Avrupa’da üniversiteler

ülke
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Çekya  
okul statüsü  
Prag, Çekya

Univerzita Karlova v Praze

okul tipi: university type
statü: devlet

1. derece lisans öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Finans Matematiği…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Gazetecilik…dille öğrenim Çekçe
Kimya…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Adiktologie…dille öğrenim Çekçe
Andragogika a personální řízení…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Angličtina pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archeologie pravěku a středověku…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Biochemistry…dille öğrenim Çekçe
Bioinformatika…dille öğrenim Çekçe
Biologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Chemie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Chemie v přírodních vědách…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Dánská studia…dille öğrenim Çekçe
Dějepis se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura východního Středomoří…dille öğrenim Çekçe
Dějiny antické civilizace…dille öğrenim Çekçe
Dějiny evropské kultury…dille öğrenim Çekçe
Dějiny křesťanského umění…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Demografie s ekonomií…dille öğrenim Çekçe
Demografie se sociální geografií…dille öğrenim Çekçe
Demografie se sociologií…dille öğrenim Çekçe
Dentální hygienistka…dille öğrenim Çekçe
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ekologická a evoluční biologie…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Etnologie se specializací indonesistika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie se specializací vietnamistika…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Finská studia…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Francouzština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Fyzika zaměřená na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geografie a kartografie…dille öğrenim Çekçe
Geografie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geologie…dille öğrenim Çekçe
Geologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Geology…dille öğrenim Çekçe
Geotechnologie…dille öğrenim Çekçe
Geotechnology…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hispanistika…dille öğrenim Çekçe
Historická hudební praxe…dille öğrenim Çekçe
Historie - evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Hospodaření s přírodními zdroji…dille öğrenim Çekçe
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s filozofií…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerická kultura…dille öğrenim Çekçe
Indologie…dille öğrenim Çekçe
Indonesistika…dille öğrenim Çekçe
Informační studia a knihovnictví…dille öğrenim Çekçe
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Informatika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Íránistika…dille öğrenim Çekçe
Italianistika…dille öğrenim Çekçe
Japonská studia…dille öğrenim Çekçe
Jihovýchodoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Judaistika…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Klinická a toxikologická analýza…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Kulturologie…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Management of Natural Resources…dille öğrenim Çekçe
Management tělesné výchovy a sportu…dille öğrenim Çekçe
Marketingová komunikace a public relations…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody informační bezpečnosti…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro informační technologie…dille öğrenim Çekçe
Matematika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematika zaměřená na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Mediální studia…dille öğrenim Çekçe
Medicinální chemie…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčina…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština…dille öğrenim Çekçe
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělština…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Molekulární biologie a biochemie organismů…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Němčina pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Nizozemský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Norská studia…dille öğrenim Çekçe
Novořecká filologie…dille öğrenim Çekçe
Novořečtina…dille öğrenim Çekçe
Nutriční terapeut…dille öğrenim Çekçe
Obecná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Obecná informatika…dille öğrenim Çekçe
Obecná jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Obecná matematika…dille öğrenim Çekçe
