğrenim Çekçe
Genetika, molekulární biologie a virologie…dille öğrenim Çekçe
Geobiologie…dille öğrenim Çekçe
Geofyzika…dille öğrenim Çekçe
Geofyzika a fyzika planet…dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země…dille öğrenim Çekçe
Geologie…dille öğrenim Çekçe
Germánská a severoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Globální migrační a rozvojová studia…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika a židovská studia…dille öğrenim Çekçe
Hispanistika…dille öğrenim Çekçe
Historická sociologie…dille öğrenim Çekçe
Historie - české dějiny v evropském kontextu…dille öğrenim Çekçe
Historie - hospodářské a sociální dějiny…dille öğrenim Çekçe
Historie - obecné dějiny…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Hydrologie a hydrogeologie…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky…dille öğrenim Çekçe
Imunologie…dille öğrenim Çekçe
Indologie…dille öğrenim Çekçe
Informace, média a knižní kultura…dille öğrenim Çekçe
Informační studia a knihovnictví…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Softwarové a datové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Softwarové systémy…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Teoretická informatika…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Umělá inteligence…dille öğrenim Çekçe
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her…dille öğrenim Çekçe
Intenzivní péče…dille öğrenim Çekçe
Italianistika…dille öğrenim Çekçe
Jaderná a subjaderná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Jaderná chemie…dille öğrenim Çekçe
Japonská studia…dille öğrenim Çekçe
Jihovýchodoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Judaistika…dille öğrenim Çekçe
Kartografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Klinická a toxikologická analýza…dille öğrenim Çekçe
Klínopis…dille öğrenim Çekçe
Komparatistika…dille öğrenim Çekçe
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Krajina a společnost…dille öğrenim Çekçe
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika…dille öğrenim Çekçe
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika…dille öğrenim Çekçe
Landscape and Society…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Latinská medievistika…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Logopedie…dille öğrenim Çekçe
Lusobrazilská studia…dille öğrenim Çekçe
Makromolekulární chemie…dille öğrenim Çekçe
Management tělesné výchovy a sportu…dille öğrenim Çekçe
Management vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematická analýza…dille öğrenim Çekçe
Matematická lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování ve fyzice…dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody informační bezpečnosti…dille öğrenim Çekçe
Matematické modelování ve fyzice a technice…dille öğrenim Çekçe
Matematické struktury…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro informační technologie…dille öğrenim Çekçe
Mediální studia…dille öğrenim Çekçe
Medicinální chemie…dille öğrenim Çekçe
Meteorologie a klimatologie…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Mikrobiologie…dille öğrenim Çekçe
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Německá a francouzská filozofie…dille öğrenim Çekçe
Německá a rakouská studia…dille öğrenim Çekçe
Německá a středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Nizozemský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Novořecká filologie…dille öğrenim Çekçe
Numerická a výpočtová matematika…dille öğrenim Çekçe
Nutriční specialista…dille öğrenim Çekçe
Obecná antropologie - integrální studium člověka…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Odborný pracovník v laboratorních metodách…dille öğrenim Çekçe
Optika a optoelektronika…dille öğrenim Çekçe
Orální historie - soudobé dějiny…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči…dille öğrenim Çekçe
Parazitologie…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Počítačová grafika a vývoj počítačových her…dille öğrenim Çekçe
Politická a regionální geografie…dille öğrenim Çekçe
Politické teorie…dille öğrenim Çekçe
Politické teorie a současné dějiny…dille öğrenim Çekçe
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie…dille öğrenim Çekçe
Pravěká a raně středověká archeologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - němčina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - ruština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - španělština…dille öğrenim Çekçe
Protistologie…dille öğrenim Çekçe
Řecká a latinská studia…dille öğrenim Çekçe
Řecká antická filologie…dille öğrenim Çekçe
Regionální a politická geografie…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Reprodukční a vývojová biologie…dille öğrenim Çekçe
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Ruská a východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Skandinavistika…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální a kulturní ekologie…dille öğrenim Çekçe
Sociální epidemiologie…dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Softwarové a datové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Softwarové systémy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Srovnávací jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Starořečtina…dille öğrenim Çekçe
Strategická komunikace…dille öğrenim Çekçe
Středoevropská komparativní studia…dille öğrenim Çekçe
Středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Studia nových médií…dille öğrenim Çekçe
Studia občanské společnosti…dille öğrenim Çekçe
