Cracow, Polonya

Akademia Ignatianum w Krakowie

okul tipi: diğer yüksek okullar
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Etyka i coaching…dille öğrenim Lehçe
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Logopedia…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną…dille öğrenim Lehçe
Resocjalizacja kreująca…dille öğrenim Lehçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Lehçe
Bezpieczeństwo publiczne…dille öğrenim Lehçe
Cyberbezpieczeństwo…dille öğrenim Lehçe
Public Relations i marketing polityczny…dille öğrenim Lehçe
Administracja i polityka publiczna…dille öğrenim Lehçe
Administration and Public Policy in the European Union…dille öğrenim İngilizce
Administracja publiczna i służby państwowe…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo internetowe…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo prasowe…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo radiowe…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo telewizyjne…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja międzykulturowa w biznesie…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych…dille öğrenim Lehçe
Redakcja tekstów anglojęzycznych…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Cyberkultura i media…dille öğrenim Lehçe
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja…dille öğrenim Lehçe
Sztuki wizualne…dille öğrenim Lehçe
Turystyka i rekreacja…dille öğrenim Lehçe
Turystyka biznesowa i kwalifikowana…dille öğrenim Lehçe
Turystyka międzynarodowa i regionalna…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej…dille öğrenim Lehçe
Infobrokering i zarządzanie informacją…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w administracji publicznej…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie w instytucjach kościelnych…dille öğrenim Lehçe

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Klinik Psikoloji…dille öğrenim Lehçe
Psychokryminologia…dille öğrenim Lehçe
Psychologia zarządzania…dille öğrenim Lehçe
Wspomaganie rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna…dille öğrenim Lehçe

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Felsefe…dille öğrenim Lehçe
Etyka i coaching…dille öğrenim Lehçe
Filozofia klasyczna i współczesna…dille öğrenim Lehçe
Pedagoji…dille öğrenim Lehçe
Logopedia z komunikacją społeczną…dille öğrenim Lehçe
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową…dille öğrenim Lehçe
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną…dille öğrenim Lehçe
Administracja i polityka publiczna…dille öğrenim Lehçe
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych…dille öğrenim Lehçe
Administracja samorządowa i rozwój lokalny…dille öğrenim Lehçe
Zarządzanie kapitałem ludzkim…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju…dille öğrenim Lehçe
Arteterapia z twórczą resocjalizacją…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo międzykulturowe…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo śledcze…dille öğrenim Lehçe
Dziennikarstwo w mediach cyfrowych…dille öğrenim Lehçe
Filologia angielska…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim…dille öğrenim Lehçe
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim…dille öğrenim Lehçe
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych…dille öğrenim Lehçe
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych…dille öğrenim Lehçe
Kulturoznawstwo…dille öğrenim Lehçe
Sztuki wizualne i cyberkultura…dille öğrenim Lehçe
Turystyka międzynarodowa…dille öğrenim Lehçe

doktora öğretimidaha fazla »
Felsefe …dille öğrenim Lehçe
Pedagoji …dille öğrenim Lehçe
Nauki o kulturze i religii …dille öğrenim Lehçe
Nauki o polityce i administracji …dille öğrenim Lehçe

fakültelerdaha fazla »
Eğitim Fakültesi
Wydział Filozoficzny

okul www. sitesi:
www.ignatianum.edu.pl

harita

YouTube

« geri - okullar
Privacy Policy