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Ortotik - protetik…dille öğrenim Çekçe
Ortotik-protetik…dille öğrenim Çekçe
Pastorační a sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Politologie a mezinárodní vztahy…dille öğrenim Çekçe
Politologie a veřejná politika…dille öğrenim Çekçe
Porodní asistentka…dille öğrenim Çekçe
Portugalistika…dille öğrenim Çekçe
Praktická geobiologie…dille öğrenim Çekçe
Pravěká a raně středověká archeologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Programování…dille öğrenim Çekçe
Programování a softwarové systémy…dille öğrenim Çekçe
Psychologie a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Řecká antická filologie…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Ruština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství chrámové hudby…dille öğrenim Çekçe
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Školský management…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociologicko-ekonomická studia…dille öğrenim Çekçe
Sociologie a sociální antropologie…dille öğrenim Çekçe
Sociologie a sociální politika…dille öğrenim Çekçe
Softwarové a datové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Soudobé dějiny…dille öğrenim Çekçe
Španělština pro mezikulturní komunikaci…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Správa počítačových systémů…dille öğrenim Çekçe
Srovnávací jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Starořečtina…dille öğrenim Çekçe
Středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Studium humanitní vzdělanosti…dille öğrenim Çekçe
Švédská studia…dille öğrenim Çekçe
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teologie křesťanských tradic…dille öğrenim Çekçe
Teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Tibetanistika…dille öğrenim Çekçe
Turkologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro mateřské školy…dille öğrenim Çekçe
Veřejná správa a spisová služba…dille öğrenim Çekçe
Veřejné zdravotnictví…dille öğrenim Çekçe
Vojenská tělovýchova…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra…dille öğrenim Çekçe
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Vychovatelství…dille öğrenim Çekçe
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Zdravotní laborant…dille öğrenim Çekçe
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien…dille öğrenim Almanca
Biyokimya…dille öğrenim İngilizce
Biyoloji…dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim İngilizce
Finans Matematiği…dille öğrenim İngilizce
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Kimya…dille öğrenim İngilizce
Applied Physics…dille öğrenim İngilizce
Bioinformatics…dille öğrenim İngilizce
Chemistry Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Choir Conducting Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Demography and Economics…dille öğrenim İngilizce
Demography and Social Geography…dille öğrenim İngilizce
Demography and Sociology…dille öğrenim İngilizce
Early Music Performance Practice…dille öğrenim İngilizce
Ecological and Evolutionary Biology…dille öğrenim İngilizce
English Language Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Environmental Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Environmental Protection…dille öğrenim İngilizce
General Computer Science…dille öğrenim İngilizce
General Mathematics…dille öğrenim İngilizce
General Physics…dille öğrenim İngilizce
Geology…dille öğrenim İngilizce
Geotechnology…dille öğrenim İngilizce
Liberal Arts and Humanities…dille öğrenim İngilizce
Management of Natural Resources…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Methods of Information Security…dille öğrenim İngilizce
Mathematics for Information Technologies…dille öğrenim İngilizce
Mathematics Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Medicinal Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms…dille öğrenim İngilizce
Music Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Musical Instrument Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Physical Education and Sport…dille öğrenim İngilizce
Physics Directed Towards Education…dille öğrenim İngilizce
Programming and Software Systems…dille öğrenim İngilizce
Russian Language Oriented at Education…dille öğrenim İngilizce
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice…dille öğrenim İngilizce
Software and Data Engineering…dille öğrenim İngilizce

2. derece mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Analitik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Biyokimya…dille öğrenim Çekçe
Botanik…dille öğrenim Çekçe
Çevre Bilimleri…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi…dille öğrenim Çekçe
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya…dille öğrenim Çekçe