Studia občanského sektoru…dille öğrenim Çekçe
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
TEMA - evropské společnosti: identita a vývoj…dille öğrenim Çekçe
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývoj…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teologie - spiritualita - etika…dille öğrenim Çekçe
Teologie křesťanských tradic - ekumenika…dille öğrenim Çekçe
Teoretická a evoluční biologie…dille öğrenim Çekçe
Teoretická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Teoretická informatika…dille öğrenim Çekçe
Teoreticko-výzkumná psychologie…dille öğrenim Çekçe
Teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Tibetanistika…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - němčina…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - ruština…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - španělština…dille öğrenim Çekçe
Transatlantická studia…dille öğrenim Çekçe
Turkologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství češtiny jako cizího jazyka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství deskriptivní geometrie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geografie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství historie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hry na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství, etiky a filozofie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství ruského jazyka pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství sborového zpěvu…dille öğrenim Çekçe
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy…dille öğrenim Çekçe
Umělá inteligence…dille öğrenim Çekçe
Veřejná a sociální politika…dille öğrenim Çekçe
Veřejná správa a spisová služba…dille öğrenim Çekçe
Vojenská tělovýchova…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Výživa dospělých a dětí…dille öğrenim Çekçe
Západoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Židovská studia…dille öğrenim Çekçe
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa…dille öğrenim Almanca
Deutsche und französische Philosophie…dille öğrenim Almanca
Deutsche und französische Philosophie in Europa…dille öğrenim Almanca
Deutsche und mitteleuropäische Studien…dille öğrenim Almanca
Analitik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Biyokimya…dille öğrenim İngilizce
Botanik…dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya…dille öğrenim İngilizce
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim İngilizce
Zooloji…dille öğrenim İngilizce
Addictology…dille öğrenim İngilizce
Ancient Egypt and the Near East…dille öğrenim İngilizce
Anglophone Literatures and Cultures…dille öğrenim İngilizce
Animal Physiology…dille öğrenim İngilizce
Anthropology and Human Genetics…dille öğrenim İngilizce
Applied Geology…dille öğrenim İngilizce
Applied Physiotherapy…dille öğrenim İngilizce
Applied Sport Science…dille öğrenim İngilizce
Artificial Intelligence…dille öğrenim İngilizce
Arts in Sports Ethics and Integrity…dille öğrenim İngilizce
Astronomy and Astrophysics…dille öğrenim İngilizce
Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology…dille öğrenim İngilizce
Balkan, Eurasian and Central European Studies…dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics…dille öğrenim İngilizce
Biophysical Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Biophysics and Chemical Physics…dille öğrenim İngilizce
Cell Biology…dille öğrenim İngilizce
Cellular and Developmental Biology…dille öğrenim İngilizce
Central European Comparative Studies…dille öğrenim İngilizce
Chemistry and Physics of Special Materials…dille öğrenim İngilizce
Civil Sector Studies…dille öğrenim İngilizce
Clinical and Toxicological Analysis…dille öğrenim İngilizce
Computational Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Computational Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Computer Graphics and Game Development…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Artificial Intelligence…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Discrete Models and Algorithms…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Software and Data Engineering…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Software Systems…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Theoretical Computer Science…dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Visual Computing and Game Development…dille öğrenim İngilizce
Corporate Strategy and Finance in Europe…dille öğrenim İngilizce
Demography…dille öğrenim İngilizce
Diaconia and Christian Social Practice…dille öğrenim İngilizce
Discrete Models and Algorithms…dille öğrenim İngilizce
Ecology…dille öğrenim İngilizce
English Language and Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Environmental Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Environmental Protection…dille öğrenim İngilizce
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme…dille öğrenim İngilizce
European Studies…dille öğrenim İngilizce
Experimental Plant Biology…dille öğrenim İngilizce
Finance and Data Analytics…dille öğrenim İngilizce
Financial and Insurance Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Gender Studies…dille öğrenim İngilizce
General Anthropology…dille öğrenim İngilizce
Genetics, Molecular Biology and Virology…dille öğrenim İngilizce
Genetics, Molekular Biology and Virology…dille öğrenim İngilizce
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing…dille öğrenim İngilizce
Geology…dille öğrenim İngilizce
Geophysics…dille öğrenim İngilizce
Geophysics and Planetary Science…dille öğrenim İngilizce
