avrupadaokuma.eu
Avrupa’da üniversiteler - Servise dönüş
Galway-Mayo Institute of Technology
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Akademia WSB
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wrocławski