Fizyoterapi…dille öğrenim Çekçe
Gazetecilik…dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim Çekçe
Zooloji…dille öğrenim Çekçe
Adiktologie…dille öğrenim Çekçe
Americká studia…dille öğrenim Çekçe
Anatomie a fyziologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Andragogika a personální řízení…dille öğrenim Çekçe
Anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Anglofonní literatury a kultury…dille öğrenim Çekçe
Antropologie a genetika člověka…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná etika…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geologie…dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
Applied Geology…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archeologie pravěku a středověku…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Astronomie a astrofyzika…dille öğrenim Çekçe
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Bezpečnostní studia…dille öğrenim Çekçe
Biochemistry…dille öğrenim Çekçe
Biofyzika a chemická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Biofyzikální chemie…dille öğrenim Çekçe
Buněčná a vývojová biologie…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Chemie životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny antické civilizace…dille öğrenim Çekçe
Dějiny evropské kultury…dille öğrenim Çekçe
Dějiny křesťanského umění…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Demografie…dille öğrenim Çekçe
Diskrétní modely a algoritmy…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Egyptologie…dille öğrenim Çekçe
Elektronická kultura a sémiotika…dille öğrenim Çekçe
Ergoterapie…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Evropská studia…dille öğrenim Çekçe
Evropské kulturní a duchovní dějiny…dille öğrenim Çekçe
Experimentální biologie rostlin…dille öğrenim Çekçe
Filmová studia…dille öğrenim Çekçe
Finanční a pojistná matematika…dille öğrenim Çekçe
Finská filologie…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzská filologie…dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie…dille öğrenim Çekçe
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů…dille öğrenim Çekçe
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí…dille öğrenim Çekçe
Fyziologie živočichů…dille öğrenim Çekçe
Genderová studia…dille öğrenim Çekçe
Genetika, molekulární biologie a virologie…dille öğrenim Çekçe
Geobiologie…dille öğrenim Çekçe
Geofyzika…dille öğrenim Çekçe
Geologie…dille öğrenim Çekçe
Geology…dille öğrenim Çekçe
Globální migrační a rozvojová studia…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hispanistika…dille öğrenim Çekçe
Historická sociologie…dille öğrenim Çekçe
Historie - české dějiny v evropském kontextu…dille öğrenim Çekçe
Historie - hospodářské a sociální dějiny…dille öğrenim Çekçe
Historie - obecné dějiny…dille öğrenim Çekçe
History - General History…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky…dille öğrenim Çekçe
Imunologie…dille öğrenim Çekçe
Indologie…dille öğrenim Çekçe
Informační studia a knihovnictví…dille öğrenim Çekçe
Intenzivní péče…dille öğrenim Çekçe
Italianistika…dille öğrenim Çekçe
Jaderná a subjaderná fyzika…dille öğrenim Çekçe
Jaderná chemie…dille öğrenim Çekçe
Japonská studia…dille öğrenim Çekçe
Jihovýchodoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Judaistika…dille öğrenim Çekçe
Kartografie a geoinformatika…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Klinická a toxikologická analýza…dille öğrenim Çekçe
Klínopis…dille öğrenim Çekçe
Komparatistika…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika…dille öğrenim Çekçe
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Latinská medievistika…dille öğrenim Çekçe
Latinský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Lusobrazilská studia…dille öğrenim Çekçe
Makromolekulární chemie…dille öğrenim Çekçe
Management tělesné výchovy a sportu…dille öğrenim Çekçe
Management vzdělávání…dille öğrenim Çekçe
Matematická analýza…dille öğrenim Çekçe
Matematická lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování ve fyzice…dille öğrenim Çekçe
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice…dille öğrenim Çekçe
Matematické metody informační bezpečnosti…dille öğrenim Çekçe
Matematické modelování ve fyzice a technice…dille öğrenim Çekçe
Matematické struktury…dille öğrenim Çekçe
Matematika pro informační technologie…dille öğrenim Çekçe
Mediální studia…dille öğrenim Çekçe
Medicinální chemie…dille öğrenim Çekçe
Meteorologie a klimatologie…dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia…dille öğrenim Çekçe
Mikrobiologie…dille öğrenim Çekçe
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Německá a francouzská filozofie…dille öğrenim Çekçe