Geopolitical Studies…dille öğrenim İngilizce
German and Central European Studies…dille öğrenim İngilizce
Global Migration and Development Studies…dille öğrenim İngilizce
Hebrew and Jewish Studies…dille öğrenim İngilizce
Historical Sociology…dille öğrenim İngilizce
History - General History…dille öğrenim İngilizce
Hydrology and hydrogeology…dille öğrenim İngilizce
Immunology…dille öğrenim İngilizce
International Economic and Political Studies…dille öğrenim İngilizce
International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies…dille öğrenim İngilizce
International Masters in Economy, State and Society…dille öğrenim İngilizce
International Security Studies…dille öğrenim İngilizce
Journalism, Media and Globalisation…dille öğrenim İngilizce
Landscape and Society…dille öğrenim İngilizce
Logic…dille öğrenim İngilizce
Macromolecular Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Management and Supervision in Social and Health Care Organizations…dille öğrenim İngilizce
Master in Area Studies…dille öğrenim İngilizce
Master in Economic Research…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Analysis…dille öğrenim İngilizce
Mathematical and Computational Modelling in Physics…dille öğrenim İngilizce
Mathematical and Computer Modelling in Physics…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Methods of Information Security…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Modelling in Physics and Technology…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Structures…dille öğrenim İngilizce
Mathematics for Information Technologies…dille öğrenim İngilizce
Media and Area studies…dille öğrenim İngilizce
Medicinal Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Meteorology and Climatology…dille öğrenim İngilizce
Microbiology…dille öğrenim İngilizce
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures…dille öğrenim İngilizce
Nuclear and Subnuclear Physics…dille öğrenim İngilizce
Numerical and Computational Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Optics and Optoelectronics…dille öğrenim İngilizce
Oral History - Comtemporary History…dille öğrenim İngilizce
Oral History - Contemporary History…dille öğrenim İngilizce
Parasitology…dille öğrenim İngilizce
Parasitology and Infection Biology…dille öğrenim İngilizce
Particle and Nuclear Physics…dille öğrenim İngilizce
Pharmaceutical Sciences…dille öğrenim İngilizce
Physical Education and Sport…dille öğrenim İngilizce
Physical Geography and Geoecology…dille öğrenim İngilizce
Physics of Condensed Matter and Materials…dille öğrenim İngilizce
Physics of Surfaces and Ionized Media…dille öğrenim İngilizce
Plant Anatomy and Physiology…dille öğrenim İngilizce
Political and Regional Geography…dille öğrenim İngilizce
Probability, Mathematical Statistics and Econometrics…dille öğrenim İngilizce
Probability, Mathematical Statistics and Econometry…dille öğrenim İngilizce
Protestant Theology…dille öğrenim İngilizce
Protistology…dille öğrenim İngilizce
Public and Social Policy…dille öğrenim İngilizce
Public and Social Policy Studies…dille öğrenim İngilizce
Social Geography and Regional Development…dille öğrenim İngilizce
Society, Communication and Media…dille öğrenim İngilizce
Sociology in European Context…dille öğrenim İngilizce
Sociology of Contemporary Societies…dille öğrenim İngilizce
Software and Data Engineering…dille öğrenim İngilizce
Software Systems…dille öğrenim İngilizce
Special and Inclusive Education…dille öğrenim İngilizce
Special Education…dille öğrenim İngilizce
Special Education Needs…dille öğrenim İngilizce
Sports Ethics and Integrity…dille öğrenim İngilizce
Surface and Plasma Physics…dille öğrenim İngilizce
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développement…dille öğrenim İngilizce
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développement…dille öğrenim İngilizce
Theoretical and Evolutionary Biology…dille öğrenim İngilizce
Theoretical and Research Psychology…dille öğrenim İngilizce
Theoretical Computer Science…dille öğrenim İngilizce
Theoretical Physics…dille öğrenim İngilizce
Tibetan Studies…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Computer Science…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Descriptive Geometry…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Colleges…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Physics…dille öğrenim İngilizce
Transatlantic Studies…dille öğrenim İngilizce
L´histoire - L´histoire générale…dille öğrenim Fransızca
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)…dille öğrenim Fransızca
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développement…dille öğrenim Fransızca
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développement…dille öğrenim Fransızca
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Analitik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Antropoloji …dille öğrenim Çekçe
Biyokimya …dille öğrenim Çekçe
Botanik …dille öğrenim Çekçe
Çevre Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi …dille öğrenim Çekçe
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim Çekçe
Farmasötik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya …dille öğrenim Çekçe
Klinik Psikoloji …dille öğrenim Çekçe
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Pedagoji …dille öğrenim Çekçe
Psikiyatri …dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi …dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji …dille öğrenim Çekçe
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim Çekçe
