Avrupa’da üniversiteler

ülke
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Rusya  
okul statüsü  
bulunmuş olanlar: 42
Sankt Peterburg, Rusya
okul tipi: akademi
okul statüsü: devlet
Privacy Policy