Německá a rakouská studia…dille öğrenim Çekçe
Německá a středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Německý jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Nizozemský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Novořecká filologie…dille öğrenim Çekçe
Numerická a výpočtová matematika…dille öğrenim Çekçe
Nutriční specialista…dille öğrenim Çekçe
Obecná antropologie - integrální studium člověka…dille öğrenim Çekçe
Obecná lingvistika…dille öğrenim Çekçe
Ochrana životního prostředí…dille öğrenim Çekçe
Odborný pracovník v laboratorních metodách…dille öğrenim Çekçe
Optika a optoelektronika…dille öğrenim Çekçe
Oral History - Contemporary History…dille öğrenim Çekçe
Orální historie - soudobé dějiny…dille öğrenim Çekçe
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči…dille öğrenim Çekçe
Parazitologie…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)…dille öğrenim Çekçe
Počítačová grafika a vývoj počítačových her…dille öğrenim Çekçe
Politické teorie…dille öğrenim Çekçe
Politické teorie a současné dějiny…dille öğrenim Çekçe
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie…dille öğrenim Çekçe
Pravěká a raně středověká archeologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - němčina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - ruština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství: čeština - španělština…dille öğrenim Çekçe
Protistologie…dille öğrenim Çekçe
Řecká antická filologie…dille öğrenim Çekçe
Regionální a politická geografie…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Ruská a východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Ruský jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Skandinavistika…dille öğrenim Çekçe
Sociální a charitativní práce…dille öğrenim Çekçe
Sociální a kulturní ekologie…dille öğrenim Çekçe
Sociální epidemiologie…dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a regionální rozvoj…dille öğrenim Çekçe
Sociální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Sociétés européennes: identité et développment…dille öğrenim Çekçe
Softwarové a datové inženýrství…dille öğrenim Çekçe
Softwarové systémy…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Srovnávací jazykověda…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Starořečtina…dille öğrenim Çekçe
Středoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Studia nových médií…dille öğrenim Çekçe
Studia občanského sektoru…dille öğrenim Çekçe
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport…dille öğrenim Çekçe
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami…dille öğrenim Çekçe
TEMA - evropské společnosti: identita a vývoj…dille öğrenim Çekçe
Teologické nauky…dille öğrenim Çekçe
Teologie - spiritualita - etika…dille öğrenim Çekçe
Teologie křesťanských tradic - ekumenika…dille öğrenim Çekçe
Teoretická a evoluční biologie…dille öğrenim Çekçe
Teoretická fyzika…dille öğrenim Çekçe
Teoretická informatika…dille öğrenim Çekçe
Tibetanistika…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - němčina…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - ruština…dille öğrenim Çekçe
Tlumočnictví: čeština - španělština…dille öğrenim Çekçe
Transatlantická studia…dille öğrenim Çekçe
Turkologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství biologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství češtiny jako cizího jazyka…dille öğrenim Çekçe
Učitelství chemie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství deskriptivní geometrie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geografie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství geologie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství, etiky a filozofie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Umělá inteligence…dille öğrenim Çekçe
Veřejná a sociální politika…dille öğrenim Çekçe
Vojenská tělovýchova…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Západoevropská studia…dille öğrenim Çekçe
Židovská studia…dille öğrenim Çekçe
Deutsche und französische Philosophie…dille öğrenim Almanca
Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie)…dille öğrenim Almanca
Deutsche und mitteleuropäische Studien…dille öğrenim Almanca
Analitik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Biyokimya…dille öğrenim İngilizce
Botanik…dille öğrenim İngilizce
Ekonomi ve Finans…dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya…dille öğrenim İngilizce
Fizyoterapi…dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya…dille öğrenim İngilizce
Uluslararası İlişkiler…dille öğrenim İngilizce
Zooloji…dille öğrenim İngilizce