Uluslararası İlişkiler …dille öğrenim Çekçe
Zooloji …dille öğrenim Çekçe
Adiktologie …dille öğrenim Çekçe
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví …dille öğrenim Çekçe
Algebra, teorie čísel a matematická logika …dille öğrenim Çekçe
Anatomie a fyziologie rostlin …dille öğrenim Çekçe
Anatomie, histologie a embryologie …dille öğrenim Çekçe
Andragogika …dille öğrenim Çekçe
Anglická a americká literatura …dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk …dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk a literatura s didaktikou …dille öğrenim Çekçe
Anglofonní literatury a kultury …dille öğrenim Çekçe
Antropologie a genetika člověka …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná a krajinná ekologie …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná etika …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geologie …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geologie se zaměřeními …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka …dille öğrenim Çekçe
Archeologie pravěku a středověku …dille öğrenim Çekçe
Biblická teologie …dille öğrenim Çekçe
Bioanalytická chemie …dille öğrenim Çekçe
Bioanalytické metody …dille öğrenim Çekçe
Biochemie a patobiochemie …dille öğrenim Çekçe
Bioetika …dille öğrenim Çekçe
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika …dille öğrenim Çekçe
Biologie a patologie buňky …dille öğrenim Çekçe
Biomechanika …dille öğrenim Çekçe
Biomedicínská informatika …dille öğrenim Çekçe
Bioorganická chemie …dille öğrenim Çekçe
Blízkovýchodní studia …dille öğrenim Çekçe
Částicová a jaderná fyzika …dille öğrenim Çekçe
České a československé dějiny …dille öğrenim Çekçe
České dějiny …dille öğrenim Çekçe
Český jazyk …dille öğrenim Çekçe
Chirurgie …dille öğrenim Çekçe
Církevní a obecné dějiny …dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultury Asie …dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky …dille öğrenim Çekçe
Dějiny antické civilizace …dille öğrenim Çekçe
Dějiny antického starověku …dille öğrenim Çekçe
Dějiny české literatury a teorie literatury …dille öğrenim Çekçe
Dějiny křesťanského umění …dille öğrenim Çekçe
Dějiny lékařství …dille öğrenim Çekçe
Dějiny výtvarného umění …dille öğrenim Çekçe
Demografie …dille öğrenim Çekçe
Dermatovenerologie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika českého jazyka …dille öğrenim Çekçe
Didaktika chemie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika dějepisu …dille öğrenim Çekçe
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky …dille öğrenim Çekçe
Didaktika geografie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika konkrétního jazyka …dille öğrenim Çekçe
Didaktika matematiky …dille öğrenim Çekçe
Didaktika výtvarné výchovy …dille öğrenim Çekçe
Diskrétní modely a algoritmy …dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda …dille öğrenim Çekçe
Egyptologie …dille öğrenim Çekçe
Ekonomie a Ekonometrie …dille öğrenim Çekçe
Environmentální studia …dille öğrenim Çekçe
Environmentální vědy …dille öğrenim Çekçe
Estetika …dille öğrenim Çekçe
Etnologie …dille öğrenim Çekçe
Etnologie a kulturní antropologie …dille öğrenim Çekçe
Evropské právo …dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie rostlin …dille öğrenim Çekçe
Experimentální chirurgie …dille öğrenim Çekçe
Farmaceutická analýza …dille öğrenim Çekçe
Farmaceutická technologie …dille öğrenim Çekçe
Farmakognosie …dille öğrenim Çekçe
Farmakognosie a nutraceutika …dille öğrenim Çekçe
Farmakognozie a toxikologie přírodních látek …dille öğrenim Çekçe
Farmakologie a toxikologie …dille öğrenim Çekçe
Filmová věda …dille öğrenim Çekçe
Filozofie a dějiny přírodních věd …dille öğrenim Çekçe
Filozofie náboženství …dille öğrenim Çekçe
Filozofie výchovy a vzdělávání …dille öğrenim Çekçe
Finanční právo a finanční věda …dille öğrenim Çekçe
Fonetika …dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie …dille öğrenim Çekçe
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie …dille öğrenim Çekçe
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum …dille öğrenim Çekçe
Fyzika nanostruktur …dille öğrenim Çekçe
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů …dille öğrenim Çekçe
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí …dille öğrenim Çekçe
Fyzika povrchů a rozhraní …dille öğrenim Çekçe
Fyzika Země a planet …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a patofyziologie člověka …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a patologická fyziologie …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie živočichů …dille öğrenim Çekçe
Geofyzika …dille öğrenim Çekçe
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země …dille öğrenim Çekçe
Geologie …dille öğrenim Çekçe
Geologie se zaměřeními …dille öğrenim Çekçe
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury …dille öğrenim Çekçe
Geometrie, topologie, a globální analýza …dille öğrenim Çekçe
Germanoslavistika …dille öğrenim Çekçe
Germánské a severské jazyky a literatury …dille öğrenim Çekçe
Germánské jazyky …dille öğrenim Çekçe
Germánské jazyky a literatury …dille öğrenim Çekçe
Germánské literatury …dille öğrenim Çekçe
Gerontologie …dille öğrenim Çekçe
Gynekologie a porodnictví …dille öğrenim Çekçe
Historická a systematická teologie …dille öğrenim Çekçe
Historická sociologie …dille öğrenim Çekçe
Historická teologie a teologie náboženství …dille öğrenim Çekçe
Historie - obecné dějiny …dille öğrenim Çekçe
Historie ve veřejném prostoru …dille öğrenim Çekçe
Hudební teorie a pedagogika …dille öğrenim Çekçe