Addictology…dille öğrenim İngilizce
Anglophone Literatures and Cultures…dille öğrenim İngilizce
Animal Physiology…dille öğrenim İngilizce
Anthropology and Human Genetics…dille öğrenim İngilizce
Applied Geology…dille öğrenim İngilizce
Artificial Intelligence…dille öğrenim İngilizce
Astronomy and Astrophysics…dille öğrenim İngilizce
Balkan, Eurasian and Central European Studies…dille öğrenim İngilizce
Biophysical Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Biophysics and Chemical Physics…dille öğrenim İngilizce
Cellular and Developmental Biology…dille öğrenim İngilizce
Civil Sector Studies…dille öğrenim İngilizce
Computational Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Computer Graphics and Game Development…dille öğrenim İngilizce
Corporate Strategy and Finance in Europe…dille öğrenim İngilizce
Demography…dille öğrenim İngilizce
Diaconia and Christian Social Practice…dille öğrenim İngilizce
Discrete Models and Algorithms…dille öğrenim İngilizce
Ecology…dille öğrenim İngilizce
English Language and Linguistics…dille öğrenim İngilizce
Environmental Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Environmental Protection…dille öğrenim İngilizce
European Studies…dille öğrenim İngilizce
Experimental Plant Biology…dille öğrenim İngilizce
Financial and Insurance Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Gender Studies…dille öğrenim İngilizce
General Anthropology…dille öğrenim İngilizce
Genetics, Molekular Biology and Virology…dille öğrenim İngilizce
Geology…dille öğrenim İngilizce
Geophysics…dille öğrenim İngilizce
Geopolitical Studies…dille öğrenim İngilizce
German and Central European Studies…dille öğrenim İngilizce
Historical Sociology…dille öğrenim İngilizce
Immunology…dille öğrenim İngilizce
International Economic and Political Studies…dille öğrenim İngilizce
International Masters in Economy, State and Society…dille öğrenim İngilizce
International Security Studies…dille öğrenim İngilizce
Macromolecular Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Management and Supervision in Social and Health Care Organizations…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Analysis…dille öğrenim İngilizce
Mathematical and Computer Modelling in Physics…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Methods of Information Security…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Modelling in Physics and Technology…dille öğrenim İngilizce
Mathematical Structures…dille öğrenim İngilizce
Mathematics for Information Technologies…dille öğrenim İngilizce
Medicinal Chemistry…dille öğrenim İngilizce
Meteorology and Climatology…dille öğrenim İngilizce
Microbiology…dille öğrenim İngilizce
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures…dille öğrenim İngilizce
Nuclear and Subnuclear Physics…dille öğrenim İngilizce
Numerical and Computational Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Optics and Optoelectronics…dille öğrenim İngilizce
Parasitology…dille öğrenim İngilizce
Physical Education and Sport…dille öğrenim İngilizce
Physics of Condensed Matter and Materials…dille öğrenim İngilizce
Physics of Surfaces and Ionized Media…dille öğrenim İngilizce
Plant Anatomy and Physiology…dille öğrenim İngilizce
Probability, Mathematical Statistics and Econometry…dille öğrenim İngilizce
Protestant Theology…dille öğrenim İngilizce
Protistology…dille öğrenim İngilizce
Public and Social Policy…dille öğrenim İngilizce
Sociology in European Context…dille öğrenim İngilizce
Software and Data Engineering…dille öğrenim İngilizce
Software Systems…dille öğrenim İngilizce
Special and Inclusive Education…dille öğrenim İngilizce
Special Education…dille öğrenim İngilizce
Special Education Needs…dille öğrenim İngilizce
Sports Ethics and Integrity…dille öğrenim İngilizce
Theoretical and Evolutionary Biology…dille öğrenim İngilizce
Theoretical Computer Science…dille öğrenim İngilizce
Theoretical Physics…dille öğrenim İngilizce
Tibetan Studies…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Computer Science…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Descriptive Geometry…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Mathematics…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of Physics…dille öğrenim İngilizce
Transatlantic Studies…dille öğrenim İngilizce
Histoire générale…dille öğrenim Fransızca
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)…dille öğrenim Fransızca
Sociétés européennes: identité et développement…dille öğrenim Fransızca
Sociétés européennes: identité et développment…dille öğrenim Fransızca

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
eğitim
ful taym öğretim
okul dışı öğretim
Biyoloji…dille öğrenim Çekçe
Felsefe…dille öğrenim Çekçe
Hukuk…dille öğrenim Çekçe
Pedagoji…dille öğrenim Çekçe
Psikoloji…dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi…dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji…dille öğrenim Çekçe
Tarih…dille öğrenim Çekçe
Anglistika - amerikanistika…dille öğrenim Çekçe
Arabistika…dille öğrenim Çekçe
Archivnictví a pomocné vědy historické…dille öğrenim Çekçe
Český jazyk a literatura…dille öğrenim Çekçe
Čeština pro cizince…dille öğrenim Çekçe
Čeština v komunikaci neslyšících…dille öğrenim Çekçe
Dánština…dille öğrenim Çekçe
Dějiny a kultura islámských zemí…dille öğrenim Çekçe
Dějiny umění…dille öğrenim Çekçe
Divadelní věda…dille öğrenim Çekçe
Egyptologie…dille öğrenim Çekçe
Estetika…dille öğrenim Çekçe
Etnologie…dille öğrenim Çekçe
Evangelická teologie…dille öğrenim Çekçe
Farmacie…dille öğrenim Çekçe
Filmová věda…dille öğrenim Çekçe
Finština…dille öğrenim Çekçe
Fonetika…dille öğrenim Çekçe
Francouzština…dille öğrenim Çekçe
Hebraistika…dille öğrenim Çekçe
Hudební věda…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie - psychosociální studia…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s filozofií…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou…dille öğrenim Çekçe
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou…dille öğrenim Çekçe
Indologie - bengálština, hindština, sánskrt, tamilština…dille öğrenim Çekçe
Italština…dille öğrenim Çekçe
Katolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Klasická archeologie…dille öğrenim Çekçe
Kombinace akreditovaných dvouoborových studijních oborů…dille öğrenim Çekçe
Komparatistika…dille öğrenim Çekçe
Koreanistika…dille öğrenim Çekçe
Kulturologie…dille öğrenim Çekçe
Latina…dille öğrenim Çekçe
Lingvistika a fonetika…dille öğrenim Çekçe
Logika…dille öğrenim Çekçe
Maďarština…dille öğrenim Çekçe
Mongolistika…dille öğrenim Çekçe
Němčina…dille öğrenim Çekçe
Nizozemština…dille öğrenim Çekçe
Norština…dille öğrenim Çekçe
Pedagogika předškolního věku…dille öğrenim Çekçe
Portugalština…dille öğrenim Çekçe
Pravoslavná teologie…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - angličtina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - francouzština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - němčina…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - ruština…dille öğrenim Çekçe
Překladatelství a tlumočnictví - španělština…dille öğrenim Çekçe
Psychologie a speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Řečtina…dille öğrenim Çekçe
Religionistika…dille öğrenim Çekçe
Romistika…dille öğrenim Çekçe
Rumunština…dille öğrenim Çekçe
Sinologie…dille öğrenim Çekçe
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika…dille öğrenim Çekçe
Slovakistika…dille öğrenim Çekçe
Sociální práce…dille öğrenim Çekçe
Španělština…dille öğrenim Çekçe
Speciální pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Starokatolická teologie…dille öğrenim Çekçe
Švédština…dille öğrenim Çekçe
Učitelství na speciálních školách…dille öğrenim Çekçe
Učitelství náboženství, etiky a filozofie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 1. stupeň základní školy…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních škol…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova…dille öğrenim Çekçe
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd…dille öğrenim Çekçe
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy…dille öğrenim Çekçe
Vojenská farmacie…dille öğrenim Çekçe
Vojenské všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe
Vojenské zubní lékařství…dille öğrenim Çekçe
Všeobecné lékařství…dille öğrenim Çekçe
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika…dille öğrenim Çekçe
Zubní lékařství…dille öğrenim Çekçe
Hukuk…dille öğrenim İngilizce
Dentistry…dille öğrenim İngilizce
General Medicine…dille öğrenim İngilizce
Pharmacy…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music…dille öğrenim İngilizce
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian Language…dille öğrenim İngilizce

doktora öğretimidaha fazla »
Analitik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Anorganik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Antropoloji …dille öğrenim Çekçe
Bilgisayar Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Biyokimya …dille öğrenim Çekçe
Botanik …dille öğrenim Çekçe
Çevre Bilimleri …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Çekçe
Fizik …dille öğrenim Çekçe
Fizikokimya …dille öğrenim Çekçe
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim Çekçe
Matematik …dille öğrenim Çekçe
Organik Kimya …dille öğrenim Çekçe
Pedagoji …dille öğrenim Çekçe
Psikiyatri …dille öğrenim Çekçe