Hudební věda …dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie …dille öğrenim Çekçe
Hygiena a preventivní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Hygiena, preventivní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie …dille öğrenim Çekçe
Iberoamerikanistika …dille öğrenim Çekçe
Imunologie …dille öğrenim Çekçe
Informační věda …dille öğrenim Çekçe
Informatika - Softwarové systémy …dille öğrenim Çekçe
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace …dille öğrenim Çekçe
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry …dille öğrenim Çekçe
Integrální studium člověka - Obecná antropologie …dille öğrenim Çekçe
Jaderná fyzika …dille öğrenim Çekçe
Jazyky zemí Asie a Afriky …dille öğrenim Çekçe
Judaistika …dille öğrenim Çekçe
Kardiovaskulární vědy …dille öğrenim Çekçe
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země …dille öğrenim Çekçe
Katolická teologie …dille öğrenim Çekçe
Kinantropologie …dille öğrenim Çekçe
Kineziologie a rehabilitace …dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie …dille öğrenim Çekçe
Klasická filologie …dille öğrenim Çekçe
Klinická a sociální farmacie …dille öğrenim Çekçe
Klinická biochemie …dille öğrenim Çekçe
Klinická farmacie …dille öğrenim Çekçe
Klinická onkologie a radioterapie …dille öğrenim Çekçe
Klinická psychologie a psychologie zdraví …dille öğrenim Çekçe
Korpusová a teoretická lingvistika …dille öğrenim Çekçe
Kulturologie …dille öğrenim Çekçe
Kvantová optika a optoelektronika …dille öğrenim Çekçe
Latinská medievistika a novolatinská studia …dille öğrenim Çekçe
Lékařská biofyzika …dille öğrenim Çekçe
Lékařská biologie a genetika …dille öğrenim Çekçe
Lékařská chemie a biochemie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská farmakologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská imunologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská mikrobiologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská psychologie a psychopatologie …dille öğrenim Çekçe
Logika …dille öğrenim Çekçe
Makromolekulární chemie …dille öğrenim Çekçe
Matematická analýza …dille öğrenim Çekçe
Matematická lingvistika …dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování …dille öğrenim Çekçe
Mediální a komunikační studia …dille öğrenim Çekçe
Mediální studia …dille öğrenim Çekçe
Meteorologie a klimatologie …dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní právo …dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu …dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia …dille öğrenim Çekçe
Mikrobiologie …dille öğrenim Çekçe
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur …dille öğrenim Çekçe
Moderní dějiny …dille öğrenim Çekçe
Moderní hospodářské a sociální dějiny …dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie …dille öğrenim Çekçe
Německá a francouzská filozofie …dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura s didaktikou …dille öğrenim Çekçe
Neurologie …dille öğrenim Çekçe
Neurologie a psychiatrie …dille öğrenim Çekçe
Neurovědy …dille öğrenim Çekçe
Numerická a výpočtová matematika …dille öğrenim Çekçe
Nutriční a metabolické vědy …dille öğrenim Çekçe
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) …dille öğrenim Çekçe
Obchodní právo …dille öğrenim Çekçe
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) …dille öğrenim Çekçe
Obecná antropologie …dille öğrenim Çekçe
Obecná geografie …dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika …dille öğrenim Çekçe
Obecná psychologie …dille öğrenim Çekçe
Obecné otázky geografie …dille öğrenim Çekçe
Obecné otázky matematiky a informatiky …dille öğrenim Çekçe
Oční lékařství …dille öğrenim Çekçe
Onkologie …dille öğrenim Çekçe
Ortopedie …dille öğrenim Çekçe
Parazitologie …dille öğrenim Çekçe
Patobiochemie a xenobiochemie …dille öğrenim Çekçe
Patologie …dille öğrenim Çekçe
Pedagogická a školní psychologie …dille öğrenim Çekçe
Pedagogická psychologie …dille öğrenim Çekçe
Pediatrie …dille öğrenim Çekçe
Počítačová grafika a analýza obrazu …dille öğrenim Çekçe
Pomocné vědy historické …dille öğrenim Çekçe
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení …dille öğrenim Çekçe
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika …dille öğrenim Çekçe
Pravděpodobnost a matematická statistika …dille öğrenim Çekçe
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika …dille öğrenim Çekçe
Pravěká a středověká archeologie …dille öğrenim Çekçe
Právní dějiny a římské právo …dille öğrenim Çekçe
Právo životního prostředí …dille öğrenim Çekçe
Preventivní medicína …dille öğrenim Çekçe
Preventivní medicína a epidemiologie …dille öğrenim Çekçe
Psychologie práce a organizace …dille öğrenim Çekçe
Radiologie …dille öğrenim Çekçe
Regionální a politická geografie …dille öğrenim Çekçe
Religionistika …dille öğrenim Çekçe
Románské jazyky …dille öğrenim Çekçe
Románské literatury …dille öğrenim Çekçe
Sémiotika a filozofie komunikace …dille öğrenim Çekçe
Slovanské filologie …dille öğrenim Çekçe
Slovanské literatury …dille öğrenim Çekçe
Sociální ekologie …dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a regionální rozvoj …dille öğrenim Çekçe
Sociální lékařství …dille öğrenim Çekçe
Sociální práce …dille öğrenim Çekçe
Sociální psychologie …dille öğrenim Çekçe
Sociální psychologie a psychologie práce …dille öğrenim Çekçe
Softwarové systémy …dille öğrenim Çekçe
Soudobé evropské dějiny …dille öğrenim Çekçe
Soudobé evropské kulturní dějiny …dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika …dille öğrenim Çekçe
Správní právo a správní věda …dille öğrenim Çekçe
Stomatologie …dille öğrenim Çekçe
Studia dlouhověkosti …dille öğrenim Çekçe
Studia občanského sektoru …dille öğrenim Çekçe
Subjaderná fyzika …dille öğrenim Çekçe
Systematická a praktická teologie …dille öğrenim Çekçe
Teoretická a evoluční biologie …dille öğrenim Çekçe
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika …dille öğrenim Çekçe
Teoretická informatika …dille öğrenim Çekçe
Teoretická informatika a umělá inteligence …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Evropské právo …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Občanské právo …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Obchodní právo …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda …dille öğrenim Çekçe
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky …dille öğrenim Çekçe
Teorie, filozofie a sociologie práva …dille öğrenim Çekçe
Toxikologie přírodních látek …dille öğrenim Çekçe
Translatologie …dille öğrenim Çekçe
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika …dille öğrenim Çekçe
Učitelství - Didaktika dějepisu …dille öğrenim Çekçe
Ústavní právo a státověda …dille öğrenim Çekçe
Vědecko-technické výpočty …dille öğrenim Çekçe
Veřejná a sociální politika …dille öğrenim Çekçe
Veřejné zdravotnictví …dille öğrenim Çekçe
Vnitřní nemoci …dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova …dille öğrenim Çekçe
Vývojová a buněčná biologie …dille öğrenim Çekçe
Vývojová biologie …dille öğrenim Çekçe
Vzdělávání v biologii …dille öğrenim Çekçe
Vzdělávání v chemii …dille öğrenim Çekçe
Xenobiochemie a patobiochemie …dille öğrenim Çekçe
Židovská studia …dille öğrenim Çekçe
Zobrazovací metody v lékařství …dille öğrenim Çekçe
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Almanca
Bibelwissenschaft …dille öğrenim Almanca
Deutsch und Slawistik …dille öğrenim Almanca
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik …dille öğrenim Almanca
Deutsche und französische Philosophie …dille öğrenim Almanca
Europäische Kulturzeitgeschichte …dille öğrenim Almanca
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen …dille öğrenim Almanca
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie …dille öğrenim Almanca
Historische und Systematische Theologie …dille öğrenim Almanca
Hussitische Theologie …dille öğrenim Almanca
Kirchen und Allgemeine Geschichte …dille öğrenim Almanca
Moderne europäische Geschichte …dille öğrenim Almanca
Musikwissenschaft …dille öğrenim Almanca
Philosophie der Religion …dille öğrenim Almanca
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik …dille öğrenim Almanca
Sonderpädagogik …dille öğrenim Almanca
Analitik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Antropoloji …dille öğrenim İngilizce
Biyokimya …dille öğrenim İngilizce
Botanik …dille öğrenim İngilizce
Ekonomi …dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans …dille öğrenim İngilizce
Farmakognozi …dille öğrenim İngilizce
Farmasötik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Farmasötik Teknoloji …dille öğrenim İngilizce
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya …dille öğrenim İngilizce
Klasik Arkeoloji …dille öğrenim İngilizce
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Psikiyatri …dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi …dille öğrenim İngilizce
Sosyoloji …dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler …dille öğrenim İngilizce
Zooloji …dille öğrenim İngilizce
Addiction: Specialization in Health Care …dille öğrenim İngilizce
Addictology …dille öğrenim İngilizce
Administrative Law and Administrative Science …dille öğrenim İngilizce
Aesthetics …dille öğrenim İngilizce
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic …dille öğrenim İngilizce
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic …dille öğrenim İngilizce
Anatomy, Histology and Embryology …dille öğrenim İngilizce
Ancient History …dille öğrenim İngilizce
Anglophone Literatures and Cultures …dille öğrenim İngilizce
Animal Physiology …dille öğrenim İngilizce
Anthropology and Human Genetics …dille öğrenim İngilizce
Applied Ethics …dille öğrenim İngilizce
Applied Geology …dille öğrenim İngilizce
Applied Linguistics for Language Teaching …dille öğrenim İngilizce
Archaeology of Prehistory and Middle Ages …dille öğrenim İngilizce
Area Studies …dille öğrenim İngilizce
Art Education …dille öğrenim İngilizce
Asian History and Culture …dille öğrenim İngilizce
Atmospheric physics, meteorology and climatology …dille öğrenim İngilizce
Auxiliary Historical Sciences …dille öğrenim İngilizce
Biblical studies …dille öğrenim İngilizce
Biblical Theology …dille öğrenim İngilizce
Bioanalytical Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Bioanalytical methods …dille öğrenim İngilizce
Biochemistry and Pathobiochemistry …dille öğrenim İngilizce
Bioethics …dille öğrenim İngilizce
Biomechanics …dille öğrenim İngilizce
Biomedical Informatics …dille öğrenim İngilizce
Bioorganic Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics …dille öğrenim İngilizce
Business Law …dille öğrenim İngilizce
Cardiovascular Science …dille öğrenim İngilizce
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing …dille öğrenim İngilizce
Cell Biology and Pathology …dille öğrenim İngilizce
Church and General History …dille öğrenim İngilizce
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) …dille öğrenim İngilizce
Civil Sector Studies …dille öğrenim İngilizce
Classical Philology …dille öğrenim İngilizce
Clinical and Health Psychology …dille öğrenim İngilizce
Clinical and Social Pharmacy …dille öğrenim İngilizce