Psikoloji …dille öğrenim Çekçe
Siyaset Bilimi …dille öğrenim Çekçe
Sosyoloji …dille öğrenim Çekçe
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim Çekçe
Uygulamalı Matematik …dille öğrenim Çekçe
Zooloji …dille öğrenim Çekçe
Anatomie a fyziologie rostlin …dille öğrenim Çekçe
Anatomie, histologie a embryologie …dille öğrenim Çekçe
Antropologie a genetika člověka …dille öğrenim Çekçe
Aplikovaná geologie …dille öğrenim Çekçe
Biochemie a patobiochemie …dille öğrenim Çekçe
Biochemistry …dille öğrenim Çekçe
Bioetika …dille öğrenim Çekçe
Biologie a patologie buňky …dille öğrenim Çekçe
Biomechanika …dille öğrenim Çekçe
Biomedicínská informatika …dille öğrenim Çekçe
Chirurgie …dille öğrenim Çekçe
Dějiny lékařství …dille öğrenim Çekçe
Demografie …dille öğrenim Çekçe
Dermatovenerologie …dille öğrenim Çekçe
Didaktika chemie …dille öğrenim Çekçe
Ekologie a ochrana prostředí …dille öğrenim Çekçe
Ekonomické teorie …dille öğrenim Çekçe
Ekonomie a Ekonometrie …dille öğrenim Çekçe
Environmentální studia …dille öğrenim Çekçe
Environmentální vědy …dille öğrenim Çekçe
Experimentální chirurgie …dille öğrenim Çekçe
Farmacie …dille öğrenim Çekçe
Farmakologie a toxikologie …dille öğrenim Çekçe
Filologie …dille öğrenim Çekçe
Filozofie a dějiny přírodních věd …dille öğrenim Çekçe
Fyzická geografie a geoekologie …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a patofyziologie člověka …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie a patologická fyziologie …dille öğrenim Çekçe
Fyziologie živočichů …dille öğrenim Çekçe
Geologie …dille öğrenim Çekçe
Geology …dille öğrenim Çekçe
Gerontologie …dille öğrenim Çekçe
Gerontology …dille öğrenim Çekçe
Gynekologie a porodnictví …dille öğrenim Çekçe
Historické vědy …dille öğrenim Çekçe
History …dille öğrenim Çekçe
Humanitní studia …dille öğrenim Çekçe
Hygiena a preventivní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Hygiena, preventivní lékařství …dille öğrenim Çekçe
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie …dille öğrenim Çekçe
Imunologie …dille öğrenim Çekçe
Informační studia a knihovnictví …dille öğrenim Çekçe
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země …dille öğrenim Çekçe
Kinantropologie …dille öğrenim Çekçe
Klinická biochemie …dille öğrenim Çekçe
Klinická onkologie a radioterapie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská biofyzika …dille öğrenim Çekçe
Lékařská chemie a biochemie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská farmakologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská imunologie …dille öğrenim Çekçe
Lékařská mikrobiologie …dille öğrenim Çekçe
Logika …dille öğrenim Çekçe
Makromolekulární chemie …dille öğrenim Çekçe
Mediální a komunikační studia …dille öğrenim Çekçe
Mezinárodní teritoriální studia …dille öğrenim Çekçe
Mikrobiologie …dille öğrenim Çekçe
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur …dille öğrenim Çekçe
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie …dille öğrenim Çekçe
Neurologie …dille öğrenim Çekçe
Neurologie a psychiatrie …dille öğrenim Çekçe
Neurovědy …dille öğrenim Çekçe
Obecná teorie a dějiny umění a kultury …dille öğrenim Çekçe
Obecné otázky geografie …dille öğrenim Çekçe
Oční lékařství …dille öğrenim Çekçe
Ortopedie …dille öğrenim Çekçe
Parazitologie …dille öğrenim Çekçe
Patologie …dille öğrenim Çekçe
Pediatrie …dille öğrenim Çekçe
Philosophie …dille öğrenim Çekçe
Preventivní medicína …dille öğrenim Çekçe
Radiologie …dille öğrenim Çekçe
Regionální a politická geografie …dille öğrenim Çekçe
Sociální geografie a regionální rozvoj …dille öğrenim Çekçe
Sociální lékařství …dille öğrenim Çekçe
Specializace v pedagogice …dille öğrenim Çekçe
Specializace ve zdravotnictví …dille öğrenim Çekçe
Stomatologie …dille öğrenim Çekçe
Teologie …dille öğrenim Çekçe
Teoretická a evoluční biologie …dille öğrenim Çekçe
Teoretické právní vědy …dille öğrenim Çekçe
Text and Event in Early Modern Europe …dille öğrenim Çekçe
Vnitřní nemoci …dille öğrenim Çekçe
Vývojová a buněčná biologie …dille öğrenim Çekçe
Vývojová biologie …dille öğrenim Çekçe
Vzdělávání v chemii …dille öğrenim Çekçe
Zdravotnická bioanalytika …dille öğrenim Çekçe
Zobrazovací metody v lékařství …dille öğrenim Çekçe
Felsefe …dille öğrenim Almanca
Pedagoji …dille öğrenim Almanca
Tarih …dille öğrenim Almanca
Allgemeine Teorie und Geschichte der Kunst und Kultur …dille öğrenim Almanca
Theologie …dille öğrenim Almanca
Analitik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Anorganik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Antropoloji …dille öğrenim İngilizce
Botanik …dille öğrenim İngilizce
Felsefe …dille öğrenim İngilizce
Fizik …dille öğrenim İngilizce