Clinical Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Clinical Oncology and Radiotherapy …dille öğrenim İngilizce
Clinical Pharmacy …dille öğrenim İngilizce
Computational linguistics …dille öğrenim İngilizce
Computational mathematics …dille öğrenim İngilizce
Computer Graphics and Image Analysis …dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Software Systems …dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization …dille öğrenim İngilizce
Computer Science - Visual computing and computer games …dille öğrenim İngilizce
Constitutional Law and Politics …dille öğrenim İngilizce
Contemporary European Cultural History …dille öğrenim İngilizce
Contemporary European History …dille öğrenim İngilizce
Corpus and Theoretical Linguistics …dille öğrenim İngilizce
Criminal Law, Criminology and Criminalistics …dille öğrenim İngilizce
Czech and Czechoslovak History …dille öğrenim İngilizce
Czech History …dille öğrenim İngilizce
Czech Language …dille öğrenim İngilizce
Demography …dille öğrenim İngilizce
Dentistry …dille öğrenim İngilizce
Dermatology …dille öğrenim İngilizce
Dermatovenerology …dille öğrenim İngilizce
Developmental and Cell Biology …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Art Education …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Geography …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Mathematics …dille öğrenim İngilizce
Discrete Models and Algorithms …dille öğrenim İngilizce
Ecology …dille öğrenim İngilizce
Economics and Econometrics …dille öğrenim İngilizce
Education …dille öğrenim İngilizce
Educational and School Psychology …dille öğrenim İngilizce
Educational Psychology …dille öğrenim İngilizce
Egyptology …dille öğrenim İngilizce
Employment Law and Social Security Law …dille öğrenim İngilizce
English and American Literature …dille öğrenim İngilizce
English Language …dille öğrenim İngilizce
English Language and Literature in a Didactic Perspective …dille öğrenim İngilizce
Environmental Law …dille öğrenim İngilizce
Environmental Science …dille öğrenim İngilizce
Environmental Studies …dille öğrenim İngilizce
Ethnology and Cultural Anthropology …dille öğrenim İngilizce
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) …dille öğrenim İngilizce
European Law …dille öğrenim İngilizce
Experimental Plant Biology …dille öğrenim İngilizce
Experimental Surgery …dille öğrenim İngilizce
Film Studies …dille öğrenim İngilizce
Financial Law and Financial Science …dille öğrenim İngilizce
Financial Law and Politics …dille öğrenim İngilizce
General and Comparative Literature …dille öğrenim İngilizce
General Anthropology …dille öğrenim İngilizce
General Antropology …dille öğrenim İngilizce
General Geography …dille öğrenim İngilizce
General Issues in Geography …dille öğrenim İngilizce
General Linguistics …dille öğrenim İngilizce
General Questions of Mathematics and Computer Science …dille öğrenim İngilizce
General Questions of Mathematics and Information Science …dille öğrenim İngilizce
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing …dille öğrenim İngilizce
Geology …dille öğrenim İngilizce
Geometry, topology, and global analysis …dille öğrenim İngilizce
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures …dille öğrenim İngilizce
Geophysics …dille öğrenim İngilizce
Germanic and Nordic Languages and Literatures …dille öğrenim İngilizce
Gerontology …dille öğrenim İngilizce
Gynaecology and Obstetrics …dille öğrenim İngilizce
Historical and Systematic Theology …dille öğrenim İngilizce
Historical Sociology …dille öğrenim İngilizce
Historical Theology and Theology of Religions …dille öğrenim İngilizce
History of Ancient Civilization …dille öğrenim İngilizce
History of Christian Art …dille öğrenim İngilizce
History of Czech Literature and Literary Theory …dille öğrenim İngilizce
History of Law and Roman Law …dille öğrenim İngilizce
History of Medicine …dille öğrenim İngilizce
History of Visual Arts …dille öğrenim İngilizce
History/General History …dille öğrenim İngilizce
Human Physiology and Pathophysiology …dille öğrenim İngilizce
Hussite Theology …dille öğrenim İngilizce
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie …dille öğrenim İngilizce
Hygiene and Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Hygiene, Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology …dille öğrenim İngilizce
Ibero-American Studies …dille öğrenim İngilizce
Imaging Methods in Medicine …dille öğrenim İngilizce
Immunology …dille öğrenim İngilizce
Information Science …dille öğrenim İngilizce
Internal Medicine …dille öğrenim İngilizce
International Law …dille öğrenim İngilizce
Jewish Studies …dille öğrenim İngilizce
Katolická teologie …dille öğrenim İngilizce
Kinanthropology …dille öğrenim İngilizce
Kinesiology and Rehabilitation …dille öğrenim İngilizce
Languages of Asia and Africa …dille öğrenim İngilizce
Lékařská mikrobiologie …dille öğrenim İngilizce
Logic …dille öğrenim İngilizce
Longevity Studies …dille öğrenim İngilizce
Macromolecular chemistry …dille öğrenim İngilizce
Mathematical Analysis …dille öğrenim İngilizce
Mathematical and computer modeling …dille öğrenim İngilizce
Mathematical and Computer Modelling …dille öğrenim İngilizce
Mathematical Linguistics …dille öğrenim İngilizce
Mathematics Education …dille öğrenim İngilizce
Media and Communication Studies …dille öğrenim İngilizce
Medical Biology and Genetics …dille öğrenim İngilizce
Medical Biophysics …dille öğrenim İngilizce
Medical Chemistry and Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Medical Immunology …dille öğrenim İngilizce
Medical Microbiology …dille öğrenim İngilizce
Medical Pharmacology …dille öğrenim İngilizce
Medical Psychology and Psychopathology …dille öğrenim İngilizce
Medieval and Neo-Latin Studies …dille öğrenim İngilizce
Meteorology and Climatology …dille öğrenim İngilizce
Microbiology …dille öğrenim İngilizce
Middle Eastern Studies …dille öğrenim İngilizce
Mikrobiology …dille öğrenim İngilizce
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures …dille öğrenim İngilizce
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures …dille öğrenim İngilizce
Modern Economic and Social History …dille öğrenim İngilizce
Modern history …dille öğrenim İngilizce
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology …dille öğrenim İngilizce
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology …dille öğrenim İngilizce
Music Theory and Education …dille öğrenim İngilizce
Musical Theory and Education …dille öğrenim İngilizce
Musicology …dille öğrenim İngilizce
Neurology …dille öğrenim İngilizce
Neurology and Psychiatry …dille öğrenim İngilizce
Neurosciences …dille öğrenim İngilizce
Nuclear Physics …dille öğrenim İngilizce
Nutritional and Metabolic Sciences …dille öğrenim İngilizce
Oncology …dille öğrenim İngilizce
Ophthalmology …dille öğrenim İngilizce
Orthopaedics …dille öğrenim İngilizce
Paediatrics …dille öğrenim İngilizce
Parasitology …dille öğrenim İngilizce
Particle and Nuclear Physics …dille öğrenim İngilizce
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry …dille öğrenim İngilizce
Pathological Anatomy …dille öğrenim İngilizce
Pathology …dille öğrenim İngilizce
Pediatrics …dille öğrenim İngilizce
Pharmaceutical Analysis …dille öğrenim İngilizce
Pharmacognosy and Nutraceuticals …dille öğrenim İngilizce
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds …dille öğrenim İngilizce
Pharmacology and Toxicology …dille öğrenim İngilizce
Philosophy and History of Science …dille öğrenim İngilizce
Philosophy of Education …dille öğrenim İngilizce
Philosophy of Religion …dille öğrenim İngilizce
Phonetics …dille öğrenim İngilizce
Physical Geography and Geoecology …dille öğrenim İngilizce
Physics Education and General Problems of Physics …dille öğrenim İngilizce
Physics of Condensed Matter and Materials Research …dille öğrenim İngilizce
Physics of Nanostructures …dille öğrenim İngilizce
Physics of nanostructures and nanomaterials …dille öğrenim İngilizce
Physics of Plasma and Ionized Media …dille öğrenim İngilizce
Physics of Plasmas and Ionized Media …dille öğrenim İngilizce
Physics of Surfaces and Interfaces …dille öğrenim İngilizce
Physics of the Earth and Planets …dille öğrenim İngilizce
Physiology and Pathological Physiology …dille öğrenim İngilizce
Plant Anatomy and Physiology …dille öğrenim İngilizce
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics …dille öğrenim İngilizce
Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Preventive Medicine and Epidemiology …dille öğrenim İngilizce
Private International Law and International Trade Law …dille öğrenim İngilizce
Probability and Mathematical Statistics …dille öğrenim İngilizce
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics …dille öğrenim İngilizce
Public and Social Policy …dille öğrenim İngilizce
Public History …dille öğrenim İngilizce
Quantum Optics and Optoelectronics …dille öğrenim İngilizce
Radiology …dille öğrenim İngilizce
Regional and Political Geography …dille öğrenim İngilizce
Religious Studies …dille öğrenim İngilizce
Romance Languages …dille öğrenim İngilizce
Romance Literatures …dille öğrenim İngilizce
Scientific and Technical Calculations …dille öğrenim İngilizce
Semiotics and Philosophy of Communication …dille öğrenim İngilizce
Slavic Literature Studies …dille öğrenim İngilizce
Social Ecology …dille öğrenim İngilizce
Social Geography and Regional Development …dille öğrenim İngilizce
Social Medicine …dille öğrenim İngilizce
Social Psychology and Psychology of Work …dille öğrenim İngilizce
Social Work …dille öğrenim İngilizce
Software Systems …dille öğrenim İngilizce
Special Education …dille öğrenim İngilizce
Subnuclear Physics …dille öğrenim İngilizce
Surgery …dille öğrenim İngilizce
Systematic and Practical Theology …dille öğrenim İngilizce
Teaching - History Education …dille öğrenim İngilizce
Text and Event in Early Modern Europe …dille öğrenim İngilizce
Theatre Studies …dille öğrenim İngilizce
Theoretical and Evolutionary Biology …dille öğrenim İngilizce
Theoretical Computer Science …dille öğrenim İngilizce
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence …dille öğrenim İngilizce
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context …dille öğrenim İngilizce
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics …dille öğrenim İngilizce
Theory, Philosophy and Sociology of Law …dille öğrenim İngilizce
Toxicology of Natural Products …dille öğrenim İngilizce
Translation Studies …dille öğrenim İngilizce
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry …dille öğrenim İngilizce
Philosophies allemande et française …dille öğrenim Fransızca
Phonétique …dille öğrenim Fransızca
Sémiotique et Philosophie de la communication …dille öğrenim Fransızca
Traductologie …dille öğrenim Fransızca
Katolická teologie …dille öğrenim İtalyanca
Teologia cattolica …dille öğrenim İtalyanca
Germanoslavistika …dille öğrenim Rusça
Slavjanskije filologii …dille öğrenim Rusça
Slavjanskije litěratury …dille öğrenim Rusça

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

okul www. sitesi:
www.cuni.cz

harita

Privacy Policy