Fizikokimya …dille öğrenim İngilizce
Kulak Burun Boğaz …dille öğrenim İngilizce
Matematik …dille öğrenim İngilizce
Organik Kimya …dille öğrenim İngilizce
Psikiyatri …dille öğrenim İngilizce
Psikoloji …dille öğrenim İngilizce
Siyaset Bilimi …dille öğrenim İngilizce
Sosyoloji …dille öğrenim İngilizce
Tıbbi Biyoloji …dille öğrenim İngilizce
Zooloji …dille öğrenim İngilizce
Anatomy, Histology and Embryology …dille öğrenim İngilizce
Animal Physiology …dille öğrenim İngilizce
Anthropology and Human Genetics …dille öğrenim İngilizce
Applied Geology …dille öğrenim İngilizce
Biochemistry and Pathobiochemistry …dille öğrenim İngilizce
Bioethics …dille öğrenim İngilizce
Biomechanics …dille öğrenim İngilizce
Biomedical Informatics …dille öğrenim İngilizce
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing …dille öğrenim İngilizce
Cell Biology and Pathology …dille öğrenim İngilizce
Clinical Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Clinical Oncology and Radiotherapy …dille öğrenim İngilizce
Demography …dille öğrenim İngilizce
Dentistry …dille öğrenim İngilizce
Dermatovenerology …dille öğrenim İngilizce
Developmental and Cell Biology …dille öğrenim İngilizce
Didactics of Chemistry …dille öğrenim İngilizce
Ecology …dille öğrenim İngilizce
Economic Theory …dille öğrenim İngilizce
Economics and Econometrics …dille öğrenim İngilizce
Education …dille öğrenim İngilizce
Environmental Science …dille öğrenim İngilizce
Environmental Studies …dille öğrenim İngilizce
Experimental Surgery …dille öğrenim İngilizce
General Issues in Geography …dille öğrenim İngilizce
Gynaecology and Obstetrics …dille öğrenim İngilizce
Healthcare Bioanalytics …dille öğrenim İngilizce
History of Medicine …dille öğrenim İngilizce
Human Physiology and Pathophysiology …dille öğrenim İngilizce
Humanities …dille öğrenim İngilizce
Hygiene and Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Hygiene, Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology …dille öğrenim İngilizce
Imaging Methods in Medicine …dille öğrenim İngilizce
Immunology …dille öğrenim İngilizce
Informatics …dille öğrenim İngilizce
Internal Medicine …dille öğrenim İngilizce
Kinathropology …dille öğrenim İngilizce
Logic …dille öğrenim İngilizce
Macromolecular chemistry …dille öğrenim İngilizce
Medical Biophysics …dille öğrenim İngilizce
Medical Chemistry and Biochemistry …dille öğrenim İngilizce
Medical Immunology …dille öğrenim İngilizce
Medical Microbiology …dille öğrenim İngilizce
Medical Pharmacology …dille öğrenim İngilizce
Microbiology …dille öğrenim İngilizce
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures …dille öğrenim İngilizce
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures …dille öğrenim İngilizce
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology …dille öğrenim İngilizce
Neurology …dille öğrenim İngilizce
Neurology and Psychiatry …dille öğrenim İngilizce
Neurosciences …dille öğrenim İngilizce
Ophthalmology …dille öğrenim İngilizce
Orthopaedics …dille öğrenim İngilizce
Paediatrics …dille öğrenim İngilizce
Parasitology …dille öğrenim İngilizce
Pathological Anatomy …dille öğrenim İngilizce
Pathology …dille öğrenim İngilizce
Pediatrics …dille öğrenim İngilizce
Pharmacology and Toxicology …dille öğrenim İngilizce
Pharmacy …dille öğrenim İngilizce
Philologie …dille öğrenim İngilizce
Philology …dille öğrenim İngilizce
Philosophy and History of Science …dille öğrenim İngilizce
Physical Geography and Geoecology …dille öğrenim İngilizce
Physiology and Pathological Physiology …dille öğrenim İngilizce
Plant Anatomy and Physiology …dille öğrenim İngilizce
Preventive Medicine …dille öğrenim İngilizce
Radiology …dille öğrenim İngilizce
Regional and Political Geography …dille öğrenim İngilizce
Social Geography and Regional Development …dille öğrenim İngilizce
Social Medicine …dille öğrenim İngilizce
Specialization in Education …dille öğrenim İngilizce
Specialization in Health Service …dille öğrenim İngilizce
Surgery …dille öğrenim İngilizce
Theology …dille öğrenim İngilizce
Theoretical and Evolutionary Biology …dille öğrenim İngilizce
Theoretical Legal Science …dille öğrenim İngilizce
Theory and History of Arts and Culture …dille öğrenim İngilizce

fakültelerdaha fazla »
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Evangelická teologická fakulta
Fakulta humanitních studií
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Husitská teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Plzni
Matematicko-fyzikální fakulta
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

okul www. sitesi: www.cuni.cz

harita


Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy